czwartek, 18 kwietnia 2024
HotMoney

Co to jest kredyt pomostowy? Jak uzyskać kredyt na realizację inwestycji?

Notes na biurku

Kredyt pomostowy nie należy do często wybieranych produktów finansowych. Jest on przeznaczony dla firm, które starają się o rozwój działalności, pozyskując przy tym dofinansowanie z dotacji unijnych. Kredyt pomostowy ma pomóc w realizacji inwestycji i ją przyspieszyć. Co jeszcze trzeba wiedzieć o takim rodzaju kredytu?

Czym jest kredyt pomostowy?

Kredyt pomostowy to pewnego rodzaju pomoc finansowa, która udzielana jest firmom, które pozyskały dotacje unijne, jednak nie otrzymały jeszcze środków na inwestycję. Takie wsparcie finansowe pozwala na zachowanie płynności przed wypłaceniem pieniędzy z funduszy UE. Środki wypłacane są firmom do momentu otrzymania refundacji. Kredyt pomostowy może być wypłacany w transzach lub jednorazowo.

Co istotne, kredytobiorca, który decyduje się na taką pożyczkę, pokrywa jedynie koszt odsetek. Kapitał jest regulowany przez dotacje unijne, dlatego jest to dobre rozwiązanie dla wielu firm. Niektóre banki oferują jeszcze klientom kredyty inwestycyjne, jednak dla wielu przedsiębiorstw nie jest to opłacalne z prostego powodu. Takie pożyczki mają po prostu wysokie oprocentowanie, ponieważ mają być przeznaczone na jakąś inwestycję.

zobacz także:  Reserved, kto jest właścicielem? Jak długo i co sprzedaje w Polsce?

Kto może dostać kredyt pomostowy?

Najpierw należy być zdecydowanym na wnioskowanie o dotacje unijne. Następnie, jeśli potrzebne będą środki na rozpoczęcie inwestycji, należy zwrócić się do banku. A kto może to zrobić? O kredyt pomostowy mogą ubiegać się głównie przedsiębiorcy i rolnicy, ale nie tylko. Takie pożyczki udzielane są także jednostkom samorządu terytorialnego oraz instytucjom publicznym. A kto nie dostanie kredytu pomostowego? Z pewnością ci, którzy nie przedstawią solidnego biznesplanu. Na niekorzyść dla banków będzie także niska zdolność kredytowa firmy.

Jak uzyskać kredyt pomostowy?

Kredyty pomostowe udzielane są przez banki i to do tych instytucji należy się zwrócić. Jeżeli chodzi o formalności, niezbędne będzie uzupełnienie wniosku o taki kredyt. Do tego trzeba będzie dołączyć biznesplan oraz przewidywany bilans zysków i strat. Konieczne będzie także potwierdzenie wystąpienia o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Jaka może być wysokość kredytu pomostowego?

Wnioskujący o kredyt pomostowy mogą niekiedy uzyskać nawet 100% kosztów inwestycji. Wszystko jednak zależy od konkretnego banku, oferty w instytucjach mogą się między sobą różnić. Co ważne, w wyjątkowych sytuacjach można starać się o odroczenie terminu spłaty. Ma to miejsce najczęściej wtedy, kiedy wystąpiło opóźnienie w refundacji.

zobacz także:  Ranking lokat grudzień 2019

Istotne jest jeszcze „przekazanie” kredytu pomostowego firmie. Przeważnie nie jest to gotówka. Przedsiębiorcy mogą dokonywać jedynie płatności bezgotówkowych. Z punktu widzenia finansów firmy, taki kredyt jest opłacalny, ponieważ można wpisać tę pożyczkę w koszty działalności gospodarczej.

Zalety kredytu pomostowego

Główną zaletą takiego kredytu jest to, że można rozpocząć inwestycję przed otrzymaniem dotacji. Firma otrzymuje źródło finansowania i zachowuje płynność. Oprócz tego, banki indywidualnie dopasowują ofertę do potrzeb danej firmy, co z reguły odbywa się na korzyść dla kredytobiorcy.

Dodaj Twój komentarz