piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney
dłonie i pieniądze

Osoby, które chcą wziąć kredyt, ale posiadające niską zdolność kredytową, często szukają sposobów na to, by sobie w tym pomóc. Okazuje się, że jedną z metod jest poszukanie żyranta. Kim jest i jakie ma obowiązki?

Kim jest poręczyciel kredytu?

Poręczyciel to osoba, która pomaga kredytobiorcy uzyskać wymaganą przez bank zdolność kredytową. Tak więc starać się o niego powinni zwłaszcza ci, którzy mają niewielkie dochody, dużo wydatków, niepewne źródła dochodu. Takie poręczenie kredytu jest dla banku gwarancją, że nawet jeśli kredytobiorca nie da rady spłacać swojego zobowiązania, wówczas zrobi to żyrant. Jest więc to bardzo odpowiedzialne zadanie. Zastanowić się nad tym musi nie tylko poręczyciel kredytu, ale i kredytobiorca. Jest bowiem ważne, kto zostanie żyrantem.

Kto może zostać poręczycielem kredytu?

Żyrowanie kredytu a zdolność kredytowa to dwa nierozerwalne komponenty. Poręczycielem musi być osoba, która jest w stanie pomóc kredytobiorcy. Tak więc kandydat na żyranta musi mieć zdolność kredytową. Co to oznacza? Przede wszystkim, aby poręczenie kredytu było możliwe, żyrant musi mieć stałe źródło zatrudnienia. Nieważne czy jest to umowa o pracę czy działalność gospodarcza. Istotne jest, by dochody były stałe, a ich wysokość – wystarczająca.

zobacz także:  Czym się różni poręczenie od gwarancji bankowej?

Znaczenie ma również wiek żyranta. Tak, jak przy wyliczaniu zdolności do zaciągnięcia kredytu, tak i przy poręczaniu komuś innemu. Wiek osoby, która zdecyduje się na żyrowanie kredytu powinien być tym niższy, im na dłużej kredyt ma być zaciągnięty. Poręczenie zobowiązania przez osobę starszą może być niewystarczające. Zdarza się, że w takiej sytuacji, banki proponują skrócenie okresu spłaty.

Nie można zapomnieć i o sytuacji rodzinnej poręczyciela. Jeśli jest w związku małżeńskim i nie ma rozdzielności majątkowej, to potrzebna jest zgoda małżonka. Nie mówiąc o tym, czy nie ma dzieci. Zdecydowanie lepiej jest poprosić o poręczenie kredytu osoby, które nie mają zobowiązań, a tym bardziej – rodziny na utrzymaniu.

Jest jeszcze jedna ważna kwestia – żyrant kredytu ma wyliczaną zdolność kredytową tak samo jak kredytobiorca. W związku z czym sprawdzane są jego zarobki, ale i inne zobowiązania. Zwłaszcza kredyty, raty, składki na ubezpieczenie, wcześniejsze poręczenia. Czy żyrant może wziąć kredyt gotówkowy? Oczywiście! Gorzej, jeśli ma negatywną historię kredytową lub co gorsza – ma postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne.

zobacz także:  Od czego zależy, co składa się na oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Obowiązki i prawa poręczyciela

To nie jest tak, że poręczyciel musi się obawiać żyrowania kredytu. Zwłaszcza, że zakres jego odpowiedzialności określa art. 879 §1 kodeksu cywilnego. W związku z tym, w przypadku niewypłacalności dłużnika, nie może zapłacić więcej, niż wynika z zobowiązania głównego. Co więcej, zgodnie z umową poręczenia, może odpowiadać za jeszcze mniejszą część długu.

Do obowiązków poręczyciela należy spłata zobowiązań wobec wierzyciela, jeśli kredytobiorca sam nie może tego wykonać. Jeśli do tego dojdzie, to on może od kredytobiorcy oczekiwać zwrotu wpłaconych kwot. Co więcej, bank nie tylko informuje kredytobiorcę o stanie spłaty, ale dostęp do informacji ma również żyrant.

Warto wiedzieć, że jeśli poręczyło się komuś kredyt, wówczas nie pozostaje to bez wpływu na zdolność kredytową. Wtedy znacznie trudniej jest poręczycielowi wnioskować o własną pożyczkę gotówkową. Dobrze jest o tym pamiętać, zanim się podżyruje komuś kredyt.

Dodaj Twój komentarz