poniedzia艂ek, 25 Marzec 2019
HotMoney
Bilans zysk贸w firmy

Podstawowe poj臋cia ksi臋gowe s膮 niezb臋dnym elementem wiedzy przy prowadzeniu rachunkowo艣ci sp贸艂ek. Istotne informacje na temat zagro偶e艅 przedsi臋biorstwa, kt贸re wynikaj膮 ze stanu maj膮tkowego i 藕r贸de艂 jego finansowania zawiera bilans sp贸艂ki. Czym jest i w jakim celu nale偶y go sporz膮dza膰?

Co kryje si臋 pod poj臋ciem bilansu sp贸艂ki?

Bilans sp贸艂ki jest odzwierciedleniem zasob贸w jakimi firma dysponuje, informuje r贸wnie偶 o sposobach ich pozyskania. Jest to obowi膮zkowy element sprawozdania finansowego. Musi zosta膰 sporz膮dzony w sp贸艂kach z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 oraz w sp贸艂kach akcyjnych, poniewa偶 s膮 zobligowane do prowadzenia pe艂nej ksi臋gowo艣ci. Sporz膮dzany jest w uj臋ciu warto艣ciowym i pokazuje wyszczeg贸lnienie maj膮tku sp贸艂ki.

Co zawiera bilans sp贸艂ki?

Ka偶da sp贸艂ka jest w posiadaniu maj膮tku o r贸偶nym rodzaju. S膮 nimi 艣rodki finansowe zgromadzone w got贸wce, urz膮dzenia, nieruchomo艣ci, 艣rodki transportu czy wk艂ady wsp贸艂w艂a艣cicieli. W bilansie wszystkie sk艂adniki nale偶y u艂o偶y膰 w odpowiednich grupach po to, aby u艂atwi膰 ich rozr贸偶nienie. Zachowanie uporz膮dkowanej struktury w bilansie u艂atwia zarz膮dzanie poszczeg贸lnymi sk艂adnikami maj膮tku oraz ocen臋 finansow膮 sp贸艂ki. Poszczeg贸lne pozycje bilansu pokazuj膮 jakie s膮 aktywa i pasywa sp贸艂ki.

Czym s膮 aktywa?

Dane uj臋te w bilansie opisuj膮 jaki maj膮tek kontroluje okre艣lona sp贸艂ka. Ten maj膮tek jest okre艣lany mianem aktyw贸w. Aktywa musz膮 by膰 uporz膮dkowane wed艂ug kryterium mo偶liwo艣ci ich zamiany na 艣rodki pieni臋偶ne, od najtrudniej do naj艂atwiej zbywalnych.

Na pierwszym miejscu wskazane s膮 aktywa trwa艂e, s膮 nimi np. nieruchomo艣ci, grunty, 艣rodki transportu i maszyny. To nale偶no艣ci d艂ugoterminowe i inwestycje d艂ugoterminowe jak np. udzielone po偶yczki hipoteczne. W dalszej kolejno艣ci bilans wskazuje aktywa obrotowe jak zgromadzone 艣rodki pieni臋偶ne na koncie dla firm, pieni膮dze w got贸wce, zapasy w postaci surowc贸w i materia艂贸w. S膮 nimi r贸wnie偶 nale偶no艣ci kr贸tkoterminowe np. z leasingu finansowego.

Kryterium podzia艂u na opisane grupy aktyw贸w jest uzale偶nione od okresu przez jaki sp贸艂ka zamierza je utrzymywa膰. Utrzymywane przez okres powy偶ej 12 miesi臋cy to aktywa trwa艂e, do roku 鈥 obrotowe.

O czym informuj膮 pasywa sp贸艂ki?

Wed艂ug zasady r贸wnowagi bilansowej suma aktyw贸w musi by膰 r贸wna sumie pasyw贸w. Pasywa to inaczej 藕r贸d艂a finansowania danej firmy. W uj臋ciu bilansowym trzeba je u艂o偶y膰 w grupy wed艂ug 藕r贸de艂 z jakich pochodzi kapita艂.

殴r贸d艂em finansowania maj膮tku sp贸艂ki jest kapita艂 w艂asny wniesiony przez wsp贸艂w艂a艣cicieli, kapita艂y obce jak kredyty dla firm, wyemitowane obligacje oraz zaci膮gni臋te przez sp贸艂k臋 zobowi膮zania. Poszczeg贸lne sk艂adniki wymienia si臋 w bilansie wed艂ug stopnia ich wymagalno艣ci.

Najwa偶niejsz膮 rol膮 jak膮 spe艂nia bilans jest mo偶liwo艣膰 sprawdzenia jak wygl膮da struktura kapita艂u firmy.

Dodaj Tw贸j komentarz