piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa – sposoby wyliczania, zarządzanie majątkiem firmy

Mężczyzna z telefonem

Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa to, mówiąc w języku ekonomicznym, nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Zaliczane do tego są różne dobra i zobowiązania. Co trzeba wiedzieć o kapitale obrotowym prowadząc firmę i jak zarządzać majątkiem przedsiębiorstwa?

Czym jest kapitał obrotowy?

Kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa nazywane są bieżące aktywa firmy. Mowa tu o takich składnikach majątku, które nie mają dłużej niż rok. Jak już zostało wspomniane, wyliczenie kapitału obrotowego polega na odjęciu od majątku obrotowego zobowiązań krótkotrwałych. A co się do tego wlicza?

Krótkoterminowe składniki majątku, czyli co?

Krótkoterminowe składniki wchodzą do majątku nie dłużej niż przez rok. Zalicza się do nich wiele dóbr i produktów, najczęściej wymienia się oczywiście środki pieniężne, ale nie tylko. Są jeszcze krótkoterminowe papiery wartościowe, należności, półprodukty oraz produkty gotowe do sprzedaży, różnego rodzaju materiały i zapasy.

zobacz także:  Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Krótkoterminowe zobowiązania firmy – co się do nich wlicza?

Krótkoterminowe zobowiązania firmy to głównie pieniądze. Są to wynagrodzenia dla pracowników, spłaty kredytów i pożyczek, faktury dla dostawców usług czy towarów, a także wysokość podatków, składek na ubezpieczenia itd.

Dlaczego kapitał obrotowy jest tak istotny?

Kapitał obrotowy jest dla każdego przedsiębiorstwa ważny, ponieważ pomaga zachować płynność finansową. Należy więc postarać się o to, żeby był on jak najwyższy. Można go zwiększyć stosując się do kilku sposobów. Warto pomyśleć o zmniejszeniu stanu majątku trwałego przez upłynnienie zbędnych środków w firmie lub zlikwidowanie zużytych środków. Można też ograniczyć inwestycje wiążące własne środki, zwiększyć kapitały stałe, kapitały własne, poziom zobowiązań długoterminowych. A co zrobić, żeby zmniejszyć poziom kapitału obrotowego? Należy zwiększyć majątek trwały, np. kupując obligacje lub udzielając długoterminowych pożyczek, lub zmniejszyć kapitały stałe poprzez spłacenie zadłużeń, wycofanie akcji itp.

Jak dbać o płynność finansową firmy?

Odpowiednie zarządzanie majątkiem może poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Często wybieranym rozwiązaniem jest faktoring, który polega na finansowaniu faktur. Dzięki temu zachowana jest płynność finansowa. Firma faktoringowa odkupuje od przedsiębiorstwa nieopłacone faktury i zajmuje się ich wierzytelnością. Jest jeszcze forfaiting, czyli rodzaj wykupu wierzytelności, na który też warto się zdecydować w określonych sytuacjach. Odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym firmy pozwoli na zabezpieczenie przedsiębiorstwa na wypadek różnych nieprzewidzianych wydatków. Brak płynności finansowej może niestety doprowadzić do pogarszającej się sytuacji firmy, a nawet do jej upadku. Mało tego,wysokość kapitału obrotowego jest sprawdzana przez banki, w momencie gdy przedsiębiorstwa starają się o kredyt firmowy itp. Warto więc o to zadbać, by firma, ale i jej pracownicy, mogli się rozwijać.

zobacz także:  Czym jest płynność i nadpłynność finansowa?

Dodaj Twój komentarz