niedziela, 26 maja 2024
HotMoney

Obligacje korporacyjne – co to jest, jak kupić?

Zyski z inwestowania

Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się obligacje korporacyjne, które stanowią nie tylko bezpieczną alternatywę dla lokat, ale także pozwalają na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Czym są dokładnie i jak je kupić?

Czym są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w których emitent oświadcza, że zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń względem inwestora, czyli obligatariusza. Na czym to polega w praktyce?

Przedsiębiorstwa uprawnione do emisji obligacji, czyli spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pozyskują w ten sposób kapitał na dalszy rozwój firmy – „pożyczają” pieniądze od inwestorów. Całą sumę muszą zwrócić po terminie wykupu, a w międzyczasie najczęściej wypłacają odsetki wynikające z oprocentowania.

Inwestor zarabia więc na odsetkach. I zwykle im wyższe ryzyko podejmuje, tym na wyższe odsetki (czyli oprocentowanie) może liczyć. A od czego zależy ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne? Głównie od kondycji finansowej emitenta, jego wypłacalności.

Jak kupić obligacje przedsiębiorstw?

Obligacje przedsiębiorstw można zakupić na rynku pierwotnym oraz wtórnym. W przypadku rynku pierwotnego, papiery dłużne wykupowane są bezpośrednio od emitenta, co może odbywać się na drodze emisji publicznej lub prywatnej.

zobacz także:  Ranking kredytów gotówkowych Lipiec 2019

Emisja prywatna skierowana jest do maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów. Nie wymaga wypełnienia tylu formalności, co w przypadku emisji publicznej, dlatego jest chętnie wybierana przez przedsiębiorców. Jednak jej zasięg jest ograniczony.

Natomiast informacja o emisji publicznej powinna być szeroko dostępna – często przekazywana jest przy pomocy środków masowego przekazu. Można dzięki temu liczyć na większe zainteresowanie oraz tzw. efekt marketingowy. Jednak sam proces jest czasochłonny, wymaga opracowania dokumentów według ścisłych dyrektyw Komisji Nadzoru Finansowego.

Wadą zakupu obligacji na rynku pierwotnym jest konieczność posiadania wysokiego kapitału. Z tego względu dłużne papiery przedsiębiorstw w Polsce zyskały popularność od czasu stworzenia rynku wtórnego Catalyst, który organizowany jest przez Giełdę Papierów Wartościowych. Na rynku wtórnym handel obligacjami odbywa się między inwestorami, choć wszystkie transakcje muszą zostać najpierw zlecone maklerowi. Kapitał początkowy może wynieść nawet 100 zł, chociaż oczywiście nie można liczyć, że dzięki takiej kwocie uda się wypracować znaczne zyski.

Zalety dłużnych papierów wartościowych

Jakie są zalety dłużnych papierów wartościowych? To przede wszystkim sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, szczególnie dla tych osób, które na co dzień zajmują się zakupem i sprzedażą o wiele bardziej ryzykownych akcji.

zobacz także:  Czym zajmuje się dom maklerski?

Drugi aspekt dotyczy właśnie ryzyka. Tak naprawdę to w dużej mierze od inwestora zależy, jakie obligacje wybierze, ile jest w stanie zaryzykować. Wybierając papiery wartościowe sprawdzonych spółek o pewnej sytuacji finansowej można liczyć na nieduże, lecz stabilne zyski. Dlatego obligacje przyrównuje się do lokat.

Jest jeszcze jedna, istotna zaleta inwestowania w te instrumenty finansowe. Biorąc pod uwagę inne rynki, od osób inwestujących wymaga się posiadania stosunkowo małej wiedzy. Można też konsultować się z autoryzowanymi przez GPW doradcami lub lokować swój kapitał w fundusze inwestycyjne.

Dodaj Twój komentarz