środa, 24 kwietnia 2024
HotMoney
Tablica z wykresem kołowym procentów

Oprocentowania w finansach to inaczej suma, o jaką powiększają się kwoty złożone w banku po pewnym czasie. Dotyczy to zresztą nie tylko lokat i kont oszczędnościowych, ale i kredytów bankowych, gdzie określony procent określa sumę spłaty rat. Istotne jest jest to, że rodzajów oprocentowania jest kilka i wpływa ono przede wszystkim na sposób obliczania kapitału.

Po co oprocentowanie w banku?

Oprocentowanie jest bardzo istotne zarówno w handlu, jak i instytucja bankowych. Procent bankowy, najczęściej nazywany jest odsetkami i jest to nic innego jak zysk, który wierzyciel otrzymuje w zamian za dysponowanie kapitałem przez dłużnika. Co za tym idzie, bank może żądać od nas odsetek za pożyczone pieniądze w ramach kredytu gotówkowego czy pożyczki bankowej. My, jako osoby użyczające bankowi naszych pieniędzy na lokatach i kontach oszczędnościowych także oczekujemy w zamian konkretnego procentu będącego naszym zyskiem.

Jak obliczane jest oprocentowanie?

Zyski czy też starty liczy się na podstawie stopy procentowej, która wyliczana jest za pomocą specjalnego wzoru. Dzięki temu dochodzi się do obliczenia wartości inwestycji w określonym czasie. Samo oprocentowanie dzieli się jednak na dwa typy: procent prosty i procent złożony, który wyliczany jest na dwa różne sposoby, jest to procent prosty oraz procent złożony. Czym się między sobą różnią?

zobacz także:  Jak nauczyć nastoletnie dzieci szacunku do pieniądza?

Czym jest procent prosty?

W przypadku tego typu oprocentowania, mamy do czynienia z sytuacją, w której procent naliczany jest zawsze w tej samej postaci od kapitału początkowego. Same odsetki nie są oprocentowane i nie podlegają kapitalizacji, przez co nie procentują się w następnych okresach rozliczeniowych. Co za tym idzie, przyrost pieniężny jest stały niezależnie od czasu, w jakim trwa umowa.

Przykład: dając na lokatę 1000 złotych z oprocentowaniem 2,5 procent, po roku otrzymujemy odsetki w wysokości 20,45 zł, które nie są dodawane do kapitału początkowego. W następnym roku znów dysponujemy kapitałem 1000 zł i po kolejnym roku także otrzymujemy odsetki w tej samej wysokości. Jeżeli nasza lokata była na dwa lata, wówczas otrzymujemy 1000 zł kapitału początkowego + 20,25 + 20,25 i to jest suma naszego zysku. Innymi słowy, odsetki się nie kapitalizują po każdym okresie rozliczeniowym i są doliczane osobno dopiero na sam koniec.

Czym jest procent złożony?

Procent składany, nazywany także złożonym działa na nieco innej zasadzie. Do wkładu początkowego doliczane są odsetki po każdym okresie rozliczeniowym i podlegają kapitalizacji. Dzięki temu nasz zysk składa się na kolejną kwotę na następny okres, od której wyliczany jest procent. Pozawala to na znacznie szybszy wzrost zysków, w dodatku im krótsze okresy rozliczeniowe i im częściej następuje kapitalizacja, tym większe są też zyski. Tutaj też wyróżnia się dwa typy kapitalizacji odsetek: dyskretną i ciągłą (nieskończoną ilość razy w ciągu roku), które różnią się między sobą sposobem naliczania odsetek w zależności od częstotliwości samych kapitalizacji.

zobacz także:  Afera Amber Gold, co wiemy, co się aktualnie dzieje w sprawie Amber Gold?

Dodaj Twój komentarz