poniedziałek, 24 czerwca 2024
HotMoney
Rosnące pieniądze

Odsetki to pojęcie, z którym często się spotykamy, zarówno w przypadku lokat bankowych i oszczędnościowych, jak przy braniu kredytów i innych pożyczek. Często słyszy się też o kapitalizacji odsetek… czym to jednak jest i jak się oblicza?

Co to jest kapitalizacja odsetek?

Mówiąc najprościej, odsetki są kosztem lub też zyskiem za używanie pożyczonego kapitału dla jego właściciela. Są przy tym dwa typy odsetek: ustawowe i budżetowe, a oprocentowanie na nich może być stałe lub zmienne. Z kolei kapitalizacja odsetek to nic innego jak dopisanie narosłych odsetek do kapitału i powiększenie go właśnie o odsetki wygenerowane przez kapitał. Najczęściej mamy do czynienia z kapitalizacją odsetek na takich produktach finansowych jak lokaty bankowe czy konta oszczędnościowe. Kapitalizacja odsetek to po prostu nasz zysk, jaki osiągamy w określonym czasie. Kwota doliczonego zysku będzie jednak zależała od tego, w jaki sposób są rozliczane odsetki.

Jakie są rodzaje kapitalizacji odsetek?

Kapitalizacja odsetek najczęściej następuje na koniec okresu rozliczeniowego, w momencie wygasania umowy depozytowej. Po obliczeniu oprocentowania w całego okresu i odjęciu od niego podatku, uzyskuje się kapitał z dołączonym do niego zyskiem. Jednak jego wysokość będzie zależała od tego, w jaki sposób liczona jest kapitalizacja odsetek. Może bowiem następować dopiero na sam koniec okresu rozliczeniowego, albo odbywać się okresowo – co miesiąc, kwartał lub nawet codziennie. Częstotliwość dopisywania odsetek do kapitału wpływa na jego wysokość, przy czym im częściej się to odbywa, tym większe są zyski.

zobacz także:  Ile można zarobić na wynajmie mieszkania?

Jak liczona jest kapitalizacja odsetek?

Obliczenie zysków z kapitalizacji odsetek możliwe jest za pomocą zastosowania specjalnego wzoru matematycznego, który wylicza się na podstawie kapitału początkowego przemnożonego przez stopę procentową podzieloną przez czas trwania inwestycji oraz podniesioną do liczby kapitalizacji w roku mnożoną przez liczbę czasu trwania umowy. Brzmi skomplikowanie, ale posiadając dokładny wzór i mając wszystkie podstawowe dane, jest to jak najbardziej możliwe do obliczenia. Można też skorzystać z kalkulatora zysku z lokat czy innych kalkulatorów oszczędzania, które w prosty sposób obliczą jakie kwoty zyskamy w określonym czasie i przy uwzględnieniu oprocentowania.

Jaki rodzaj kapitalizacji odsetek jest najkorzystniejszy?

Zostało wspomniane, że im częściej następuje kapitalizacja odsetek, tym lepiej dla klienta. Dlaczego? Powód jest prosty – w przypadku kapitalizacji rocznej, zysk wyliczany jest na podstawie całości kwoty w ujęciu rocznym. Przy kapitalizacji kwartalnej czy miesięcznej, a nawet codziennej, kapitalizacja następuje częściej i obliczana jest na aktualnej kwoty, to znaczy, jeżeli wpłaciliśmy 1000 zł, a po kapitalizacji miesięcznej mamy 1010 zło to w następnym miesiącu kapitalizacja będzie liczona od kwoty 1010 zł, a nie 1000.

zobacz także:  Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie? Czy możliwe jest zwolnienie od obowiązku świadczenia?

W ujęciu rocznym, odsetki są ustalane na podstawie tylko początkowo wpłaconego kapitału. Najbardziej korzystna jest kapitalizacja codzienna, która ma tę dodatkową korzyść, że pozwala też na uniknięcie podatku Belki, dzięki temu, że codzienne zyski z takich lokat są na tyle niskie, że nie obejmuje ich obowiązek płacenia podatku.

Innymi słowy, im częściej dopisywana jest kapitalizacja odsetek, tym większa korzyść dla nas i większy zysk z włożonego kapitału.

Dodaj Twój komentarz