piątek, 24 maja 2024
HotMoney

SKOK-i w złej sytuacji finansowej?

Analiza finansowa

Jak wynika z raportów, w Polsce funkcjonuje coraz mniej SKOKów. Zmniejsza się liczba członków, kasy są coraz mniej zamożne, dochodzi do fuzji z bankami. Jak wygląda przyszłość SKOKów w Polsce?

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

W myśl przepisów SKOKi, czyli Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Rozliczeniowe, to instytucje finansowe, które działają na podstawie ustawy o prawie spółdzielczym oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych. Mogą prowadzić działalność niezarobkową polegającą na udzielaniu niedrogich pożyczek oraz kredytów osobom pozostającym w złej kondycji finansowej. Ze względu na to, że mogą zastępować banki w niektórych obszarach, kontrolę nad nimi przejęła Komisja Nadzoru Finansowego.

Specyficzna jest też struktura SKOKów – w jej ramach przyjmowani są członkowie, których łączą więzi zawodowe lub społeczne – jest to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób. Członkowie muszą uiszczać też obowiązkowe wpłaty na rzecz kasy. Natomiast ich oferta opiera się na depozytach, kredytach, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, ubezpieczeniach, IKE, Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych, funduszach inwestycyjnych oraz kartach kredytowych.

Jeszcze parę lat temu SKOKi cieszyły się bardzo dużą popularnością, obecnie ich sytuacja jest coraz gorsza. Co się zmieniło?

zobacz także:  Kredyt konsolidacyjny co to jest? Na czym polega konsolidacja kredytów?

Coraz mniej SKOKów w Polsce

Jak wynika z raportów, w Polsce upada coraz więcej SKOKów – obecnie jest ich mniej, niż banków komercyjnych. Pogorszenie się ich sytuacji można było zauważyć już w 2017 roku, kiedy to znacząco zmniejszyła się ilość członków większości kas. Aby utrzymać kondycję finansową obniżono koszty, co tymczasowo poprawiło wyniki. Statystyki zawyżają też dwie największe kasy: Stefczyka oraz Zygmunta Chmielewskiego.

Informację o upadłości ogłaszają najczęściej mniejsze kasy, część z nich zostaje przejęta przez banki. Co istotne, dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnego członkowie niewypłacalnych SKOKów nie stracili swoich pieniędzy, chociaż wymagane jest od nich wniesienie składki, jaką deklaruje się podczas przystępowania do tej instytucji finansowej.

Częściowo sytuację SKOKów poprawiła pomoc ze strony Kasy Krajowej, która wykupiła udziały nadobowiązkowe. Do 2025 roku pieniądze te muszą zostać jednak zwrócone, co dla niektórych kas spółdzielczych może okazać się nie do zrealizowania.

Prognozy dla SKOKów

W ostatnich miesiącach przejęty został SKOK „Rafineria” przez BGŻ BNP Paribas, natomiast SKOK „Bogdanka” stał się częścią SKOKu „Kozienice”. W ciągu kilku lat ich liczba zmniejszyła się z 60 do 33, banków jest natomiast obecnie 35. Co więcej, prognozuje się, że upadłość mogą ogłosić także SKOKi „Piast” oraz „Jaworzno”, które już teraz są w trudnej sytuacji finansowej.

zobacz także:  Segregowanie odpadów, Pomoc dla Afryki... - przegląd 7 sierpień 2019

1 komentarz

  1. bankowa pisze:

    To było raczej do przewidzenia. Nigdy mi się te SKOK-i nie podobały, były dla mnie raczej strukturą podejrzaną i niezbyt pewną i teraz widać, że to po prostu na dłuższą metę nie mogło się udać. Jak upadną to upadną, byleby nie pociągnęli za sobą innych, to jest klientów. Na szczęście z tego co czytam, są pewne zabezpieczenia, które przed tym chronią, w przeciwieństwie do tych wszystkich parabanków

Dodaj Twój komentarz