wtorek, 28 maja 2024
HotMoney

Umowa o szybką pożyczkę – czy można odstąpić od umowy?

Mężczyzna w skórzanej kurtce podpisuje dokumenty

Oferty szybkich pożyczek online bywają bardzo kuszące i niejednokrotnie decydujemy się na zawarcie umowy, która po przemyśleniu okazuje się dosyć niekorzystna lub znajdujemy inną ofertę, bardziej dla nas odpowiednią. Co w takim przypadku zrobić? Czy jest możliwe odstąpienie od zawartej umowy? Jak to zrobić i na jakich warunkach?

Czy można odstąpić od umowy o szybką pożyczkę?

Tym, czym najbardziej kuszą nas pożyczki jest to, że można je dostać już w ciągu kilkunastu minut i przy minimalnych formalnościach. Duży wybór tych ofert powoduje, że często decyzje o ich wzięciu podejmujemy bez wcześniejszego przemyślenia i porównania z innymi możliwościami, co nie zawsze może być dla nas korzystne. Mimo wszystko raz podjęta decyzja nie musi być ostateczna i mówi o tym ustawa o kredycie konsumenckim, do której muszą stosować się wszystkie banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, jak również i firmy pozabankowe. Zgodnie z ustawą każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczkowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Dodatkowo nie jest przy tym konieczne podawanie przyczyny podjętej decyzji.

zobacz także:  Polska branża budowlana w długach! Co jest przyczyną wzrostu zadłużenia branży budowlanej?

Jak odstąpić od umowy pożyczkowej?

Skoro już wiemy, że można odstąpić od umowy, warto również wiedzieć, jak to zrobić. Wzór odstąpienia powinien być udostępniony przez firmę i dołączony do umowy. Co ważne, nawet korzystając z pożyczki przez internet, odstąpienie od umowy musi być na piśmie wysłane pocztą na adres pożyczkodawcy lub dostarczone bezpośrednio przez nas do siedziby firmy. Co jeszcze jest istotne – choć mamy 14 dni na odstąpienie, to liczy się przede wszystkim data stempla pocztowego, a nie moment dostarczenia do instytucji pozabankowej. Dobrze jest też mieć potwierdzenie nadania z datą oraz danymi odbiorcy. Z kolei jeżeli zanosimy dokument odstąpienia bezpośrednio do firmy pożyczkowej należy poprosić o potwierdzenie odbioru na piśmie.

Czy odstąpienie od umowy kosztuje?

Nie. Odstąpienie od umowy pożyczkowej nie generuje żadnych kosztów, poza tymi związanymi ze zwrotem kwoty, która już została przelana na nasze konto. Nie ma tutaj mowy o żadnych dodatkowych opłatach czy prowizjach, które klient musi ponieść, jak również firmy pożyczkowe nie mogą żądać od nas odstępnego. Co więcej, decydując się na błyskawiczną pożyczkę przez internet i płacąc prowizję za nią, pożyczkodawca ma obowiązek zwrócenia wszystkich opłat, które zostały pobrane z tytułu udzielenia tej pożyczki. Jedynym kosztem może być zwrócenie odsetek za okres między podpisaniem umowy, a czasem odstąpienia od niej.

zobacz także:  Personal Democracy Forum w Gdańsku, czyli wpływ technologii na obszary polityki, rządu i społeczeństwa

Odstąpienie, rozwiązanie, a może wypowiedzenie umowy?

Choć często te terminy są używane zamiennie, wcale nie oznaczają tego samego i różnią się między sobą. Jak zostało wspomniane, odstąpienie, to inaczej powrót do stanu sprzed zawarcia umowy, przez co nie ponosi się praktycznie żadnych kosztów, a czas na załatwienie sprawy ma się do 14 dni.

W przypadku rozwiązania umowy, mamy do czynienia z inną sytuacją – może być to decyzja jednostronna lub za porozumieniem stron, do tego można tego dokonać w dowolnym czasie trwania umowy. Różnica jest też w kosztach – przy rozwiązaniu mogą być one znacznie wyższe i dotyczyć kar umownych oraz innych opłat dodatkowych.

W przypadku wypowiedzenia mamy do czynienia z działaniem jednostronnym i z inicjatywy firmy pożyczkowej. Najczęściej ma to miejsce w momencie, gdy nie wywiązujemy się z umowy i nie płacimy terminowo. Zasady wypowiedzenia najczęściej są dokładnie określone w zawartej umowie.

To o czym warto tutaj pamiętać to przede wszystkim dokładne czytanie ofert oraz umów. Nigdy nie powinno się podejmować decyzji bez przemyślenia, a określenie „najszybsza pożyczka online” czy „najtańsza pożyczka” wcale nie musi oznaczać najkorzystniejszej dla nas oferty. Lepiej nie kierować się chwilą czy emocjami, a podejść do tematu z rozsądkiem. Tylko w ten sposób unikniemy ewentualnych kłopotów finansowych i prawnych.

zobacz także:  Ile kosztuje ubezpieczenie przyczepki samochodowej?

Dodaj Twój komentarz