wtorek, 16 lipca 2024
HotMoney

Kredyty gotówkowe, hipoteczne dla obcokrajowców – jakie są procedury?

Skarbonka w rękach

Obcokrajowcy, którzy chcą uzyskać kredyt lub pożyczkę w Polsce, muszą spełnić nieco inne procedury, dotyczące w szczególności dostarczenia dokumentów związanych z finansami. O czym muszą wiedzieć?

Pożyczki dla obcokrajowców

Cudzoziemcy poszukujący wsparcia finansowego często wybierają pożyczki, które są stosunkowo proste w uzyskaniu i wymagają spełnienia niewielu formalności.

Podstawą do złożenia wniosku jest posiadanie paszportu oraz karty stałego pobytu wydanej na nie mniej niż rok lub zaświadczenia o zarejestrowaniu obcokrajowca w Polsce. Konieczne może być również przedstawienie zezwolenia na pracę w naszym kraju, a dotyczyć to będzie obywateli spoza Unii Europejskiej.

W przypadku polskich obywateli często wystarczy sam dowód osobisty, dlatego te procedury uznawane są za bardziej skomplikowane, choć w praktyce warunki do uzyskania pożyczki nie są trudne do realizacji. Są też parabanki, które nie wymagają aż tylu dokumentów, jednak często oprocentowanie zobowiązania jest bardzo wysokie – takich ofert lepiej jest się wystrzegać.

Kredyty gotówkowe dla obcokrajowców

Ze względu na to, że do Polski przybywa coraz więcej cudzoziemców, a w szczególności Ukraińców, wiele banków przygotowało specjalne oferty kredytów gotówkowych, których procedury jednak różnią się.

zobacz także:  Jak skonsolidować kredyty?

Co jest wymagane? Przede wszystkim trzeba udokumentować legalne źródło dochodu, przy czym najczęściej umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna nie powinna być krótsza, niż 3 lub 6 miesięcy. Ponadto trudno jest uzyskać środki finansowe z banku w Polsce, jeśli dochody uzyskiwane są za granicą.

Ponadto, aby móc ocenić zdolność kredytową, konieczne jest przedstawienie historii kredytowej. Najczęściej banki wymagają, aby dostarczyć im raport z biura kredytowego, będącego odpowiednikiem polskiego BIK-u.

Oprócz tego należy posiadać aktualny paszport, zaświadczenie od pracodawcy o rodzaju zatrudnienia, kartę stałego lub czasowego pobytu oraz PESEL, jeśli został nadany. Pewnym ograniczeniem może być fakt, że do zaciągnięcia kredytu gotówkowego dla obcokrajowców konieczne jest posiadanie aktywnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w jednym z polskich banków.

Natomiast ułatwieniem może być to, że niektóre banki przygotowały strony z wnioskami, regulaminami oraz warunkami oferty w kilku różnych, najpopularniejszych językach. Dzięki temu wypełnienie dokumentów nie powinno stanowić problemu dla osób nieposługujących się językiem polskim w stopniu wystarczającym do zrozumienia zawiłości prawnych.

Kredyty hipoteczne dla obcokrajowców

Zwykle największe wymagania stawiane są cudzoziemcom starającym się o kredyt hipoteczny – wtedy obcokrajowcy, zresztą tak samo jak polscy obywatele, są dokładnie weryfikowani. A czego potrzebują?

zobacz także:  Jaką zdolność kredytową ma osoba prowadząca działalność, co się liczy?

Potrzebne jest im m.in. zaświadczenie o dochodach oraz raport potwierdzający zdolność kredytową z zagranicznego odpowiednika Biura Informacji Kredytowej. Konieczny do rozpoczęciu procesu kredytowego jest też ważny paszport.

Cudzoziemcy muszą także udowodnić swój związek z Polską. Mogą to zrobić dostarczając akt ślubny z polskim obywatelem, kartę stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt stały lub na pracę w naszym kraju.

To, co dla banków jest istotne, to otrzymywanie wynagrodzenia w polskiej walucie. Natomiast mniej restrykcyjne procedury mogą być zastosowane względem osób, które mieszkają w Polsce dłużej niż 5 lat.

1 komentarz

  1. Maro94 pisze:

    Myślałem, że nie jest to takie proste, a jednak. Ciekaw jestem jak wygląda możliwość wzięcia kredytu przez obcokrajowców w innych krajach niż Polska.

Dodaj Twój komentarz