piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

skarbonka i banknoty

Konsekwencja, planowanie wydatków oraz wyznaczenie sobie określonego celu to podstawa odpowiedzialnego i rozsądnego oszczędzania. Zgromadzone środki przechowujemy w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych. Co jednak w sytuacji kiedy bank, w którym przetrzymujemy pieniądze ogłosi upadłość? Czym jest i na jakich zasadach funkcjonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Na czym polega działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, której funkcjonowanie jest skupione na sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem systemu bankowego. Działalność polega na zapewnieniu gwarancji depozytów w Polsce. Zapewnia zwrot wkładów, lokat zgromadzonych w bankach w sytuacji kiedy dochodzi do ogłoszenia przez nie bankructwa. BFG stale monitoruje ekonomiczną sytuację banków, spółdzielczych kas, ponieważ system gwarantowania depozytów jest dla tych instytucji obowiązkowy.

Co nam gwarantuje BFG?

W sytuacji, w której instytucja finansowa ogłasza upadłość jej klienci otrzymują zwrot ulokowanych pieniędzy do wysokości 100 000 euro. Dotyczy to kont osobistych, wyrażonych w złotówkach jak i walutowych, wspólnych rachunków. BFG gwarantuje również bezpieczeństwo kont oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Limit środków do wskazanej kwoty podlega stuprocentowej gwarancji. Jeżeli jednak wartość zgromadzonych środków przekroczyła kwotę 100 000 euro, nadwyżki możemy dochodzić jedynie z masy upadłościowej.

zobacz także:  Jak zarobić na emeryturę? Jak inwestować, oszczędzać, by mieć wyższą emeryturę?

Lista instytucji finansowych, które objęte są systemem gwarancji, jest dostępna na stronie internetowej: www.bfg.pl. Wszystkie banki, które mają w Polsce siedzibę są objęte tym systemem. Oddziały banków zagranicznych są nadzorowane i objęte gwarancjami ich rodzimych państw, trzeba wiedzieć że we wszystkich państwach, które należą do Unii Europejskiej gwarantowana kwota zwrotu środków to co najmniej 100 000 euro.

Czy zaciągnięty kredyt przepada wraz z upadłością banku?

Niezależnie od tego czy Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o likwidacji banku, zawieszeniu jego działalności czy też przejęciu instytucji przez inny bank, kredytobiorcy nie zostają zwolnieni z obowiązku spłaty kredytu. Wszystkie zaciągnięte zobowiązania jak np. kredyty mieszkaniowe, kredyty samochodowe pozostają nadal aktualne. Pieniądze należy nadal przekazywać ratalnie na wskazany rachunek, bowiem kredyt nie zostaje umorzony czy też zawieszony w takiej sytuacji. W przypadku przejęcia banku przez inny umowa o kredyt nadal jest ważna. Klienci zostają powiadomieni o dokonanej zmianie, najczęściej jest ona związana z innych rachunkiem bankowym, na który należy przekazywać środki. Nowy bank może również zmienić taryfy opłat i prowizji za niektóre czynności.

zobacz także:  Jak inwestować pieniądze, alternatywy w co inwestować?

Jakie środki nie są objęte gwarancjami BFG?

Musimy pamiętać, że instytucje które nie posiadają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych nie są objęte gwarancjami. Również w sytuacji, w której bank nie jest stroną zawieranej umowy tylko pośrednikiem pomiędzy nami a inną instytucją, możemy nie odzyskać przekazanych środków finansowych.

Dodaj Twój komentarz