czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

Jakie trzeba spełniać warunki, żeby dostać kredyt hipoteczny? Sposoby na obliczanie zdolności kredytowej

dom wśród bezlistnych drzew

Nie każdy może otrzymać kredyt hipoteczny. Jakie warunki trzeba więc spełnić, aby wniosek został przez bank rozpatrzony pozytywnie?

Zdolność kredytowa – co to?

Bank nie udziela kredytu hipotecznego z marszu każdemu, kto się po niego zgłosi. Musi wiedzieć, czy kredytobiorca jest wypłacalny. Chodzi o to, by zminimalizować ryzyko wiążące się z udzieleniem kredytu. Właśnie dlatego banki oceniają zdolność kredytową klientów.

Czym jest zdolność kredytowa? To poczynione przez bank założenie, które określa stopień przewidywanego wywiązania się klienta w wyznaczonym terminie z finansowego zobowiązania.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Żeby obliczyć zdolność kredytową, bank musi znać poznać o kliencie wiele różnych informacji. Ważne są jego dochody – znaczenie ma zarówno ich źródło jak i wysokość. Bierze się pod uwagę formę jego zatrudnienia, jego wiek, inne aktualne finansowe obciążenia, koszty utrzymania, wysokość kredytu i okres spłaty, a także wkład własny, jaki klient jest w stanie wpłacić.

zobacz także:  PolskiBus, FlixBus integrują się! Co wiemy o FlixBus? Jak rozwijał się PolskiBus w Polsce?

To właśnie są dane, na podstawie których bankowi analitycy dokonują oceny zdolności kredytowej klienta. Dlatego aby otrzymać kredyt, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach. I dlatego też banki zasięgają informacji o klientach w Biurze Informacji Kredytowej, gdzie zdolność kredytowa podana jest w skali punktowej, a także sprawdzają, czy nie figurują oni w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Klient sam może dokonać oceny swojej zdolności kredytowej, choćby po to, by dowiedzieć się zawczasu, jakie będą jego szanse w banku. W tym celu mona skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej. Wiele takich narzędzi da się znaleźć w internecie.

Jak wiek wpływa na przyznanie kredytu hipotecznego?

Co może zdziwić kogoś, kto pierwszy raz zaciąga kredyt – jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na obliczanie zdolności kredytowej, jest wiek kredytobiorcy. I nie chodzi tu tylko o wymóg pełnoletniości. Idealny kredytobiorca dla banku to taki w wieku nie przekraczającym 35 lat. Powyżej tej granicy mogą zacząć się problemy.

Wiek kredytobiorcy w momencie podpisania umowy jest istotny nie sam w sobie, lecz ze względu na wiek, w jakim będzie się on znajdował w chwili całkowitej spłaty kredytu. Znaczenie ma tu więc okres, na jaki ma być zaciągnięte zobowiązanie – a pamiętajmy, że kredyt hipoteczny jest długoterminowy. Kredytobiorca, według wytycznych stosowanych przez banki, spłacając ostatnią ratę kredytu nie powinien mieć więcej niż 75 bądź 80 lat.

zobacz także:  Ranking kredytów hipotecznych Sierpień 2019

Dlaczego wartość nieruchomości jest ważna przy kredycie hipotecznym?

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest nieruchomość. Dlatego konieczne jest dokonanie przez wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych jej dokładnej wyceny. To na jej podstawie bank ustali, czy kwota, o którą kredytobiorca się ubiega, jest adekwatna do wartości nieruchomości. W razie nie wywiązania się klienta ze spłaty zobowiązania, nieruchomość przejdzie na własność banku. Ten będzie chciał ją natychmiast odsprzedać. Dlatego nie tylko jej wartość będzie mieć dla niego znaczenie, ale i to, czy nie napotka na jakieś problemy przy ewentualnej sprzedaży, na przykład w związku z niedogodną lokalizacją nieruchomości.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?

To zależy między innymi od tego, jakiej nieruchomości zakup chce się dzięki kredytowi sfinansować. Inne dochody są wymagane w przypadku kupna małego mieszkania, a inne, gdy zamierza się kupić wielki dom.

Ale liczą się nie tylko zarobki, lecz także wydatki, a zatem ilość osób na utrzymaniu, zaciągnięte już kredyty i pożyczki, wysokość stałych kosztów utrzymania oraz limity kart kredytowych. Jeśli bilans zarobków i wydatków jest niekorzystny, raczej trudno spodziewać się pozytywnej decyzji banku.

zobacz także:  Karta do konta ROR wydawana od ręki - w których bankach?

1 komentarz

  1. Roma pisze:

    Najlepiej korzystać z kalkulatorów kredytowych, one szybko wyliczają kwotę, jaką można uzyskać itp. Warto też wyliczyć zdolność kredytową zanim weźmie się kredyt.

Dodaj Twój komentarz