wtorek, 28 maja 2024
HotMoney

Giełda – definicja, historia, przykłady

Mężczyzna, liczby i strzałka

Giełda papierów wartościowych pozwala na dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży dopuszczonych do obrotu instrumentów finansowych. Historia zna przykłady ludzi, którzy bogacili się na giełdzie oraz takich, którzy popadli w poważne tarapaty finansowe. Przeczytaj czym tak naprawdę jest giełda papierów wartościowych i jakie są jej dzieje.

 

 

Jak działa giełda papierów wartościowych?

Giełda papierów wartościowych jest po prostu rynkiem regulowanym czyli wirtualnym miejscem spotkania kupujących i sprzedających instrumenty finansowe. Warto wiedzieć, że na rynku regulowanym nie dochodzi do kupna lub sprzedaży w formie materialnej. Obroty prowadzone przez giełdę zaliczane są do obrotu niematerialnego – funkcjonują one w postaci elektronicznych zapisów komputerowego systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Jakie są instrumenty finansowe notowane na giełdzie papierów wartościowych?

Do papierów wartościowych należą akcje czyli najpopularniejsza grupa instrumentów finansowych notowanych na giełdzie. Posiadacze akcji mają prawo do udziału w kapitale spółki oraz mogą oni otrzymać dywidendę. Kolejnym instrumentem finansowym są obligacje czyli papiery wartościowe emitowane w serii na określony czas.

zobacz także:  ZUS czy OFE - co wybrać? Jaka jest różnica pomiędzy ZUS i OFE, gdzie trafią składki?

Emitent (osoba, która wystawia papiery wartościowe) obligacji jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty oraz do wypełnienia określonego obowiązku jakim jest wypłata odsetek od pożyczonej kwoty. Na rynku giełdowym funkcjonuje jeszcze pojęcie prawa do akcji czyli instrument, który umożliwia zawieranie kupna-sprzedaży walorów spółki. Dotyczy to spółki, która sprzedała swe akcje na rynku publicznym, ale jeszcze nie zadebiutował na giełdzie. To tylko kilka najważniejszych instrumentów finansowych, którymi najczęściej posługują się sprzedający i kupujący na giełdzie. Istnieje jeszcze instrumenty takie jak prawo poboru, certyfikat inwestycyjny lub instrumenty pochodne.

Historia giełdy w Polsce

12 maja 1817 roku w gmachu Pałacu Saskiego w Warszawie została otwarta Giełda Kupiecka. Co ciekawe, maklerami na pierwszej polskiej giełdzie mogli być Żydzi, ale w ilości nie większej niż 1/3 składu. Akcjami były tu listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Warto wspomnieć, że do końca lat 20-tych XIX wieku na giełdzie handlowano towarami takimi jak pszenica. W 1828 roku pieczę nad działaniami giełdy przejął Bank Polski. Na rozwój polskiej giełdy miał wpływ Leopold Kronenberg, właściciel Banku Handlowego, Towarzystwa Kredytowego, dróg żelaznych, cukrowni i wielu fabryk. Po 1921 roku Giełda Warszawska wznowiła oficjalne notowania, skupiła wtedy też 90% rynku giełdowego.

zobacz także:  Raty 0% - czy faktycznie możliwe? Na jakie pułapki w zakupach na raty trzeba uważać?

Co ciekawe dawniej giełda była domeną wielkich kupców, przemysłowców i spekulantów. W Paryżu z inwestycji giełdowych utrzymywał się sam Juliusz Słowacki.

Na jakich akcjach można było się do tej pory najbardziej wzbogacić?

Inwestując w akcje producenta słodyczy Wawel, właściciela marki Reserved i sieci marketów Alma można było zostać milionerem. Wbrew pozorom, by na giełdzie zarobić mnóstwo pieniędzy nie trzeba wcale dużo inwestować. W przypadku finansowej spółki Capital Partners wystarczyło kupić udziały za 1588 złotych w 2004 roku. Natomiast już w 2007 roku ten sam pakiet akcji notowanych na rynku głównym giełdy papierów wartościowych był wart milion złotych, więc osoby, które w niego zainwestowały zasiliły znacznie swój rachunek inwestycyjny. Inwestując trzeba mieć jednak żelazne nerwy i wystarczającą cierpliwość.

Dodaj Twój komentarz