piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Ile kosztuje badanie bilansu przez biegłego rewidenta?

prowadzenie obliczeń

Musisz lub chcesz oddać sprawozdanie finansowe firmy do zbadania firmie zewnętrznej? Chcesz powierzyć audyt biegłemu rewidentowi, ale nie wiesz, z jakimi kosztami się to wiąże? Sprawdź, co należy wiedzieć, gdy chce się skorzystać z usług niezależnego eksperta od finansów.

Kim jest biegły rewident?

Biegły rewident, nazywany również audytorem to osoba fizyczna, która posiada uprawnienia zawodowe, pozwalające na wykonywanie czynności rewizji finansowej. Zgodnie z prawem, aby zostać wpisanym do rejestru biegłych rewidentów należy spełnić wiele warunków. Kandydat musi korzystać w pełni z praw publicznych i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Aby móc starać się o pracę w zawodzie musi ukończyć studia wyższe w Polsce lub za granicą, ale uznawane w Polsce za równorzędne i władać językiem polskim w mowie i w piśmie. Kolejnym etapem jest odbycie trzyletniej praktyki w Polsce, w tym co najmniej dwuletniej aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta. Następnie odbywa się egzamin na biegłego rewidenta przed Komisją, po którym można uzyskać dyplom biegłego rewidenta.

zobacz także:  Ile kosztują soczewki roczne, miesięczne, dzienne? Co jest wygodniejsze, bardziej opłacalne?

Co ważne, tytuł „biegły rewident” podlega ochronie prawnej, a osoba wykonująca zawód jest zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej. Obejmuje ona swoim zakresem wszystkie dokumenty oraz informacje, które wiążą się z wykonywanymi przez rewidenta czynnościami zawodowymi.< /p>

Czym zajmuje się biegły rewident?

Biegły rewident, w ramach swoich obowiązków, sporządza raporty i wydaje opinie odnośnie prowadzenia sprawozdań i rewizji finansowych. Zadanie te może prowadzić w ramach własnej działalności zawodowej, ale może też być stroną umowy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej. Warto zaznaczyć, że może być też w stosunku pracy z określonymi podmiotami, a także działać na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych.

Ile kosztuje badanie bilansu przez biegłego rewidenta?

Sprawozdanie finansowe, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, muszą przedstawić m.in. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, krajowe instytucje płatnicze, a także spółki akcyjne. Jednak prawda jest taka, że wiele firm decyduje się na zlecenie audytu. Zlecając biegłemu rewidentowi dokonanie badania bilansu, może być pewnym, że dokładnie sprawdzi, czy kondycja finansowa firmy faktycznie wygląda tak, jak jest to przedstawione.

zobacz także:  Co to jest mikrofaktoring? Kiedy opłaca się skorzystać z faktoringu dla MŚP?

A ile kosztują takie działania? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Jest wiele czynników, które wpływają na cenę. Wiele zależy od tego, jaka jest forma prawna podmiotu i w jaki sposób powstało przedsiębiorstwo, znaczenie ma ilość zatrudnionych pracowników, wartość aktywów, szacunkowa ilość odbiorców, dostawców itd. Tak więc w zależności od przedsiębiorstwa i ilości pracy, jaką należy włożyć w zbadanie bilansu i przygotowanie sprawozdania, biegły rewident ustala kwotę, jaką należy wpłacić za jego działanie.

Dodaj Twój komentarz