piątek, 24 maja 2024
HotMoney

Kredyt – jakie oprocentowanie, prowizje, opłaty? Gdzie sprawdzić całkowite koszty zobowiązania?

monety polski złoty

Polacy często zaciągają pożyczki, jednak tak do końca nie mają świadomości, że firma pożyczkowa będzie oczekiwać wynagrodzenia za tę usługę. Podobnie jest w przypadku zaciągania kredytu w banku. Tu także na wynagrodzenie pożyczkodawcy składa się wiele elementów. Warto poznać, jakie są całkowite koszty zaciągniętego zobowiązania finansowego.

Opłaty i prowizje kredytu

Oprócz odsetek, na koszt kredytu, składają się także opłaty i prowizje. Ich wysokość ustala bank, więc zależne są one od jego cennika. Mogą one mieć charakter płaskiej stawki lub procentowej. Funkcją opłat i prowizji jest pokrycie kosztów jakie kredytodawca ponosi, poprzez wykonywanie konkretnych czynności takich jak weryfikacja klienta w bazach danych. Opłaty jednak bardzo często odpowiadają za większość całkowitego kosztu, zdarzają się nawet takie pożyczki, kiedy jedynym wynagrodzeniem pożyczkodawcy są prowizje. Przeważnie w formularzach informacyjnych przedstawionych przez bank można znaleźć informacje na temat opłat i prowizji naliczanych w związku z zaciągnięciem na przykład kredytu gotówkowego.

zobacz także:  Pożyczki pod zastaw nieruchomości - rodzaje i opis pożyczek

Czym są odsetki kredytu?

Odsetki naliczane są od długu pozostającego do spłaty, w oparciu o ustaloną w umowie kredytowej stopę procentową. Warto wiedzieć, że maksymalna wysokość odsetek jest regulowana przez prawo. Wynika stąd, że żaden bank nie może sobie naliczyć wyższego oprocentowania niż wynikające z ustawowego wzoru. Limit oprocentowania obliczany jest w oparciu o stopę referencyjną NBP i wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej oraz 3,5 pp. Koszt odsetek warto sprawdzić w formularzu informacyjnym, który otrzymuje każdy klient ubiegający się o kredyt – czy to kredyt gotówkowy, czy o kredyt hipoteczny.

Kredyt a oprocentowanie

Warto wiedzieć, że wyróżnia się oprocentowanie stałe i zmienne. Oprocentowanie stałe nie zmienia się podczas całego okresu kredytowania, a ten jego rodzaj jest najczęściej oferowany przy kredytach krótkoterminowych. Oprocentowanie zmienne opiera się na wahaniach stóp procentowych obowiązujących na rynku. Składa się ono ze stałej marży oraz stawki WIBOR. Dany harmonogram spłat obowiązuje klienta aż do momentu gdy oprocentowanie ulegnie zmianie (zazwyczaj co kwartał)

Jak obliczyć ratę kredytu?

Koszty kredytu są zależne także od wysokości rat. Kiedy chcemy obliczyć ratę możemy skorzystać na przykład z kalkulatora kredytu gotówkowego. Raty dzielą się bowiem na równe i malejące. Aby zmniejszyć koszty kredytu warto zacząć od zmniejszania jego rat. A najlepiej zrobić to nie pożyczając więcej pieniędzy niż się potrzebuje. Oczywiście bardzo pomocne może się tu okazać spłacenie kredytu przed terminem.

zobacz także:  Jak sfinansować zakup lokalu użytkowego? Kredyty hipoteczne dla firm

Całkowity koszt kredytu

Całkowity koszt kredytu można obliczyć sumując wszystkie jego elementy takie jak opłaty i prowizje, oprocentowanie oraz odsetki. Do kosztów kredytu warto jeszcze doliczyć składki na ubezpieczenie, a także prowadzenie rachunku do spłaty kredytu. Czasami aby otrzymać kredyt na danych warunkach potrzeba jeszcze czasem innych określonych usług, które również związane są z opłatami.

1 komentarz

  1. Kamil pisze:

    Tak duża ilość poszczególnych składników kosztów kredytu powoduje, że przeciętny kowalski nic z tego nie rozumie. Klient potrzebuje znać tylko całkowity kosz pożyczki bo tylko to go faktycznie interesuje.

Dodaj Twój komentarz