piątek, 24 maja 2024
HotMoney

Badanie sprawozdania finansowego. Ile kosztuje audyt finansowy biegłego rewidenta i kiedy warto go wykonać?

księgowość w firmie

Czym jest badanie sprawozdania finansowego? Kto ma obowiązek wykonania audytu? I czy tylko w sytuacjach wymaganych przez prawo warto zlecić audyt? Jak przedstawia się kwestia kosztów? Od jakich czynników zależy cena badania?

Co to jest audyt finansowy?

Audyt finansowy to inaczej badanie sprawozdania finansowego. Poprzez skontrolowanie rzetelności przedstawionych danych, dokonuje się oceny sytuacji finansowej firmy. Zadaniem tym, obejmującym prowadzenie badań i przegląd sprawozdań finansowych, zajmuje się biegły rewident. W ten sposób poddaje się weryfikacji czy sprawozdanie finansowe zostało prawidłowo wykonane i czy spełnia wszystkie kryteria, jakie narzuca Ustawa o rachunkowości.

Dlaczego wykonuje się audyt finansowy?

Odpowiedź przynajmniej częściowo jest prosta – niektóre podmioty wykonują badania sprawozdania finansowego po prostu dlatego, że muszą. Na części instytucji spoczywa prawny obowiązek przeprowadzania audytu finansowego. Kto więc musi wykonywać takie badanie? Przede wszystkim instytucje finansowe i publiczne, takie jak banki, zakłady ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, czy spółki akcyjne.

zobacz także:  Ile kosztuje jedno pranie w pralce automatycznej? Koszty prania – jak zmniejszyć?

Oprócz tego obowiązek ten spoczywa również na tych podmiotach gospodarczych, które spełniają nie mniej niż dwa z trzech warunków: zatrudniają co najmniej 50 osób w oparciu o umowę o pracę, osiągają przychody netto w wysokości 5000000 euro lub osiągają sumę aktywów bilansu pod koniec roku obrotowego wyższą niż 2500000 euro.

Ale audyt finansowy wykonuje się nie tylko wtedy, gdy prawo nakłada taki obowiązek. Firma może go też zlecić z powodu korzyści, jakie płyną z takiego badania. Pozwala ono upewnić się, czy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa rzeczywiście wygląda tak, jak określa ją firmowa księgowość, a w przypadku nieprawidłowości można podjąć działania zaradcze, zanim pojawią się poważne skutki błędów.

Audyt finansowy może poza tym ujawnić nieprawidłowości, które trudno wykryć innymi metodami, i choćby z tego względu jest to sposób, który warto wziąć pod uwagę. Pozwala zbadać, czy strategia finansowa firmy jest realizowana według planu. Wykazuje też słabe punkty, które wymagają podjęcia odpowiednich działań, dzięki czemu łatwiejsze staje się także planowanie i budżetowanie.

Zatem jeżeli w firmie pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, czy dokumenty księgowe wiernie oddają rzeczywisty stan finansowy spółki, warto skorzystać z pomocy biegłego rewidenta i zlecić mu przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

zobacz także:  Co to jest dewaluacja?

Jaki jest koszt audytu finansowego?

Na to pytanie nie da się udzielić jednej konkretnej odpowiedzi. Nie ma ustalonych uniwersalnych stawek. W każdym przypadku audyt może mieć inny koszt, ponieważ cena zależy od czynników takich jak rodzaj prowadzonej działalności, osiągane przychody i ponoszone koszty, wielkość i złożoność jednostki, a także posiadane przez nią aktywa i zobowiązania.

Dodaj Twój komentarz