piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego? Wzory wniosków i formularzy do kredytu na dom, mieszkanie

Dokumenty do kredytu

Każdy, kto zastanawia się nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego, musi zdawać sobie sprawę z tego, jak żmudny i czasochłonny jest proces wnioskowania. Wymaga przygotowania potrzebnej listy dokumentów, która będzie różna w zależności od celu zobowiązania i banku, w jakim jest zaciągane. Co więcej, część informacji musi znajdować się na wzorach formularzy obowiązujących w danej instytucji finansowej. Aby to ułatwić, stworzyliśmy zestawienie najpotrzebniejszych dokumentów.

Wzory wniosków i formularzy do kredytu hipotecznego

Aby przystąpić do procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny, należy złożyć szereg dokumentów, które można podzielić na trzy główne grupy. Są to dokumenty osobowe, finansowe oraz dotyczące nieruchomości, które jeszcze dokładnie zostaną omówione. Ponadto podstawą jest prawidłowe wypełnienie wniosku, który w zależności od banku, będzie obowiązywać na innych drukach. Skąd go pobrać?

Można go oczywiście uzyskać w oddziale wybranego banku, gdzie doradca oraz razu podpowie, jak należy go wypisać lub pobrać formularz ze strony internetowej tej instytucji. Co więcej, niektóre dokumenty, takie jak m.in. zaświadczenie o zarobkach, muszą zostać wypełnione na wzorach dokumentów.

Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy zestawienie z drukami do pobrania. W tabelach znajdujących się w poniższych częściach artykułu zamieściliśmy wzory formularzy dostępne w plikach PDF z takich banków jak PKO BP, ING Bank Śląski, Millenium, Credit Agricole, Alior Bank oraz Eurobank. Do pobrania zamieszczone zostały wnioski o przyznanie kredytu hipotecznego, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, kosztorysy oraz informacje ogólne dotyczące nieruchomości.

Pliki te dostępne są na stronach internetowych poszczególnych banków, my jednak postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu, gdyż jak z naszego doświadczenia wynika, nie zawsze łatwo jest je odnaleźć. Co więcej, nie każdy bank udostępnia każdy z tych typów dokumentów, dlatego po wybraniu kredytu hipotecznego, warto skontaktować się z doradcą w celu określenia, jakie wzory formularzy mogą być jeszcze potrzebne.

A jakie pozostałe dokumenty należy dostarczyć? Ich wykaz powinien znajdować się na stronie banku, choć my chcielibyśmy poniżej wymienić te, które w większości przypadków powinny być potrzebne. Ich wcześniejsze skompletowanie może przyśpieszyć proces wnioskowania, który najczęściej wydłuża się przez niewiedzę w tym zakresie.

Przy okazji chcielibyśmy napisać o tym, w jaki sposób mBank pomaga swoim klientom. Po zapoznaniu się z ofertą kredytów hipotecznych można przejść do sekcji „Lista potrzebnych dokumentów”. W tej zakładce znajduje się krótka „ankieta”, w której należy określić liczbę klientów, cel kredytu (można wybrać kilka możliwości), informację o tym, czy nieruchomość jest kupowana od dewelopera i czy występują dodatkowe zabezpieczenie zobowiązania, a także jaka jest powierzchnia działki w przypadku domu. Następnie trzeba wypełnić pola związane z danymi klienta: stanem cywilnym, obywatelstwem, posiadaną firmą oraz formą zatrudnienia. Po potwierdzeniu tych wszystkich danych generowany jest plik do pobrania z tzw. checklistą dokumentów, które będą potrzebne. Niestety, na stronie tego banku nie znajdują się formularze do pobrania, mBank rekomenduje, aby telefonicznie porozmawiać z doradcą lub odwiedzić placówkę banku w celu ustalenia szczegółów.

zobacz także:  Gdzie po kredyt na dowód? Czy rzeczywiście wystarczy tylko dowód?

Aby pomóc naszym czytelnikom, również przygotowaliśmy praktyczne narzędzie, dzięki któremu można wygenerować listę potrzebnych dokumentów. Wystarczy w nim określić cel kredytu oraz źródło uzyskiwania dochodu.

Dokumenty osobowe do kredytu hipotecznego

Jak już na początku wspominaliśmy, do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny potrzebne będę dokumenty osobowe. O jakie chodzi?

Podstawą jest dobrze wypełniony wniosek, który można pobrać z tabeli poniżej.

Wnioski do kredytu hipotecznego

Nazwa banku Wniosek
kredytowy
Załączniki
do wniosku,
część druga
PKO BP PKO wniosek o udzielenie kredytu pożyczki Załącznik do wniosku przyznanie kredytu w PKO
ING ING wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego ING dane wnioskodawców/poręczycieli kredytu hipotecznego
Millenium Wniosek Millenium o kredyt hipoteczny brak
Credit
Agricole
Wniosek Credit Agricole o kredyt hipoteczny brak
Alior Bank Wniosek należy
uzupełnić online
brak
Eurobank Eurobank wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego Eurobank załącznik do wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego

Ponadto to, co z pewnością musisz posiadać, to dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. Najczęściej jest to paszport lub prawo jazdy. Następnie w zależności od tego, jaka jest Twoje sytuacja życiowa, konieczne może być przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Jeśli jesteś po rozwodzie, musisz dostarczyć bankowi wyrok rozwodowy. Gdy pozostajesz w związku małżeńskim, lecz z małżonką/małżonkiem posiadacie rozdzielność majątkową, trzeba będzie przygotować jej umowę w formie notarialnej.

Gdy pracujesz za granicą, ale starasz się o kredyt hipoteczny w Polsce, potrzebujesz raportu kredytowego z zagranicznego biura informacji kredytowej, zezwolenia na pobyt stały za granicą oraz zezwolenia na pracę.

Natomiast w przypadku obcokrajowców wymaga się paszportu, drugiego dokumentu ze zdjęciem, dokumentu potwierdzającego prawo do stałego pobytu na terenie Polski oraz raportu kredytowego z zagranicznego biura informacji kredytowej.

Pamiętaj, że przedstawione wyżej dokumenty stanowią podstawę do uzyskania kredytu hipotecznego. Bez ich wcześniejszego przygotowania, żaden bank nie rozpocznie procesu kredytowania.

Dokumenty finansowe do kredytu hipotecznego

To, jakie dokumenty finansowe musisz dostarczyć, zależy od tego, jaki jest charakter Twojego źródła dochodu. W przypadku klientów indywidualnych najczęściej rozróżnia się osoby pracujące na umowę o pracę na czas nieokreślony, określony lub będące na kontrakcie menadżerskim, osoby pracujące na umowę o dzieło, umowę zlecenie lub umowę o świadczeniu usług, a także lub osoby pobierające emeryturę, zasiłek emerytalny lub rentę.

zobacz także:  Czy można odstąpić od umowy kredytu?

Oczywiście w najlepszej sytuacji będziesz, jeśli posiadasz umowę o pracę na czas nieokreślony. Wtedy stajesz się dla banku najbardziej wiarygodnym klientem (oczywiście, na Twoją zdolność kredytową wpływ ma również wysokość zarobków). Czy to oznacza, że w pozostałych sytuacjach bank nie udzieli Ci środków pieniężnych? Nie, choć może stawiać wyższe wymagania ze względu na ryzyko, jakie podejmuje.

Bez względu na to, jaki rodzaj umowy o pracę posiadasz, musisz przygotować zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, przy czym musi ono zostać wypełnione na wzorze formularza przygotowanym przez konkretny bank, który dla ułatwienia zamieściliśmy w tabeli. Możesz po pobrać dzięki udostępnionej przez nas tabeli. Następnie musisz wygenerować pełny wyciąg z rachunku bankowego, na które wpływa Twoje wynagrodzenie. Może mieć ono postać elektroniczną, lecz w dokumencie musi widnieć informacja, że został on wygenerowany elektronicznie i nie wymagana jest pieczątka oraz podpis. Ponadto bank może prosić Cię o przedstawienie zaświadczenia z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzane są składki oraz PIT-u 37, czyli zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu, za poprzedni rok lub dwa poprzednie lata. Niekiedy potrzebne jest świadectwo pracy, które potwierdza ciągłość zatrudnienia oraz aneks do umowy o pracy, w którym znajdują się informacje o podwyżce, jeśli miała ona miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Zaświadczenia o zarobkach do kredytu hipotecznego

Nazwa banku Zaświadczenie
o zarobkach
Zaświadczenie
o zarobkach dla umów
cywilnoprawnych
lub kontraktu
PKO BP PKO BP zaświadczenie o dochodach do kredytu hipotecznego brak
ING ING zaświadczenie o dochodach do kredytu hipotecznego ING zaświadczenie o dochodach dla kontraktu do kredytu hipotecznego
Millenium Millenium zaświadczenie o dochodach do kredytu hipotecznego brak
Credit
Agricole
Credit Agricole zaświadczenie o dochodach do kredytu hipotecznego Credit Agricole zaświadczenie o dochodach dla umów cywilnoprawnych do kredytu hipotecznego
Alior Bank Alior Bank zaświadczenie o dochodach do kredytu hipotecznego brak
Eurobank Eurobank zaświadczenie o dochodach do kredytu hipotecznego Eurobank zaświadczenie o dochodach dla umów cywilnoprawnych do kredytu hipotecznego

W przypadku umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz umowy o świadczeniu usług musisz posiadać umowy potwierdzające wykonanie pracy wraz z rachunkami. Potrzebny będzie też pełny wyciąg z rachunku bankowego, na które wpływa wynagrodzenie oraz PIT 37 za poprzedni rok lub poprzednie dwa lata.

Emeryci lub renciście będą potrzebować ostatniego odcinka emerytury lub renty, a także decyzji o przyznaniu lub o ostatniej waloryzacji świadczenia.

Rzetelne przygotowanie dokumentów finansowych jest bardzo ważne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na określenie Twojej zdolności kredytowej. Jeśli natomiast nie masz pewności, czy bank udzieli Ci kredytu w wysokości, którą potrzebujesz, możesz skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej dostępnego na naszej stronie. Musisz w nim określić miesięczny dochód gospodarstwa domowego, okres kredytowania, oprocentowanie nominalne, typ rat, liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz stałe wydatki ponoszone co miesiąc (limity na kartach kredytowych, raty innych kredytów oraz inne stałe zobowiązania). Na podstawie tych danych kalkulator oceni, jaka kwotę możesz uzyskać. Pamiętaj jednak, że jest to tylko symulacja, a ostateczną decyzję podejmuje i tak bank.

zobacz także:  Rodzaje kalkulatorów kredytowych – jakie warto sprawdzić, kiedy bierzesz kredyt?

Dokumenty dotyczące nieruchomości do kredytu hipotecznego

Najbardziej rozbudowana jest grupa dokumentów dotyczących nieruchomości. Ich lista zależeć będzie od celu kredytu: zakupu mieszkania/domu z rynku pierwotnego lub wtórnego, zakupy działki budowlanej, budowy domu, remontu domu/mieszkania. Postaramy się pokrótce przedstawić, co jest potrzebne w każdym z tych przypadków. W tym wypadku również część dokumentów musi zostać wypełniona na wzorach bankowych, które zestawiliśmy w tabeli.

Dokumenty dotyczące nieruchomości do kredytu hipotecznego

Nazwa banku Kosztorys Inne
dokumenty
PKO BP brak brak
ING ING kosztorys do kredytu hipotecznego brak
Millenium Millenium kosztorys do kredytu hipotecznego brak
Credit
Agricole
Credit Agricole kosztorys do kredytu hipotecznego Credit Agricole oświadczenie właścicieli nieruchomości do kredytu hipotecznego
Credit Agricole informacje o nieruchomości do kredytu hipotecznego
Alior Bank brak brak
Eurobank brak brak

Podstawowymi dokumentami w przypadku zakupu domu lub mieszkania z rynku pierwotnego jest umowa przedwstępna lub rezerwacyjna z deweloperem, potwierdzenie wniesienia wkładu własnego, oraz odpis z księgi wieczystej nieruchomości. Banki zwykle wymagają także wypisu oraz wyrysu z ewidencji gruntów, prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wypisu z KRS dewelopera.

Gdy decydujesz się na mieszkanie lub dom z rynku wtórnego, będziesz potrzebować umowy przedwstępnej ze zbywcą, a także dokumentu potwierdzającego wniesienie wkładu własnego. Tak jak w poprzednim przypadku, musisz przygotować odpis z księgi wieczystej nieruchomości, wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów, ale też dokumenty potwierdzające prawo własności zbywcy i zaświadczenie ze spółdzielni lub ze wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami.

Podobna dokumentacja wymagana jest w przypadku działki budowlanej. Do banku musisz dostarczyć umowę przedwstępną, potwierdzenie wniesienia wkładu własnego, odpis z księgi wieczystej nieruchomości, wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów i akt notarialny potwierdzający prawo własności zbywcy.

W przypadku budowy domu jest to nieco bardziej skomplikowane. Musisz posiadać akt notarialny potwierdzający prawo własności działki oraz jej odpis z księgi wieczystej. Potrzebne Ci będzie uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę z klauzulą wykonalności. Ponadto przygotuj wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów. Bank może wymagać wglądu do projektu budowlanego, a także do kosztorysu i harmonogramu prac. Ważne jest, aby kosztorys został wykonany na wzorze bankowym. Musisz także przedstawić dziennik budowy.

Najprościej jest, gdy środki uzyskane z kredytu hipotecznego chcesz przeznaczyć na remont lub wykończenie nieruchomości. Wtedy potrzebujesz kosztorysu przygotowanego na wzorze bankowym, aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności nieruchomości oraz odpisu z księgi wieczystej nieruchomości.

Jak widzisz, lista dokumentów potrzebnych do kredytu hipotecznego jest bardzo długa. Dlatego skorzystaj z przygotowanych przez nas formularzy oraz zapoznaj się z wykazem potrzebnych wniosków, umów i zaświadczeń. Pamiętaj też, że każdy bank może mieć inne wymagania, dlatego warto skontaktować się z doradcą, który może przygotować dla Ciebie spis dokumentów wymaganych w konkretnym przypadku.

komentarze 3

  1. julka pisze:

    dzięki za dokumenty do ściągnięcia, przydały się już czytelnikowi! 🙂 pozdrowionka 🙂 🙂

  2. natalia pisze:

    dobrze zebrane zestawienie dokumentów do pobrania, i jeszcze w PDF-ie to super, bo tylko tak mogę pobrać, dziękuję i pozdrawiam i już wykorzystałam !

  3. Bartek pisze:

    Przydaly sie dokumenty. Znalazlem jeden ktorego ciezko bylo poszukac nawet na stronie banku ha ha dzieki dzieki > piwo 😉

Dodaj Twój komentarz