środa, 17 lipca 2024
HotMoney

Dobra, zła koniunktura, co to jest?

Rozwój gospodarczy

Koniunktura to określenia używane w gospodarce, do określenia jej aktywności i warunków rozwoju. Często mówi się o tym, że koniunktura jest zła albo dobra – co to jednak oznacza? Co ma wpływ na koniunkturę gospodarczą?

Czym jest koniunktura?

Koniunktura, a konkretnie koniunktura gospodarcza to nic innego, jak wszystkie zmiany oraz aktywności w gospodarce, które przejawiają w zmianach wskaźników ekonomicznych. Najczęściej mówi się tutaj o pozytywnych skutkach tych zmian, jednakże koniunktura może być także negatywna. Wzrosty i spadki będą zależeć od wielu różnych czynników i mieć wpływ na wiele aspektów naszego życia, w tym sytuację gospodarczą na danym terenie. Dodatkowo, koniunktura może dotyczyć zarówno stanu gospodarczego danego kraju, albo też konkretnej gałęzi rynku towarowego. Pojęcie koniunktury dotyczy także giełdy i związanej z nią wzrostem wartości akcji. Koniunktura opisuje zarówno dynamikę rozwoju gospodarki, jak i jej stanu oraz zachodzących procesów.

Czym jest dobra i zła koniunktura?

Mówiąc prosto, dobra koniunktura jest wtedy, gdy mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, dynamicznym rozwojem oraz zachowaną równowagą ekonomiczną, która pozytywnie wpływa na ogólny stan gospodarki i społeczeństwa. Z kolei zła koniunktura jest jej przeciwnością. W tym przypadku następuje spadek produkcji, zastój gospodarczy, wzrost cen, jak również dochodzi do zachwiania równowagi ekonomicznej, która źle wpływa na nastroje społeczne i narodowe. Warto przy tym pamiętać, że koniunktura nigdy nie jest stała, a jej wahania są wpisane w rozwój gospodarczy lokalny i światowy.

zobacz także:  Co to jest i na czym polega franchising?

Jakie są wahania gospodarcze?

Wahania gospodarcze odpowiadające za wzrost i spadek mogą występować z różną cyklicznością. Może być więc tutaj mowa o trendzie, czyli regularnymi i systematycznymi długookresowymi zmianami, które mogą występować przez wzgląd na określone zjawisko, jak zmiana podaży, pracy, kapitału czy rozwoju technologicznego. Z innych typów występują także wahania koniunkturalne, które są powtarzalne i regularne i średniookresowej długości trwania. Najczęściej wyrażane są poprzez ekspansję lub kurczenie się aktywności gospodarczej wokół trendu. Mamy do czynienia także z wahaniami sezonowymi, które zazwyczaj odbywają się w okresie jednego roku kalendarzowego i obejmują zmiany gospodarcze w zależności od pory roku. Są też wahania przypadkowe, kiedy do zmian w aktywności gospodarczej dochodzi w niewyjaśnionych przyczyn i są one całkowicie losowe.

Jak wyraża się koniunkturę?

Koniunktura wyrażana jest poprzez zmienne czynniki gospodarcze, które mogą być wyrażane za pomocą określonych wskaźników. Należą do nich między innymi wskaźnik PKB, jak również poziom cen, wysokość płac, a także ogólny wskaźnik zatrudnienia. Innymi wskaźnikami pokazującymi aktualny stan gospodarki, to także prowadzone inwestycje, poziom konsumpcji, a także wysokość inflacji. W przypadku gospodarki krajowej, istotny jest także Produkt Krajowy Brutto (PNB).

zobacz także:  Wpływ kredytów, pożyczek i innych zobowiązań na zdolność kredytową

Co wpływa na zmiany koniunktury

Wskaźniki gospodarcze mogą cyklicznie się zmieniać, jednak co wywołuje te zmiany? Czynniki mogą być dwa: zewnętrzne (egzogeniczne) i wewnętrzne (endogeniczne). W przypadku przyczyn zewnętrznych mamy do czynienia ze źródłami ekonomicznymi związanymi z otoczeniem całego systemu gospodarczego. Zalicza się do tego między innymi takie sytuacje jak wojna, rewolucja, odkrycia technologiczne, zmiany demograficzne czy nowe złoża. Jeżeli chodzi o czynniki wewnętrzne, tutaj mamy do czynienia ze zmianami wewnątrz systemu gospodarczego. Odpowiada za to polityka rządów, popyt konsumpcyjny, jak również popyt na inwestycje.

Dodaj Twój komentarz