piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

Ile kosztuje przepisanie działki budowlanej, mieszkania u notariusza? O jakich opłatach związanych z przepisaniem nieruchomości trzeba pamiętać?

Umowa związana z domem

Procedury, dokumenty oraz opłaty związane z przepisaniem nieruchomości to temat, z którym spotykamy się w sytuacji kiedy chcemy uporządkować sprawy majątkowe. Czynności związane z przepisaniem mieszkania, domu, działki wymagają udziału notariusza dlatego warto wiedzieć za co będziemy musieli mu zapłacić. Jakie opłaty pobierze od nas notariusz w przypadku podpisania umowy darowizny, umowy o dożywocie oraz sporządzenia testamentu?

W jakiej formie możemy przepisać nieruchomość?

Przepisując dom, działkę budowlaną czy mieszkanie musimy zdecydować za pomocą jakich środków prawnych zamierzamy to zrobić. Podstawowe możliwości to sporządzenie umowy darowizny lub umowy o dożywocie czy też spisanie testamentu z zapisem windykacyjnym. Każda z tych możliwości daje szansę uniknięcia przez nabywcę nieruchomości zaciągania kredytów mieszkaniowych czy też pożyczek hipotecznych. Wymienione opcje niosą za sobą nieco odmienne konsekwencje prawne, jednak wszystkie wymagają sporządzenia aktu notarialnego.

Ile zapłacimy u notariusza za umowę darowizny nieruchomości?

Koszty jakie będziemy musieli ponieść z tytułu sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości są uzależnione od wielu czynników. Cena za sporządzenie dokumentu uzależniona jest min. od rodzaju i wartości nieruchomości, czy sporządzono już dla niej wcześniej księgę wieczystą, albo czy hipoteka przepisywanej działki lub mieszkania jest obciążona.

zobacz także:  Jak długo trzymać rachunki za gaz, prąd i telefon itp

W przypadku darowizny brany jest również pod uwagę stopień pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy stronami zawieranej umowy. Przepisy związane z podatkiem od dokonanej darowizny przewidują, że najwyższe stawki musi zapłacić osoba, która została obdarowana przez obcą osobę. Najmniej zapłaci obdarowany przez najbliższą rodzinę. Trzeba wiedzieć, że nieopłacalna jest darowizna działki budowlanej pomiędzy obcymi osobami z uwagi na należny podatek.

W trakcie czynności związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego notariusz pobierze od nas wynagrodzenie, które jest uzależnione od taksy notarialnej. Na ostateczny koszt darowizny składać się będą jeszcze koszty odpisów aktu notarialnego, w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę, podatek VAT według stawki 23%, opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej, wynagrodzenie dla notariusza za przesłanie do sądu wniosku o dokonanie wpisu.

Warto jeszcze wiedzieć, jaka jest wysokość taksy notarialnej – jest ona uzależniona od wartości przedmiotu. W przypadku czynności dotyczącej przedmiotu o wartości do 3000 zł, notariusz może pobrać maksymalnie 100 zł. 100 zł zł plus 3% nadwyżki powyżej 3000 zł zapłacisz, jeśli wartość przedmioty wynosi od 3 000 do 10 000 zł. Następne widełki dotyczą nieruchomości o wartości od 10 000 zł do 30 000 zł, wtedy koszt taksy notarialnej to 310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł. Jeśli wartość darowanego przedmiotu znajduje się między 30 000 zł a 60 000 zł, za tę usługę zapłacisz 710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł. Natomiast taksa notarialna wyniesie Cię 1010 zł plus 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł, jeśli cena nieruchomości wynosi między 60 000 zł a 1 000 000 zł. Kolejne stawki to 4770 zł oraz 6770 zł i jak w poprzednich przypadkach – 0,2% lub 0,25% od nadwyżki.

zobacz także:  Rossmann - dlaczego Polacy wybierają Rossmana? Co warto kupić w Rossmannie?

Z jakimi kosztami musimy się liczyć przepisując mieszkanie w formie umowy o dożywocie?

Brak dochowania formy notarialnej umowy o dożywocie skutkuje nieważnością czynności przeniesienia własności. Maksymalna stawka taksy notarialnej uzależniona jest od wartości mieszkania. Wynagrodzenie notariusza nie musi być oparte na stawce maksymalnej, warto pamiętać, że istnieje tutaj możliwość negocjacji. Stawki są takie same, jak w poprzednio omówionym przypadku.

Istotnym jest, że umowa o dożywocie jest opodatkowana od czynności cywilnoprawnych. Podatek w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości musi zapłacić osoba, która nabywa prawo własności mieszkania. Dodatkowo notariusz pobiera opłatę sądową w kwocie 200 zł, zostaje ona przekazana na konto Sądu Rejonowego, który jest właściwy miejscowo dla danego lokalu mieszkalnego.

Jak kształtują się opłaty za notarialne sporządzenie testamentu windykacyjnego?

Istnieje kilka modeli testamentu, za pomocą których możemy przenieść własność nieruchomości u notariusza. Testament sporządzony na rzecz osoby bliskiej to forma jej ubezpieczenia na życie. Obok testamentu klasycznego, czy takiego który zawiera zwykły zapis z jednoczesnym poleceniem pozbawienia prawa do zachowku, istnieje możliwość sporządzenia zapisu windykacyjnego. Polega na skierowaniu testamentu wobec konkretnej osoby. Koszt sporządzenia takiego dokumentu u notariusza wynosi około 260 zł.

zobacz także:  Emerytury sędziów i prokuratorów - za wysokie?

Dodaj Twój komentarz