piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Czym jest płynność i nadpłynność finansowa?

Płynność finansowa

Poszukując nowego kontrahenta, oprócz jakości produktu i oferowanej ceny, warto sprawdzić wypłacalność jego firmy. Świadczy ona o stabilnej pozycji na rynku i dużej konkurencyjności, a uzależniona jest od umiejętnego utrzymania bieżącej płynności finansowej. Czym jest płynność i nadpłynność finansowa?

Czym jest płynność finansowa firmy?

Zakładając firmę wielu początkujących przedsiębiorców nastawiona jest jedynie na zysk, nie wie jeszcze, że utrzymanie płynności finansowej jest tak samo ważne. Pozwala bowiem na spłatę bieżących, wymagalnych do 1 roku, zaciągniętych zobowiązań. Płynność finansowa daje możliwość regulowania krótkoterminowych pożyczek gotówkowych. Sprawia, że właściciel firmy może dokonywać zakupu potrzebnych usług i towarów, jest w stanie zapłacić za nie dostawcom. Jest również niezbędna przy zapewnieniu, zatrudnianym pracownikom, wynagrodzenia.

Niski poziom lub brak płynności finansowej sprawia, że przedsiębiorca nie jest w stanie, w terminie, wywiązać się ze swoich zobowiązań. Płynność jednak to nie tylko możliwość spłaty zaciągniętych długów i należnych świadczeń. To również zdolność przemiany składników majątku w środki finansowe i stan pieniężny firmy.

zobacz także:  Jakie są różnice między przychodem a dochodem?

Jakie są wskaźniki płynności finansowej?

Managerowie zajmujący się zarządzaniem firmą przeprowadzają analizę płynności finansowej w oparciu jej wskaźniki. Wyliczenia opierają się na podstawie kapitału pracującego na rzecz firmy. Wyróżniamy następujące wskaźniki.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej – daje informację, jaka jest zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań poprzez upłynnienie zapasów firmy, inwestycji krótkoterminowych, wymagalnych, do 1 roku, należności.
Wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej – określa jaka jest możliwość pokrycia bieżących świadczeń aktywami obrotowymi bez zapasów firmy.
Wskaźnik płynności natychmiastowej – określa zdolność do pokrycia zobowiązań środkami pieniężnymi firmy.

Na czym polega nadpłynność finansowa?

Nadpłynność finansowa to tylko pozorne odwzorowanie dobrej kondycji finansowej firmy. Pojawia się kiedy w przedsiębiorstwie jest zdecydowanie więcej środków obrotowych niż zaciągniętych zobowiązań. Zaburzona zostaje równowaga prawidłowej wartości wskaźnika bieżącej płynności. Nadpłynność powoduje obniżenie efektywności i możliwości wykorzystania środków obrotowych firmy.

Co zrobić, aby nie dopuścić do nadpłynności finansowej?

Nie bez wpływu na nadpłynność finansową jest utrzymująca się sytuacja na rynku, tendencje wzrostowe w danej branży. Najczęściej jednak jest spowodowana dużą asekuracją w zarządzaniu pieniędzmi przez prowadzącego biznes.

zobacz także:  Jak założyć, zamknąć konto w banku?

Wpływające, na konto firmy, pieniądze są przechowywane na rachunku bankowym lub wpłacane na lokaty. Brak podejmowania ryzyka inwestycyjnego przekłada się bezpośrednio na to, że pieniądze firmy tracą, tak naprawdę, na wartości. Chcąc uniknąć nadmiernego ryzyka, spowodowanego brakiem odpowiedniej wiedzy, wielu właścicieli firm zatrudnia specjalne instytucje finansowe, które zarządzają nadwyżkami pieniężnymi firmy. Fachowa strategia inwestowania środków pozwala na uniknięcie nadpłynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Dodaj Twój komentarz