piątek, 24 maja 2024
HotMoney

Kalkulator dokumentów do kredytu hipotecznego

Nie wiesz, jak dostać kredyt hipoteczny? Chcesz dowiedzieć się, jakie dokumenty do kredytu hipotecznego należy wcześniej przygotować, aby przyśpieszyć cały proces? Skorzystaj z poniższego wykazu i zobacz, jakie dokumenty musisz dostarczyć do banku, aby rozpocząć proces przyznawania kredytu na mieszkanie lub dom.

Sprawdź jakie dokumenty potrzebne są kiedy starasz się o kredyt hipoteczny – prezentujemy przydatny kalkulator.

Jak dostać kredyt hipoteczny?

Aby uzyskać kredyt hipoteczny, należy wykazać swoją zdolność kredytową, która określana jest na podstawie źródeł dochodu, miejsca oraz rodzaju zatrudnienia, a także kosztów życia. Ponadto banki biorą pod uwagę historię kredytową sprawdzaną w bazach dłużników, najczęściej w BIK. Konieczne jest także przedstawienie dokumentacji zawierającej najważniejsze informacje o rodzaju i cenie kupowanej nieruchomości. A jakie dokumenty do kredytu hipotecznego są potrzebne?

Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty do banku?

Aby móc wnioskować o przyznanie kredytu hipotecznego, należy spełnić szereg formalności oraz dostarczyć dokumenty poświadczające sytuację finansową klienta banku. Dokumenty te można podzielić na 3 grupy: osobowe, finansowe oraz dotyczące nieruchomości. Ponadto należy prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie zobowiązania na hipotekę.

Podstawowymi dokumentami są: dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby pozostające w związku małżeńskim i starające się o przyznanie kredytu w ramach rządowych programów powinny dostarczyć skrócony odpis aktu małżeństwa i akt urodzenia dziecka (jeśli dotyczy). W przypadku obcokrajowca należy przygotować paszport, drugi dokument ze zdjęciem, potwierdzenie prawa do stałego pobytu na terytorium kraju oraz raport kredytowy z zagranicznego biura kredytowego.

Do dokumentów finansowych zalicza się zaświadczenie o zatrudnieniu oraz o dochodach, a także pełny wyciąg z konta bankowego. Dodatkowo potrzebny może być PIT37 za ubiegły rok, zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzane są składki oraz świadectwo pracy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zgromadzić m.in. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, numer NIP, REGON oraz PIT 36 lub PIT 36L za poprzedni rok obrachunkowy. Ponadto bank może zażądać wglądu do Księgi Przychodów i Rozchodów, a także bilansu, rachunków zysków i strat. Wymagane dokumenty mogą różnić się od sposobu rozliczania działalności. Osobom pobierającym emeryturę lub rentę kredyt może dostać przyznany na podstawie ostatniego odcinka emerytury lub renty.

Podstawowe dokumenty związane z nieruchomością, jakie są potrzebne do banku, to umowa przedwstępna z deweloperem, zaświadczenie potwierdzające wniesienie wkładu własnego, odpis z księgi wieczystej czy decyzja o pozwolenie na budowę. Tutaj dokumentacja również może się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości, rynku, na którym jest kupowana czy też zakresu przeprowadzanych prac w przypadku budowy lub remontu.

Dokumenty do kredytu hipotecznego – gdzie sprawdzić?

Aby przyśpieszyć procedury związane z przyznawaniem kredytu hipotecznego warto już na samym początku przygotować najważniejszą dokumentację. Aby ułatwić sobie to zadanie, można skorzystać z kalkulatorów dokumentów do kredytu hipotecznego. Aby otrzymać niezbędne informacje należy określić cel kredytu oraz źródło uzyskiwanego dochodu. To proste i intuicyjne narzędzie na podstawie tych danych generuje listę dokumentów niezbędnych do otrzymania środków od banku, która podzielona jest na dokumenty osobowe (zawierające także informacje finansowe) oraz techniczne i prawne dotyczące nieruchomości.

Warto wiedzieć, że w zależności od banku, mogą istnieć dodatkowe wymagania dotyczące składanych dokumentów. Można je jednak dostarczyć w trakcie starania się o kredyt, natomiast przygotowując wszystkie podstawowe zaświadczenia i pisma już na samym początku proces jest usprawniany.

komentarze 3

  1. kredytobiorca pisze:

    Chcę wziąć kredyt hipoteczny, ale myślę, że te dokumenty, które pokazują się w kalkulatorze to zdecydowanie za mało. Banki wymagają przedstawienia znacznie większej ilości dokumentów. Zwłaszcza, jeśli chce się wybudować dom. Wówczas formalności jest znacznie więcej. To skutecznie zniechęca…

  2. bob budowniczy pisze:

    Bardzo przydatny kalkulator. Planujemy budowę domu i warto wiedzieć, co przygotować, zanim pójdzie się do banku. Sporo papierologii, ale tak to już jest wszystko skonstruowane.

  3. Tomek pisze:

    A to jest spis dokumentów wymaganych w każdym banku? Czy może okazać się, że w zależności od banku będzie jeszcze potrzebne co innego?

Dodaj Twój komentarz