wtorek, 16 kwietnia 2024
HotMoney

Jak poprawić zdolność kredytową firmy?

zdolność kredytowa firmy

Zasób odpowiednich środków finansowych jest niezbędnym elementem podczas zakładania i prowadzenia własnego biznesu. Podstawą finansowania działalności gospodarczej są najczęściej kredyty i pożyczki. Ważne, aby zdawać sobie sprawę od jakich czynników jest uzależniona zdolność kredytowa przedsiębiorstwa, co wpływa na jej poprawę. Jak zwiększyć zdolność kredytową firmy?

Czym jest zdolność kredytowa firmy?

Zdolność kredytowa firmy to przewidywalny potencjał spłaty całego zaciągniętego zobowiązania. Niezależnie od tego czy kredyt przeznaczony jest na potrzeby osoby fizycznej czy jest to kredyt dla firmy, bank zawsze dokładnie poddaje analizie ich kondycję finansową. Przedsiębiorstwa ubiegające się o środki pieniężne poddawane są weryfikacji w odmienny sposób niż osoby fizyczne.

Od czego uzależniona jest zdolność kredytowa firmy?

Kluczową rolę odgrywają tutaj jej aktywa czyli majątek, wysokość przychodów oraz kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Sprawdzając zdolność kredytową naszego biznesu bank zawsze kontroluje skąd pochodzą źródła finansowania przedsiębiorstwa i jaka jest struktura jego kapitału.

zobacz także:  Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt gotówkowy?

Istotny jest też staż prowadzonej działalności. Często banki odmawiają kredytu młodym firmom, ponieważ ich historia na rynku jest znikoma i nie daje gwarancji wypłacalności, w takich sytuacjach alternatywą pozostaje ubieganie się o pożyczkę gotówkową.

Bank weryfikuje również czy, na bieżąco i w wymaganych terminach, firma opłaca podatki, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Sprawdzane są zadłużenia z tytułu zajęć komorniczych, czy prowadzona jest egzekucja na kontach firmowych. Nie bez znaczenia jest wysokość osiąganych zysków, wyniki finansowe prowadzonej działalności. Co ważne, bank sprawdza nie tylko zadłużenie firmy ale też jakie długi i zobowiązania ma na swoim koncie jej właściciel jako prywatna osoba.

Jak zwiększyć zdolność kredytową firmy?

Trzeba pamiętać, że liczy się nie tylko czy bank udzieli nam wnioskowanej kwoty pieniędzy ale ważne są korzystne warunki spłaty. Właściwa informacja kredytowa wpływa na niższe oprocentowanie kredytu, przekłada się bezpośrednio na wysokość miesięcznej raty. Wiarygodność finansowa naszej działalności wpływa też na wysokość maksymalnej kwoty zobowiązania.

Ubiegając się o kredyt warto poddać analizie i uporządkować informacje zawarte w Biurze Informacji Kredytowej. Aktualizacja umieszczonych tam zapisów sprawi, że bank będzie sprawdzał dane zgodne ze stanem faktycznym, a nie oparte na przeszłości. Paradoksalnie, jeśli nie mamy żadnej historii w BIK bank może odmówić udzielenia kredytu, ponieważ nie dysponuje informacją czy dotychczas byliśmy rzetelnymi dłużnikami. Czasem taka sytuacja zmusza nas do zaciągnięcia uprzednio jakiegokolwiek kredytu i szybkiej spłaty. Przed złożeniem wniosku w banku należy też zamknąć karty kredytowe, zrezygnować z debetu na rachunku.

zobacz także:  Łatwe sposoby na oszczędzanie wody

Które dokumenty należy dostarczyć bankowi ubiegając się o kredyt dla firmy?

Lista dokumentacji, która wymagana jest podczas ubiegania się o kredyt jest uzależniona od formy prowadzonej działalności oraz od tego w jakim banku chcemy zaciągnąć zobowiązanie.

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, muszą złożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji, zaświadczenie NIP i REGON, w przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć umowę spółki. Od spółek partnerskich, komandytowych i jawnych wymagane są umowa lub status spółki, odpis z KRS oraz zaświadczenie REGON i NIP. Spółki prawa handlowego muszą dodatkowo okazać uchwałę wspólników w kwestii zaciągania zobowiązań.

Dodaj Twój komentarz