sobota, 17 kwietnia 2021
HotMoney

Czy faktoring jest dobrym sposobem na finansowanie działalności?

dokumenty

Wiele firm zmaga się z problemem braku płynności finansowej w związku z opóźnionym terminem płatności za wykonaną usługę. Rozwiązaniem jest faktoring, który zapewnia płynne finansowanie bieżącej działalności. Jeśli zastanawiasz się, czy w przypadku Twojej firmy jest to dobry pomysł, to koniecznie przeczytaj ten artykuł, gdyż wyjaśniamy w nim czym jest faktoring i kiedy warto z niego skorzystać.

Czym jest faktoring?

Najogólniej rzecz ujmując, faktoring polega na wykupie przez faktora (podmiot świadczący usługę faktoringu) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, które są im należne z tytułu dostaw i usług. Ponadto firmy świadczące usługę faktoringu mogą także wykonywać inne czynności, takie jak np. monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, czy też pomoc w ściąganiu należności, których termin ważności już minął.

Ogromną zaletą korzystania z faktoringu jest szybsze otrzymanie należności wynikającej z zawartej transakcji sprzedaży, nawet jeśli termin zapłaty dla klienta jest bardzo długi. W jaki sposób korzysta na tym faktor, a więc firma świadcząca usługę faktoringu? Otóż wypłaca on przedsiębiorstwu korzystającemu z jego usług wspólnie ustalony procent wierzytelności. Najczęściej jest to około 90% wartości faktury, a pozostała część jest jest jego zyskiem. Oczywiście zakładamy, że odbiorca dostaw bądź usług zapłaci za nie faktorowi.

Czy faktoring się opłaca?

Jak już wspomnieliśmy, faktoring jest sposobem na zachowanie płynności finansowej i szybkie otrzymanie zapłaty za wykonaną pracę. Ponadto korzystając z tej usługi minimalizujemy ryzyko związane z niewypłacalnością klientów. Ryzyko związane z odmową zapłaty za wykonane usługi przejmuje na siebie faktor. Trzeba jednak pamiętać, że wszystko kosztuje, w związku z czym za korzystanie z opisywanej usługi również należy zapłacić. Może to nieco uszczuplić nasze zyski, ale daje gwarancję, że otrzymamy zapłatę, która jest nam należna.

Być może da niektórych osób wizja nie otrzymania zapłaty za wykonaną pracę wydaje się nierealna, tymczasem z badań wynik, iż nawet połowa przedsiębiorstw funkcjonujących w naszym kraju ma problemy z wyegzekwowaniem należności od kontrahentów.

Jakie firmy korzystają z faktoringu?

Z usługi faktoringu może korzystać bez przeszkód większość przedsiębiorstw. W ostatnich lata na taką współpracę decydowały się najczęściej firmy z sektora produkcji, dystrybucji i transportu. Dla przykładu w branży transportowej zleceniodawcy mają często bardzo długie terminy płatności, natomiast, gdy przewoźnik korzysta z faktoringu, wynagrodzenie za usługę transportową może trafić na jego konto nawet w ciągu kilku godzin.

Oczywiście firmy faktoringowe nie muszą zgodzić się na współpracę z każdym przedsiębiorcą. Istotne jest także to, ze faktor ocenia ryzyko niewypłacalności klienta zanim podejmie decyzję o sfinansowaniu danej faktury. Odmowa finansowania danej faktury może być znakiem ostrzegawczym dla firmy, by rozważyć dalszą współpracę z danym klientem.

komentarzy 9

        Dodaj Twój komentarz