piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Parasol z pieniędzmi

BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja państwowa, której zadaniem jest zagwarantowanie dostępu do depozytów bankowych, czyli między innymi wszystkich naszych oszczędności. Czym jeszcze zajmuje się BFG? Jak działa? Czy nasze pieniądze w bankach są bezpieczne?

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Jak zostało już wspomniane, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją państwową, której podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa lokowanych przez nas pieniędzy w banku. To znaczy, że w momencie gdy instytucja finansowa zbankrutuje, my trzymanych w niej pieniędzy nie stracimy. Fundusz pomaga także bankom zagrożonym upadłościom.

Bankowy Fundusz gwarancyjny został powołany 14 grudnia 1994 roku w celu zadbania o bezpieczeństwo finansowe kraju, a przede wszystkim na jego finansową stabilizację. Swoim działaniem obejmuje zarówno banki, jak i takie instytucje finansowe jak SKOK-i.

Jakie są zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

W przypadku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, mamy do czynienia z trzema podstawowymi zadaniami, którymi się zajmuje w ramach swojej działalności. Pierwszym z nim jest zagwarantowanie środków pieniężnych, które zostały zgromadzone w bankach do wysokości ustalonej przez ustawę (100 tys. euro). Drugim zadaniem jest wsparcie instytucji finansowych w momencie, gdy znalazły się one w trudnej sytuacji i grozi im bankructwo. Najczęściej przejawia się to przez łączenie słabych banków z silnymi. Trzecim i ostatnim istotnym zadaniem BFG jest gromadzenie oraz analizowanie informacji związanych z bankami i ich działaniem.

zobacz także:  Ile kosztuje skok ze spadochronem? Czy każdy może wykonać skok ze spadochronem?

Jak finansowany jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Rzecz jasna, by Fundusz Gwarancyjny mógł sprawnie działać i móc zagwarantować wypłacalność środków, musi mieć na to odpowiednie pieniądze. W tym celu konieczne jest właściwe finansowanie, które ma kilka źródeł. Jednym z nich jest obowiązkowa roczna opłata, którą objęte są wszystkie instytucje finansowe znajdujące się w systemie gwarancyjnym. Środki te uzyskuje się także z pożyczek udzielanych przez BFG, dotacji z budżetu państwa, środków uzyskanych z pomocy zagranicznej czy kredytów udzielanych przez NBP.

Czy nasze pieniądze w banku są bezpieczne dzięki BFG?

Podstawowym zadaniem BFG jest zabezpieczenie naszych środków finansowych, które posiadamy w banku. To sprawia, że w razie bankructwa banku, mamy zagwarantowany zwrot środków w wysokości do 100 tys. euro (lub ok. 430 tys zł), nawet wówczas, gdy na koncie ulokowaliśmy więcej. Gwarancja ta dotyczy zarówno naszej polskiej waluty, jak i wszystkich depozytów w walucie obcej, tak rachunków osobistych, jak kont oszczędnościowych, lokat czy nawet rachunki osób niepełnoletnich. Ochroną objęte są tak osoby fizyczne, jak i prawne.

Jeżeli dojdzie do upadku instytucji finansowej, środki, które zgromadziliśmy na koncie, są wypłacane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ciągu 7 dni od momentu zawieszenia działalności banku. Oczywiście trzeba pamiętać, że gwarancje objęte są tylko te środki, które zostały ulokowane w instytucjach posiadających zezwolenie KNF

zobacz także:  Ranking lokat grudzień 2019

Co z oszczędnościami powyżej limitu gwarancyjnego?

Większość z nas nie powinno mieć obaw, ponieważ posiadane oszczędności zazwyczaj nie zbliżają się do określonego ustawą limitu, czyli 100 tys. euro. Jeżeli jednak jesteśmy posiadaczami wyższej kwoty, nie jest powiedziane, że reszta pieniędzy przepada. BFG wypłaca określoną kwotę, a resztę winny jest bank. Klient musi się więc zgłosić z wnioskiem do danej instytucji finansowej po swoje pieniądze, które tym samym wchodzą do masy upadłościowej banku. Należy się wówczas udać do sędziego-komisarza, który zajmuje się nadzorowaniem przebiegu postępowania upadłościowego. Rzecz jasna nie ma tutaj gwarancji, że uda się odzyskać wszystkie pieniądze, z racji tego, że klientów ubiegających się o zwrot może być znacznie więcej.

Możliwe jest też podwyższenie limitu gwarancyjnego do 200 tys. euro i następuje on w kilku przypadkach. Wymienia się tutaj: sprzedaż nieruchomości, podział majątku, spadek, wypłata sumy ubezpieczenia na życie, wypłata odprawy pieniężnej, emerytalnej czy rentowej, a także wówczas, gdy małżonkowie posiadają wspólne konto (każde liczone jest osobno czyli 2 x po 100 tys.).

zobacz także:  Pożyczka a PCC, kiedy nie trzeba płacić podatku od pożyczki?

Dodaj Twój komentarz