środa, 29 maja 2024
HotMoney

Kredyt dla rolnika – jak uzyskać kredyt hipoteczny, mieszkaniowy prowadząc gospodarstwo rolne?

mężczyzna idący przez pole

Jeszcze do niedawna rolnicy musieli brać pod uwagę, że uzyskanie przez nich kredytu w banku komercyjnym jest niemożliwe. Do ich dyspozycji pozostawały więc wyłącznie produkty finansowe banków spółdzielczych, to się jednak zmieniło. Aktualnie rolnicy mogą korzystać z ofert większości banków, pod warunkiem, że spełnią pewne wymagania.

Dochody rolników a kredyt hipoteczny

Banki udzielają kredytów hipotecznych i mieszkaniowych na takich samych zasadach zarówno rolnikom, jak i osobom zatrudnionym np. w oparciu o umowę o pracę. Wszyscy potencjalni kredytobiorcy muszą mieć pozytywną historię oraz zdolność kredytową, ich obowiązkiem jest złożenie stosownego wniosku w banku i przedstawienie niezbędnych dokumentów. Sprawa zaczyna się komplikować w momencie, gdy należy wyliczyć zdolność kredytową osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.

Aby wyliczyć zdolność kredytową rolnika, bank bierze pod uwagę koszt prowadzenia gospodarstwa domowego, którego wysokość ustala na podstawie danych GUS jednakowych dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich źródła dochodu. Pozostałe dane czerpie z dokumentów złożonych przez klienta.

zobacz także:  Jak budować wiarygodność płatniczą?

Problemy związane z otrzymaniem kredytu przez rolnika

W związku z tym, że dochody osób prowadzących gospodarstwa rolne są bardzo zmienne, a ich wysokość uzależniona jest częściowo od czynników niezależnych od nikogo, takich jak np. pogoda, to banki często traktują działalność rolniczą jako ryzykowną. Zazwyczaj ma to bezpośredni wpływ na koszt kredytu oraz wysokość wymaganego wkładu własnego.

Na szczęście nie wszystkie banki tak podchodzą do sprawy i istnieje szansa, że rolnik otrzyma kredyt na takich samych warunkach, jak osoby posiadające inne źródła dochodów. Zdarza się, że dodatkowym wymogiem banku jest udokumentowanie stażu prowadzenia działalności rolniczej. Istotne jest również to, że będąc rolnikiem można prowadzić zwykłą działalność gospodarczą i wtedy bank traktuje taką osobą jak każdego przedsiębiorcę.

Jakie dokumenty są niezbędne aby starać się o kredyt?

W przypadku rolników niezbędne są takie dokumenty jak:

  • potwierdzenie dochodów z ostatnich 12 miesięcy,
  • nakaz płatniczy podatku rolnego,
  • zaświadczenie z gminy o powierzchni gospodarstwa,
  • dokumenty potwierdzające przychody i rozchody z ostatniego roku (wszystkie faktury i rachunki),
  • decyzja z US dotycząca wysokości podatku,
  • deklaracja PIT w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej.
zobacz także:  Ile kosztuje tatuaż, od czego zależy cena tatuażu?

To niestety jeszcze nie wszystko. Jeśli rolnik dzierżawi ziemię do prowadzenia działalności, to musi przedstawić także umowę dzierżawy. Ponadto bank może żądać potwierdzenia terminowego wywiązywania się z zobowiązań wobec urzędów (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy oraz KRUS). Do tego dochodzą również dokumenty związane z planowana inwestycją, a więc zakupem mieszkania bądź budową domu. Jak widać, osoba prowadząca działalność rolniczą musi bardzo dobrze przygotować się do starań o kredyt hipoteczny bądź bankowy w banku komercyjnym.

Dodaj Twój komentarz