poniedziałek, 24 czerwca 2024
HotMoney
Zyskowne inwestowanie

Posiadając pakiet oszczędności zdajemy sobie sprawę, że warto je pomnażać. Podstawą inwestowania jest chęć wypracowania zysku z tego co już mamy w portfelu oraz świadomość, że praktycznie każda inwestycja jest objęta pewną dozą ryzyka. Atrakcyjną alternatywą dla niepewnych rozwiązań są bony skarbowe. Czym są i dlaczego warto je kupować?

Co kryje się pod pojęciem bonu skarbowego?

Bony skarbowe są rodzajem papierów wartościowych. Nazywane są również wekslami skarbowymi, dłużnymi papierami wartościowymi lub biletami skarbowymi. To objęte krótkim terminem papiery dłużne, które emitowane są przez Skarb Państwa. Z uwagi na to, że emitentem jest w Polsce jest Ministerstwo Finansów cechuje je bardzo niski stopień ryzyka, ponieważ objęte są gwarancją wykupu. Rozważając zakup bonów skarbowych musimy wiedzieć, że praktycznie zerowe ryzyko tej formy inwestowania jest związane z ponoszeniem kosztu w postaci niskiego oprocentowania.

W jakim celu państwo emituje bony skarbowe?

Podstawową funkcją jaką spełniają bony skarbowe jest pokrycie deficytu w państwowym budżecie oraz finansowanie bieżących potrzeb płatniczych w różnych dziedzinach. Z uwagi na ich krótkoterminowy charakter, termin wymagalności bonu nie może przekroczyć roku, państwo może zarządzać płynnością budżetu. Coroczna ustawa budżetowa określa jaki jest pułap przyrostu z tytułu bonów skarbowych.

zobacz także:  Leasing samochodowy czy wynajem długoterminowy auta – co się lepiej opłaca?

Dlaczego warto kupować bony skarbowe?

Bony skarbowe są emitowane na czas od 1 do 90 dni i na okres od 1 do 52 tygodni. Wartość nominalna jednego bonu to 10 000 zł. W chwili zakupu bonu skarbowego znamy jego oprocentowanie, które później nie ulega zmianie. Naszym dochodem będzie różnica pomiędzy ceną za jaką nabyliśmy bon a jego wartością nominalną. Ten sposób inwestowania pozwala na możliwość dokładnego określenia spodziewanego zysku, w momencie nabycia bonu wiemy jaka będzie stopa dochodu. Ważne, że w każdej chwili możemy bon skarbowy odsprzedać przy zachowaniu odsetek z dnia sprzedaży. Jest to, obok lokat bankowych bezpieczna forma lokowania środków finansowych. Uznawana jest za instrument wolny do ryzyka, ponieważ emitowany jest przez państwo, które jest wypłacalne.

Gdzie możemy nabyć bony skarbowe?

Podejmując decyzję o zakupie bonów skarbowych należy to zrobić za pośrednictwem podmiotu, który uczestniczy w rynku bonów skarbowych. Chcąc zakupić bon możemy skorzystać ze specjalnej formy kalkulatora oszczędzania, który pozwoli obliczyć cenę zakupu sprzedaży i roczną kwotę dyskonta. Bony mogą być nabywane zarówno przez osoby fizyczne, osoby prawne, jak i spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Więksi inwestorzy, którzy podpisali umowę z Ministrem Finansów mogą nabyć bony z rynku pierwotnego, przystępując do przetargu organizowanego przez Narodowy Bank Polski. NBP dokonuje finalnej wyceny bonów do emisji.

zobacz także:  Obligacje korporacyjne - co to jest, jak kupić?

Istnieje również możliwość zakupu na rynku wtórnym przez niektóre banki lub duże instytucje finansowe, które są dealerem bonów. Instytucje finansowe potrącają prowizję od zakupu. W celu nabycie bonów w banku należy podpisać umowę o prowadzeniu rachunku bonów skarbowych.

Dodaj Twój komentarz