piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Podatki od nieruchomości: jaki podatek za dom, działkę, piwnicę czy komórkę lokatorską. Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości?

banknoty


Jak mówią malkontenci: jedyne, czego możemy być pewni to śmierć i podatki. Niniejszy artykuł nie będzie traktował o końcu żywota, ale o powinności względem organów podatkowych. Z jakimi opłatami musimy liczyć się posiadając nieruchomość? Jaki podatek trzeba zapłacić za dom, a jaki za działkę? Co w przypadku posiadania piwnicy? Komórki lokatorskiej?

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości, jak sama nazwa wskazuje, płaci się od posiadanej nieruchomości, a więc gruntów i budynków. Tak więc osoby, które są właścicielami domów, ale i lokali mieszkalnych i użytkowych – jeśli są wyodrębnione, a więc mają własną księgę wieczystą, muszą zapłacić podatek za to, że są w ich posiadaniu. Podatek płaci się również od nieruchomości gruntowych.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

W sytuacji, gdy zostanie się właścicielem nieruchomości, ma się 14 dni aby zgłosić się do urzędu gminy i poinformować o powstaniu obowiązku podatkowego. Taka sama sytuacja jest również w sytuacji, gdy zostaje się właścicielem wcześniej np. wynajmowanego mieszkania lub gdy dla lokalu zostanie wyodrębniona księga wieczysta, a nawet – gdy zajdzie konieczność ponownego wyliczenia podatku, np. gdy w wyniku sprzedaży zmniejszy się obszar posiadanego gruntu. W urzędzie gminy składa się stosowny druk z informacjami na temat nieruchomości. Tam zostaje przeanalizowany i dostaje się pisemną informację na temat wysokości podatku.

zobacz także:  Rząd dopłaci Ci do czynszu! Co trzeba wiedzieć o programie Mieszkanie na start?

A kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości? Płatność jest ponoszona w 4 ratach. Jest na nią czas w takich czterech terminach, czyli do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada w danym roku podatkowym. A jak zapłacić taki podatek? Najlepiej przelewem. Można też zrobić to w kasie gminy.

Jaki podatek za dom, działkę, piwnicę czy komórkę lokatorską?

Najprostszy do obliczenia jest podatek od domu jednorodzinnego. Warto jednak wiedzieć, że jest on niejako podwójny – płaci się za grunt i za budynek. W przypadku gruntu bierze się pod uwagę każdy metr kwadratowy, a w przypadku domu – tylko metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

A jaki podatek zapłacić trzeba za działkę? Tyle, ile wyliczy urząd gminy. Jednak warto wiedzieć, że osoby fizycznie nie płacą podatku od nieużytków oraz użytków ekologicznych, gruntów zalesionych i zakrzewionych; działek przyzagrodowych (choć nie zawsze), gruntów, altan, budynków położonych w rodzinnych ogrodach działkowych.

A jak jest z piwnicą? Okazuje się, że skoro jest pomieszczeniem przynależnym do samodzielnego lokalu, nie może stanowić odrębnego przedmiotu opodatkowania. Tak więc, jest w księdze wieczystej piwnica jest wliczana do powierzchni użytkowej mieszkania, wówczas należy zapłacić podatek. Tak samo jest w sytuacji, gdy posiada się komórkę lokatorską.

zobacz także:  Ranking kredytów konsolidacyjnych Maj 2019

Jak widać, posiadając nieruchomość jest się skazanym na płacenie podatków. Ten, kto myślał, że biorąc kredyt hipoteczny i kupując na własność lokal mieszkalny lub budując dom, będzie miał niższe opłaty niż wynajmując niekoniecznie miał rację. Tak już jest, że za majątek należy odprowadzać podatek, a nieruchomość jest często jego największą składową.

Dodaj Twój komentarz