piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

USA i INF, restrukturyzacja „Ruchu”… – przegląd 1 lutego 2019

skrzynka pocztowa

W kraju doszło do ważnych porozumień – Hoist Finance z GetBackiem oraz Poczty Polskiej z Ruchem. Tymczasem na arenie międzynarodowej również nie brakuje ważnych wydarzeń – Stany Zjednoczone zawieszają uczestnictwo w INF.

Umowa Hoist Finance z GetBackiem

Hoist Finance zawarł umowę kupna aktywów GetBacku o wartości około 400 mln zł. Umowa ta dotyczy sprzedaży wybranych portfeli wierzytelności w ramach funduszy restrukturyzacyjnych easyDebt NS FIZ i Open Finance Wierzytelności NS FIZ. Według podanych do publicznej wiadomości informacji, ponad 95% aktywów, które przejmie Hoist, to niezabezpieczone, niepracujące kredyty konsumenckie.

W ramach postanowień umowy Hoist zobowiązał się do tego, by pokryć część kosztów restrukturyzacji GetBacku w kwocie około 4,68 mln zł. Oprócz tego wpłacił 30 mln zł do depozytu notarialnego – kwota ta ma być dla GetBacku zabezpieczeniem na wypadek, gdyby z winy Hoist Finance nie doszło do realizacji postanowień umowy. Transakcja ma zostać sfinalizowana do 15 kwietnia.

Restrukturyzacja „Ruchu”

Poczta Polska wyraziła gotowość do uczestnictwa w restrukturyzacji spółki „Ruch”. Decyzja nie jest jednak wiążąca ani ostateczna, ponieważ zależeć będzie od modelu restrukturyzacji, który zostanie ostatecznie przyjęty, oraz od źródeł finansowania dla operatora.

zobacz także:  Ranking kredytów konsolidacyjnych Marzec 2019

Obecnie w toku jest badanie i analiza przejęcia usług związanych z logistyką i prenumeratą prasy. Działanie to ma na celu ustalenie, jak szeroki może być ewentualny udział Poczty Polskiej w planowanym przedsięwzięciu. Jak podano w komunikacie, przekazanym Polskiej Agencji Prasowej przez Pocztę, strategicznie istotnym elementem dla Poczty Polskiej jest tutaj chęć wsparcia całego rynku prasy, tak jak to przy udziale poczt narodowych ma miejsce w innych krajach.

Warto przypomnieć, że sieć Ruchu składa się obecnie z 1800 punktów, a roczny obrót wynosi około 870 mln zł. Pod koniec sierpnia Ruch poinformował, że jego cel to oparcie ostatecznego planu restrukturyzacji na wynikach prac firmy audytorskiej.

USA wycofają się z INF?

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zawieszenie przez USA zobowiązań wynikających z INF, czyli układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu, zawartego w 1987 roku ze Związkiem Radzieckim. Zawieszenie to tylko początek, a jego następstwem ma być formalny proces wycofania się USA z tego porozumienia.

U podstaw tej decyzji, według deklaracji Trumpa, leży łamanie postanowień układu INF przez Rosję. Wbrew traktatowi kraj ten miał wejść w posiadanie nowych pocisków manewrujących SSC-8, czyli lądowej wersji pocisków SSN-21 Sampson, podczas gdy traktat INF zakazuje swoim sygnatariuszom posiadania lądowych pocisków balistycznych i manewrujących o zasięgu od 500 do 5,5 tys. km.

zobacz także:  Polecenie przelewu a polecenie zapłaty - jakie różnice?

Prezydent oświadczył, że Stany nie mogą być jedynym krajem, który będzie związany tym, bądź jakimkolwiek innym układem, jednostronnie. Jednocześnie zapowiedział współpracę z NATO i innymi sojusznikami w celu pozbawienia Rosji przewagi, wynikającej z łamania przez ten kraj prawa.

Deklaracja ma zainicjować sześciomiesięczny okres, po którym USA będą mogły całkowicie wycofać się z układu. Tym samym Rosja otrzymuje czas, by podjąć odpowiednie kroki rozbrojeniowe, co skłoniłoby USA do utrzymania układu w mocy.

Dodaj Twój komentarz