czwartek, 20 czerwca 2024
HotMoney

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny?

Analiza biznesu

Kredyt inwestycyjny nie jest trudno uzyskać, jednak bez dobrego biznesplanu bank na pewno go nie udzieli. Jeśli firma chce sfinansować inwestycję, która pomnoży jej kapitał musi spełnić określone warunki, o których więcej w tym artykule.

Czym jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny jest jednym z najczęściej wybieranych kredytów przez przedsiębiorstwa. Oczywiście nie jest jedyną korzystną formą finansowania przeznaczoną dla firm, gdyż można się zdecydować na kredyt dla firm, kredyt obrotowy lub kredyt gotówkowy. Kredyt inwestycyjny jest po to, by pomóc przedsiębiorstwu opłacić nowe inwestycje, przeważnie takie, które mają zwiększyć majątek firmy lub utrzymać go na tym samym poziomie. Nie każde przedsiębiorstwo dostanie kredyt inwestycyjny. Banki zanim go przyznają sprawdzają zdolność finansową firmy oraz szacują ryzyko jakie poniosą udzielając pożyczki. Firma, która stara się o kredyt inwestycyjny musi posiadać 20-30% wkładu własnego, są jednak banki, które zaoferują kredyt nawet na 90% wartości inwestycji. Kredyt inwestycyjny jest kredytem długoterminowym, może zostać przyznany nawet na okres 20 lat. Banki wymagają też wniesienia przez kredytobiorcę określonych zabezpieczeń. Przykładowo może to być hipoteka, zestaw rejestrowy, kaucja, poręczenie lokalnych Funduszy Poręczeniowych.

zobacz także:  Od ilu lat można mieć konto w banku? TOP 3 ofert kont młodzieżowych we wrześniu

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny dla firm pozwala wielu przedsiębiorstwom rozwinąć skrzydła poprzez rozbudowanie działalności lub zakupienie środków koniecznych do ich funkcjonowania. Mimo, że jest go tak samo łatwo pozyskać jak na przykład kredyt hipoteczny, jednak banki wymagają tu zupełnie innych dokumentów. Same warunki jakie musi spełniać przedsiębiorstwo, by ów kredyt uzyskać również nie należą do łatwych. Przedsiębiorca musi się odpowiednio przygotować do wnioskowania o kredyt inwestycyjny.

Bank na pewno zażąda od przedsiębiorcy dokumentów potwierdzających dochody oraz biznesplanu. Ma on udowodnić bankowi, że inwestycja jest opłacalna i kredytobiorca będzie w stanie spłacić swoje zobowiązanie. Biznesplan nie może zawierać błędów merytorycznych lub wykazywać, że dana inwestycja jest nieopłacalna. O kredyt inwestycyjny mogą wnioskować nowe przedsiębiorstwa, firmy, które jakiś czas istnieją na rynku, osoby fizyczne.

Kredyt inwestycyjny – na co uważać?

Przedsiębiorca, który chce wziąć kredyt inwestycyjny powinien najpierw zapoznać się z oprocentowaniem kredytu, prowizją, ubezpieczeniem, opłatą za rozpatrzenie wniosku i opłatą za przyznanie kredytu. Oczywiście warto się dowiedzieć jakie są warunki spłaty kredytu, formy jego zabezpieczenia oraz jaka jest maksymalna kwota, którą na dany cel może przyznać bank.

zobacz także:  Ile kosztuje utrzymanie domu a ile mieszkania?

Jak spłacić kredyt inwestycyjny?

Bank wpłaca pieniądze z kredytu inwestycyjnego na specjalnie utworzony rachunek kredytowy. Może to zrobić jednorazowo lub w transzach. Natomiast zwrot pieniędzy przez kredytobiorcę następuje w postaci rat miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych. Niektóre banki decydują się też na karencję, podczas której właściciel firmy spłaca tylko odsetki, a reszta kredytu zostaje czasowo zawieszona. Karencja może wynosić 12 lub 18 miesięcy i często jest uzależniona od tego w jakiej walucie kredytobiorca bierze kredyt.

Kredyt inwestycyjny jest zwykle oprocentowany zmiennie, w zależności od aktualnej stopy WIBOR 3M. Do tego doliczana jest jeszcze marża, ustalana na podstawie kondycji finansowej wnioskodawcy i wyznaczająca poziom ryzyka podejmowanego przez bank.

Dodaj Twój komentarz