piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

Na czym polega amortyzacja samochodu?

Podatki

Amortyzacja samochodu firmowego jest jednym ze sposobów na optymalizację podatków. Na czym to polega? Jak dokonać odpisów amortyzacyjnych? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Co to jest amortyzacja środków trwałych?

Amortyzacja środków trwałych jest jednym ze sposobów na obniżenie podatku dochodowego, a co za tym idzie – optymalizację wydatków w firmie. Aby jednak zrozumieć, na czym to polega, trzeba wiedzieć, co według ustawy można zaliczyć do środków trwałych. Są to rzeczowe składniki majątku, które w założeniu wykorzystywane są dłużej niż przez rok. Co istotne, muszą one służyć prowadzanej działalności. Są to więc zarówno budynki, jak i środki transportu czy maszyny lub urządzenia.

Amortyzacja środków trwałych jest to stopniowe zużycie wyżej wymienionych składników majątku dokonywane poprzez systematyczne odpisy amortyzacyjne. Łatwiej jest to zrozumieć na przykładzie, dlatego przedstawiamy, jak to wygląda, gdy odpisy są wykonywane na samochód firmowy.

zobacz także:  Środki trwałe, co to jest środek trwały?

Amortyzacja samochodu firmowego – na czym polega?

Samochód używany do celów firmowych, według przepisów podatkowych, jest środkiem trwałym. Dzięki temu można zaliczyć do wydatków. A w jaki sposób? Jest na to kilka metod, my wyjaśniamy kwestie związane z tymi najważniejszymi sposobami.

Jeśli wartość auta nie przekracza 10 000 zł, można dokonać jednorazowej amortyzacji. Gdy samochód jest jednak droższy niż ta kwota, przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z tej możliwości – wtedy odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według jednej z pozostałych metod.

Może to być amortyzacja liniowa. Dotyczy ona tych pojazdów, które zostały zakupione na firmę. Odpisów można dokonywać od pierwszego miesiąca, który nastąpił po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. Roczna stawka wynosi 20%, przez co auto nie może być amortyzowane dłużej, niż przez 5 lat. Przy czym jest jeden wyjątek, który nazywa się amortyzacją liniową przyśpieszoną. Można go zastosować, jeśli składową majątku firmy jest pojazd, który ze względu na przeznaczenie zużywa się szybciej. Wtedy najwyższą stawka, jaką można uzyskać, to 28%, co oznacza, że okres amortyzacji trwa maksymalnie 3 lata i 7 miesięcy.

zobacz także:  Ile kosztuje przelew zagraniczny?

Trzeci sposób to metoda indywidualna. Wtedy też firma może indywidualnie ustalać stawki, aczkolwiek tylko w przypadku, gdy dotyczy to używanych lub ulepszonych środków trwałych. Jeśli chodzi o samochody używane, to okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Maksymalna wysokość stawki amortyzacyjnej może wynosić 40%.

Jak dokonać odpisów amortyzacyjnych?

Jak widać, przepisy związane z odpisami amortyzacyjnymi na samochód osobowy są dość skomplikowane, dlatego większość przedsiębiorców korzysta z pomocy księgowych. A o czym trzeba bezwzględnie pamiętać? Że raty amortyzacji powinny być równe, dlatego jeśli podczas dzielenia rocznej kwoty na miesiące lub kwartały powstaną końcówki, należy je zaokrąglić zgodnie z matematycznymi zasadami, tak aby ostateczna suma się zgadzała.

Ponadto odpisów można dokonywać co miesiąc, raz na kwartał lub raz na rok.

Dodaj Twój komentarz