poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Upadłość konsumencka – kto i na jakich warunkach może ogłosić?

Otwarty portfel

Upadłość konsumencka to jeden ze sposobów na to, by dokonać redukcji lub umorzenia długów. Decyduje się na nią coraz więcej osób, które na skutek niezawinionego działania doprowadziły do niewypłacalności. Kto i na jakich warunkach może ogłosić upadłość konsumencką? Od czego zacząć proces upadłościowy?

Upadłość konsumencka – na czym polega?

Upadłość konsumencka to umorzenie lub redukcja zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Do polskiego prawa została ona wprowadzona stosunkowo niedawno, bo dopiero w marcu 2009 roku i wciąż pozostaje nowością dla wielu konsumentów. Aby móc ogłosić upadłość, muszą zaistnieć ku temu konkretne przesłanki. Jak więc ogłosić bankructwo?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Proces ten jest dosyć skomplikowany, ale upadłość konsumencka może zostać ogłoszona z pomocą adwokata (upadłośćkonsumencka.com.pl), który wskaże jak się do tego przygotować. Aby zostało wszczęte postępowanie należy złożyć wniosek do właściwego sądu upadłościowego i uiścić opłatę w wysokości 30 zł. W dokumencie muszą znaleźć się dane osobiste, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL. We wniosku należy także wskazać miejsca, w których znajduje się majątek dłużnika, wskazać okoliczności wniosku, dołączyć wykaz majątku, spis wierzycieli i wierzytelności, listę zabezpieczeń oraz oświadczenia co do postawy. Aby móc do tego przystąpić należy spełnić określone warunki.

zobacz także:  Czy warto założyć wspólne konto bankowe?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość może ogłosić osoba fizyczna przebywająca na stałe w Polsce. Nie może być ona przedsiębiorcą. Ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą muszą odczekać minimum rok zanim będą mogli złożyć wniosek o upadłość. Zdecydować się na taki proces mogą wyłącznie osoby, które są niewypłacalne i co ważne, nie przyczyniły się do powstania lub zwiększenia stopnia niewypłacalności.

Sąd odrzuci wnioski złożone przez osoby, które doprowadziły do niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa. Na ogłoszenie upadłości nie mają szans także ci, który celowo wyzbywają się majątku, aby nie można było przeprowadzić na nim egzekucji komorniczej. Wnioski mogą zostać oddalone również z prozaicznych powodów – np. błędów w dokumencie lub niepełnych danych. Warto więc rzetelnie i dokładnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką.

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Co daje upadłość konsumencka? Wnioskodawca zostaje oddłużony, a o jego zobowiązaniach decyduje sąd. Majątek dłużnika staje się masą upadłości, która przeznaczana jest na spłatę długów, ale i koszty postępowania. W wyjątkowych sytuacjach długi mogą zostać umorzone lub zredukowane. A co wchodzi w skład majątku, który podlega zajęciu? Są to przede wszystkim nieruchomości, samochody i inne pojazdy. Syndyk nie spienięży na długi rzeczy, które zapewniają dłużnikowi i jego rodzinie egzystencję. W przypadku, gdy zlicytowane zostanie mieszkanie, w którym mieszka wnioskodawca, może on starać się o dodatkowe środki na wynajem lokalu na okres do 2 lat.

zobacz także:  Promocje w Media Expert, Media Markt, Saturnie - jak z głową kupować promocyjny sprzęt RTV i AGD?

Dodaj Twój komentarz