piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

Wady i zalety leasingu zwrotnego

zawarcie umowy

Czym jest leasing zwrotny? Czy to rozwiązanie, z którego warto skorzystać? Komu i w jakiej sytuacji polecana jest taka opcja?

Co to jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje firmie leasingowej środek trwały, a następnie na mocy podpisanej umowy cywilnoprawnej uzyskuje zezwolenie na jego użytkowanie. A zatem firma leasingowa staje się nowym właścicielem przedmiotu, ale jego użytkownikiem nadal jest poprzedni właściciel.

Leasing zwrotny może przyjąć formę leasingu operacyjnego, gdy przedmiot umowy staje się aktywem leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Ale może to być też leasing finansowy – w takim wypadku objęty umową majątek zalicza się do aktywów leasingobiorcy i to on może wrzucić w koszty uzyskania przychodu amortyzację owego przedmiotu.

Jest to rozwiązanie stosowane przez przedsiębiorców borykających się z przejściowymi kłopotami finansowymi i stanowi wartą uwagi alternatywę dla pożyczek i kredytów.

Jakie są zalety leasingu zwrotnego?

Czy leasing zwrotny jest opłacalny? Cóż, w każdym razie ma on swoje mocne strony. Jedną z nich jest to, że w ten sposób możemy zrealizować zaplanowaną inwestycję lub przywrócić płynność finansową w chwili czasowego kryzysu. Dla wielu taka opcja będzie bardziej zachęcająca niż wzięcie kredytu czy pożyczki.

zobacz także:  Leasing czy kredyt?

Poza tym sprzedaż środka trwałego odbywa się na podstawie jego ceny rynkowej, a nie księgowej. Co z tego wynika w praktyce? Otóż to, że kapitał uzyskany przez przedsiębiorcę w drodze leasingu może być wyższy niż ten wynikający z prowadzonej ewidencji księgowej.

Inną zaletą jest to, że uzyskujemy w ten sposób środki finansowe dzięki sprzedaży jakiegoś przedmiotu, ale nadal możemy z tego przedmiotu korzystać. Zatem można powiedzieć, że wilk jest syty i owca cała. Przedmiot umowy leasingowej pozostaje na terenie przedsiębiorstwa i może dalej spełniać w firmie swoją funkcję, więc nie ma miejsca zastój w jej funkcjonowaniu, zachowana zostaje ciągłość.

Ponadto umowę leasingową można też zawszeć na takich warunkach, że po zakończeniu jej trwania przedsiębiorcy będzie przysługiwać prawo wykupu użytkowanego przedmiotu.

Zaletą leasingu zwrotnego jest też duża swoboda, jeśli chodzi o jego przedmiot – może nim być praktycznie wszystko. A ponieważ firmy zwykle są w posiadaniu wielu środków trwałych – nieraz o dużej wartości – dla przedsiębiorstwa nie powinno stanowić problemu pozyskanie funduszy właśnie na drodze leasingu zwrotnego.

zobacz także:  Największe bankructwa na świecie, upadają nie tylko firmy, ale także bankrutują kraje

Jakie są wady leasingu zwrotnego?

Można chyba uznać, że jeśli chodzi o leasing zwrotny, plusów jest więcej niż minusów. Niemniej rozwiązanie to ma oczywiście również pewne mankamenty. Jednym z problemów jest wycena środka trwałego. Jak już powiedzieliśmy, jest on leasingodawcy sprzedawany po cenie rynkowej. I owszem, tak jak wcześniej zaznaczyliśmy, daje to szansę uzyskania kapitału większego niż wynikający z ewidencji księgowej, ale z drugiej strony istnieje też możliwość, że za dany przedmiotu uzyskamy mniejszą sumę niż wynosi jego zarejestrowana wartość.

Innym problemem są praktyki leasingodawców, którzy za zakup środka trwałego i tym samym przejęcie ryzyka utraty jego wartości naliczają nieraz znaczne odsetki.

Dodaj Twój komentarz