wtorek, 16 kwietnia 2024
HotMoney

Umowa kredytowa – co powinno znaleźć się w umowie o kredyt gotówkowy, hipoteczny, konsolidacyjny?

Czytanie umowy

Decydując się na zaciągnięcie zobowiązania, trzeba dokładnie zapoznać się z umową kredytową. To w niej powinny być zawarte wszystkie informacje na temat warunków zadłużenia oraz sposobów spłaty. Dlatego dowiedz się, jakie są elementy umowy kredytowej i na co zwrócić uwagę.

 

Umowa kredytowa z bankiem

Zanim podpiszesz umowę kredytową, musisz dowiedzieć się, jakie są jej elementy oraz podstawowe warunki. Według definicji umowa kredytowa jest to dokument, w którym bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorców określoną pulę środków pieniężnych na wyznaczony czas. W zależności od rodzaju zobowiązania, umowa kredytu może również określać jego cel.

Według ustawy, każda umowa kredytu bankowego musi zostać sporządzona na piśmie oraz zawierać podstawowe elementy, takie jak oznaczenie stron umowy, kwota i waluta zobowiązania oraz cel, na który środki zostaną udzielone.

Ponadto musi zostać w niej określona wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty, a także termin i forma przekazania kredytobiorcy środków pieniężnych. Umowa powinna też uwzględniać zakres uprawnień banku, jakie są związane z kontrolą wykorzystania oraz spłaty zadłużenia, a także wysokość prowizji.

zobacz także:  Strzelanina w Holandii, Protesty we Francji... - przegląd 18 marzec 2019

Kredytobiorca musi mieć zaznaczony sposób dokonywania zmian oraz rozwiązania umowy. Brak jakichkolwiek z tych elementów może stać się podstawą do rozwiązania umowy w korzystny dla kredytobiorcy sposób.

A na co zwrócić uwagę w umowie kredytowej dotyczącej zobowiązania gotówkowego, hipotecznego lub konsolidacyjnego?

Umowa kredytu gotówkowego

Umowa kredytu gotówkowego musi zostać sporządzona na piśmie w co najmniej dwóch egzemplarzach. Oprócz powyżej przedstawionych informacji, powinna zawierać także dane na temat Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania oraz harmonogram spłat, czyli wysokość comiesięcznych rat i termin dokonywania płatności.

W umowie spłaty kredytu należy określić warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Nie można też podpisywać umowy bez dokładnego wgłębienia się w nią. Warto zapoznać się z rejestrem klauzul niedozwolonych znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by sprawdzić, czy w umowie nie zostały zawarte takie zapisy.

Umowa kredytu hipotecznego

Ze względu na to, że kredyty hipoteczne zwykle opiewają na znacznie wyższe kwoty, niż gotówkowe, umowy są bardziej rozbudowane, a wnikliwe zapoznanie się z nimi jest bardzo ważne.

W umowie o kredyt hipoteczny, oprócz podstawowych, określonych przez ustawę zapisów, muszą zostać wypisane wszelkie opłaty i koszty związane z udzieleniem środków (m.in. opłaty za rozpatrzenia wniosku), a także dodatkowe warunki, kryteria i ograniczenia oraz dokumenty wymagane do udzielenia kredytu. W umowie powinna się znaleźć informacja o całkowitym koszcie kredytu, całkowitej kwocie do spłaty oraz o zasadach i kosztach związanych z zabezpieczeniami i ubezpieczeniami.

zobacz także:  Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - czy konieczne?

Kredytobiorca musi też wiedzieć, jakie są możliwości wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego oraz jaki są warunki odstąpienia od umowy lub skutki niedotrzymania jej warunków.

Umowa kredytu konsolidacyjnego

Dzięki kredytom konsolidacyjnym można połączyć kilka zadłużeń w jedno zobowiązanie. W tym wypadku umowa kredytowa tak naprawdę wygląda w bardzo podobny sposób, przewiduje zapisy określone w ustawie. Tylko tak jak w przypadku kredytu gotówkowego, warto sprawdzić, czy nie występują w niej klauzule niedozwolone.

Dodaj Twój komentarz