wtorek, 28 maja 2024
HotMoney

Bankructwo, co to jest? Jak ogłosić bankructwo, niewypłacalność?

bankrut

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca musi liczyć się z pojawieniem się nieprzewidzianych kosztów lub brakiem płynności finansowej. Dobrze jeżeli sytuacje kończą się na konieczności okresowego zaciskania pasa, jednak czasem brak szansy na restrukturyzację firmy i jedynym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości. Czym jest niewypłacalność i jak ogłosić bankructwo?

Czym jest bankructwo?

Kojarzone z całkowitym brakiem pieniędzy bankructwo jest terminem potocznym, często używanym zamiennie z pojęciami upadłości i niewypłacalności. Bankructwo funkcjonuje również w ujęciu pozaprawnym, ma szerszy zasięg, ponieważ nie zawsze ogłoszenie upadłości będzie oznaczało całkowity brak środków finansowych. Ogłoszone przez sąd rozpoczyna procedurę postępowania upadłościowego.

Co kryje się pod pojęciem upadłości?

Upadłość, w kontekście prawnym, odnosi się do procedury, która rozpoczyna się w chwili wystąpienia całkowitej niewypłacalności dłużnika. Możliwość ogłoszenia upadłości jest obwarowana szeregiem przepisów i przysługuje zarówno osobom fizycznym, przedsiębiorcom jak i osobom prawnym. Dotyczy również jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, jeżeli prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Postępowanie dotyczące upadłości konsumenckiej jest uregulowane odrębnymi przepisami niż postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy.

zobacz także:  Ranking kont dla firm wrzesień 2019

Na czym polega niewypłacalność?

Do niewypłacalności dochodzi, zgodne z przepisami prawa upadłościowego, w sytuacji w której dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Jak osoba fizyczna może ogłosi upadłość konsumencką?

Osoba fizyczna może być zarówno konsumentem jak i przedsiębiorcom. Upadłość konsumencka dotyczy osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wspólnikiem spółki prawa handlowego. Aby sąd mógł ogłosić upadłość konsumenta musi stwierdzić jego niewypłacalność. Może dojść to tego kiedy dłużnik nie wykonuje swoich zobowiązań wobec, co najmniej jednego wierzyciela, przez okres powyżej trzech miesięcy. Najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją w przypadku braku możliwości spłaty kredytów mieszkaniowych  lub pożyczek hipotecznych.

Wniosek złożony przez dłużnika, w tej sprawie, do sądu zostanie oddalony jeżeli dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo. Nie dojdzie również do ogłoszenia upadłości jeżeli uprzednio prowadzone, wobec osoby fizycznej, postępowanie tego samego rodzaju, zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika.

Kiedy może ogłosić upadłość przedsiębiorca?

Aby unikać problemów z brakiem płynności finansowej wielu przedsiębiorców zaciąga kredyty dla firm, dobrym rozwiązaniem są kredyty obrotowe. Nie zawsze jednak wszystko idzie zgodnie z założonym planem i przedsiębiorca staje się niewypłacalny. Dzieje się tak jeżeli nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań wobec co najmniej dwóch podmiotów. Wniosek do sądu musi zostać złożony w stosownym terminie. Ważne, aby majątek przedsiębiorcy, wolny od np. hipoteki czy zastawu, mógł pozwalać na szybie pokrycie kosztów postępowania oraz częściowe zaspokojenie wierzycieli.

zobacz także:  Bankructwa polskich przedsiębiorstw w 2018 roku. Branża transportowa zagrożona?

1 komentarz

  1. Edyta pisze:

    Zobaczymy jak z ogłaszaniem upadłości w 2019 – dopiero mamy styczeń a już w temacie się dzieje.

Dodaj Twój komentarz