środa, 17 lipca 2024
HotMoney

Ile kosztuje przepisanie domu, mieszkania, działki na dziecko? Opłaty u notariusza

Napis dom

Kiedy pojawiają się na świecie dzieci za wszelką cenę staramy się zapewnić im najlepsze warunki wychowania. Myślimy o tym w jaki sposób możemy ułatwić im start w życiu, zabezpieczyć dalszą przyszłość. Rozsądne i przemyślane decyzje dotyczące regulacji praw własności w rodzinie muszą być poparte znajomością obowiązujących przepisów oraz kosztów z tym związanych. W jaki sposób i za ile możemy przepisać należącą do nas nieruchomość na dziecko?

Jakie są koszty przepisania nieruchomości w formie darowizny?

Darowizna jest jednym z podstawowych sposobów rozporządzenia majątkiem w jaki rodzice mogą przekazać nieruchomość swoim dzieciom. To, obok ubezpieczenia na życie, skuteczny rodzaj zabezpieczenia finansowego członków rodziny. Jest rodzajem umowy, która musi mieć formę aktu notarialnego. To warunek podyktowany przez przepisy Kodeksu Cywilnego, związany z uiszczeniem stosownych opłat za wykonanie czynności.

Wysokość opłaty za przeniesienie własności poprzez umowę darowizny u notariusza jest uzależniona od wartości darowanej nieruchomości. Przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określają jakie można pobrać maksymalne honorarium dla poszczególnych wartości. I tak, np. przepisując nieruchomość o wartości do 3 000 zł taksa notarialna może wynosić 100 zł. Jest to najwyższa stawka w tym przypadku, nie jest obowiązkowa, może być niższa. Od wynagrodzenia, które pobiera notariusz naliczany jest podatek VAT o wartości 23%.

zobacz także:  Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Trzeba pamiętać jeszcze o kosztach wypisów aktu notarialnego, za każdą rozpoczętą stronę jest to opłata 6 zł +23% VAT. Potrzebna jest zazwyczaj ilość 6 egzemplarzy, kwota jednego to koszt około 60 zł, koszt uzależniony jest od ilości stron.

Czy umowa o dożywocie jest odpłatnym zbyciem nieruchomości?

Umowa o dożywocie jest również rodzajem umowy cywilnoprawnej, brak dochowania formy notarialnej skutkuje jej nieważnością. Zakres obowiązywania sprowadza się, w tym przypadku, do przeniesienia własności domu, działki lub lokalu mieszkalnego w zamian za zobowiązanie do przyjęcia zbywcy nieruchomości jako domownika. Związana jest zazwyczaj, o ile jej treść nie stanowi inaczej, z obowiązkiem dostarczenia mu wyżywienia, odzieży, światła, opału oraz zapewnienia pielęgnacji w chorobie i sprawienia pochówku własnym kosztem.

Koszt taksy notarialnej obwarowany jest przepisami wskazanego powyżej rozporządzenia. Uzależniona od wartości nieruchomości maksymalna taksa notarialna może podlegać negocjacji. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie wypisów aktu notarialnego kształtuje się, jak w przypadku umowy darowizny, 6 zł za każdą stronę +obowiązująca stawka podatku VAT.

W jaki sposób kształtują się koszty testamentu?

Dzieci możemy również zabezpieczyć przekazując im naszą nieruchomość na podstawie testamentu. W odróżnieniu od umowy darowizny i o dożywocie przeniesienie własności posesji może, w tym przypadku, nastąpić dopiero po śmierci spadkodawcy. Nieruchomość przekazana w formie testamentu może posłużyć jako zabezpieczenie kredytów mieszkaniowych lub pożyczek hipotecznych. Za sporządzenie „podstawowej” wersji testamentu zapłacimy u notariusza 50 zł, do tego doliczyć należy podatek oraz koszt wypisu. Koszt testament, w którym zawarte zostanie polecenie pozbawienia lub prawa do zachowku to 150 zł, natomiast w przypadku testamentu z tzw. zapisem windykacyjnym musimy liczyć się z wydatkiem 200 zł. Jeśli chcemy sporządzić testament poza kancelarią notarialną musimy doliczyć do tych kwot 50 zł.

zobacz także:  Ile kosztuje wynajem mieszkania? Przykładowe ceny w większych polskich miastach

Dodaj Twój komentarz