piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

zawieszenie działalności gospodarczej

Wiele osób postrzega prowadzenie działalności gospodarczej jako źródło niezależności, większych dochodów i samorealizacji. Optymistyczne wizje sterowania biznesem twardo zderzają się z rzeczywistością kiedy brakuje kolejnych zleceń. W sytuacji, w której pojawiają się problemy z opłacaniem składek ZUS lub z przyczyn osobistych nie możemy poświęcić czasu na prowadzenie firmy warto rozważyć zawieszenie działalności.

Kiedy zdecydować się na zawieszenie działalności firmy?

Życie kreuje różnorodne scenariusze i czasem wyobrażenia na temat prowadzenia własnej firmy sięgają bruku. To co początkowo wydawało się banalne zaczyna przerastać nasze możliwości.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest rozsądnym rozwiązaniem w przypadku braku płynności finansowej, kiedy nie stać nas na opłatę stałych kosztów. Czasem praca „na własnym” absorbuje tak wiele czasu, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z sytuacjami losowymi, problemami w życiu osobistym. Zawieszenie działalności to czasem konieczność lub wygodne rozwiązanie kiedy prowadzimy biznes sezonowo.

zobacz także:  ZUS czy KRUS - jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść z ZUS do KRUS?

Jakie zmiany dotyczące zawieszenia działalności przyniósł 2018 rok?

W kwietniu 2018 roku weszły w życie przepisy ułatwiające podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności prowadzonej firmy. Zmiany dotyczyły wprowadzenie takiej możliwości w sytuacji, w której przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Do kwietnia 2018 roku z takiej opcji mógł skorzystać jedynie przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność. Nowe przepisy pozwalają na zawieszenie kiedy zatrudniamy pracowników, aktualnie, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym.

Obecnie właściciel firmy może zawiesić działalność bezterminowo. Termin nie może być jednak krótszy niż 30 dni, wyjątkiem jest zawieszenie na okres lutego, wtedy okres zawieszenia trwa odpowiednio 28 lub 29 dni.

Co należy zrobić przed zawieszeniem działalności?

Procedura zawieszenia działalności nie jest skomplikowana i zazwyczaj przebiega stosunkowo sprawnie i szybko. W tym celu należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, można również wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go online.

Warto należycie zadbać o sprawy dotyczące firmy jak rozwiązanie umów z kontrahentami, poinformować partnerów handlowych o swoich planach. Umów o dzieło, zlecenia czy agencyjnych nie musimy zrywać, w myśl przepisów osoby świadczące dla nas pracę w ten sposób to nie pracownicy.

zobacz także:  Ile wynosi składka ZUS?

Trzeba pamiętać, że możemy zawiesić działalność każdego dnia, jednak jeśli zrobimy to w czasie okresu rozliczeniowego musimy opłacić proporcjonalnie składki na ubezpieczenie społeczne. Przy zawieszeniu należy również wyrejestrować siebie oraz pracowników z ubezpieczenia ZUS.

Jakie są minusy zawieszenia działalności gospodarczej?

Istotną wadą jest, że w czasie trwania zawieszenia działalności nie można zawierać umów w zakresie prowadzonych usług oraz wykonywać, zawartych wcześniej, transakcji. Przedsiębiorca traci możliwość osiągania bieżących przychodów, jednak nie ulegają zawieszeniu wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu zawarcia umów leasingowych czy umów o kredyt dla firmy.

Jakie korzyści płyną z zawieszenia działalności gospodarczej?

Główną zaletą takiego rozwiązania są oczywiście korzyści natury finansowej. W okresie zawieszenia działalności właściciel firmy nie jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Nie trzeba również, w tym czasie, składać deklaracji VAT, mamy też możliwość rezygnacji z uiszczania składek ZUS.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest regulowane na zasadzie dobrowolności. Ważne, że w tym czasie przedsiębiorca może przyjmować należności za wszystkie powstałe, przed datą zawieszenia, zobowiązania. Może też rozwiązywać, zawarte wcześniej, umowy.

zobacz także:  Jak sprawdzić czy jestem ubezpieczony?

Dodaj Twój komentarz