sobota, 20 lipca 2024
HotMoney

Czym zajmuje się biegły rewident?

Statystyka, obliczenia pod lupą

Zakładając spółkę, działalność gospodarczą musimy liczyć się z szeregiem obowiązków, które nakładają przepisy prawa. Wszystkie podmioty, które dobrowolnie lub obowiązkowo ewidencjonują finanse w księgach rachunkowych muszą sporządzić roczne sprawozdanie finansowe. Ustawa o rachunkowości określa, kiedy sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Czym się zajmuje i kiedy potrzebny jest biegły rewident?

Kim jest biegły rewident?

Zwany inaczej audytorem należy do najbardziej znaczących zawodów w finansowej branży. To osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie rewizji finansowej. Jest niezależnym ekspertem, który sporządza raporty oraz wydaje opinie na temat sporządzonych sprawozdań i rewizji finansowych.

To zawód zaufania publicznego, a potwierdzeniem uprawnień jest wpis do rejestru biegłych rewidentów. Biegły, w tym zakresie, jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej informacji w zawartych dokumentach, które są przedmiotem analiz i badań.

Czy biegły rewident to księgowy?

Czasem zawód biegłego rewidenta mylony jest z zawodem doradcy podatkowego lub księgowego bowiem prowadząc firmę korzystamy najczęściej z usług księgowych lub rozliczeń dokonujemy w ramach bankowego konta dla firm. Nie są to jednak tożsame profesje, różnią się zakresem uprawień do wykonywania czynności, biegły rewident weryfikuje całokształt pracy księgowego. Inaczej też kształtuje się ich droga i czas dojścia do zawodu.

zobacz także:  Kupujmy działkę budowlaną – na co uważać? Pułapki i przestrogi dla kupujących działkę

Co bada biegły rewident?

Poddanie badaniu rocznego sprawozdania finansowego dotyczy podmiotów, które wymienia ustawa o rachunkowości. Podlegają mu min. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Biegły rewident bada czy sprawozdanie zostało sporządzone w sposób przejrzysty, rzetelny, wiarygodny i zgodny z prawem. Czynność zostaje odzwierciedlona w postaci opinii oraz raportu.

Dokonując rewizji finansowych, sprawdza wiarygodność przedłożonych dokumentów, może również sporządzać korekty w księgach rachunkowych. Jego działalność pełni funkcję kontrolną, informacyjną i uwierzytelniającą.

Badanie sprawozdań finansowych i dokonywanie rewizji to nie jedyne czynności do jakich jest uprawniony biegły rewident. Aby sprostać wymaganiom rynku, zakres usług jakie może świadczyć rozszerza się. Rośnie również świadomość społeczna dotycząca tego zawodu, staje się coraz bardziej popularny, niektóre banki mają w swojej ofercie pożyczek gotówkowych specjalne promocje dla biegłych rewidentów.

Do jego zadań należy również min. badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, badanie planu przekształcania spółki czy badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo akcyjnej. Może również asystować przy wycenach wartości udziałów.

zobacz także:  Ile kosztuje 1 ar ziemi na wsi? Ceny ziemi na wsi w różnych regionach Polski

Dlaczego korzystać z usług biegłego rewidenta?

Przedsiębiorcy korzystający z usług biegłego zyskują niezbędną wiedzę i wsparcie w zakresie rachunkowości. Chroni on firmę przed nadużyciami, pozwala również na uniknięcie odpowiedzialności karnej i finansowej.

Dodaj Twój komentarz