środa, 29 maja 2024
HotMoney

Jak oszacować wartość mieszkania przed zakupem polisy?

mieszkanie

Prawidłowe ustalenie wartości mieszkania to brak przepłacania za składkę i odszkodowanie, które w pełni pokryje starty. Błędna wycena może pociągnąć za sobą przykre konsekwencje, np. w postaci niskiej rekompensaty, która nie pokryje w całości kosztów likwidacji szkody.

Mieszkanie jest przeważnie najbardziej wartościowym składnikiem majątku, dlatego ubezpieczenie go jest w pełni uzasadnione. Szukając polisy na ubezpieczeniemieszkania.pl, należy pamiętać o tym, że ochroną można objąć różne elementy nieruchomości. Są to:

  • mury – czyli sama nieruchomość, bez elementów stałych i ruchomości,
  • elementy stałe – czyli wszelakie elementy wyposażenia zamontowane na stałe, których nie da się zdemontować bez użycia narzędzi, np. kominki, meble w zabudowie, sprzęt AGD w zabudowie etc.,
  • mienie ruchome – czyli elementy wyposażenia, które można wynieść z terenu nieruchomości bez uprzedniego demontażu za pomocą narzędzi, np. sprzęt sportowy, zwierzęta domowe, kosztowności, gotówka itp.

Dla poszczególnych elementów trzeba odrębnie ustalić zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarantowane wyznaczające limit, do którego towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za szkodę.

Suma ubezpieczenia – dlaczego to takie ważne?

Suma gwarantowana oznacza maksymalną wartość odszkodowania – nigdy nie będzie ono wyższe niż suma ubezpieczenia mienia. Zasada jest taka, że suma gwarantowana powinna odpowiadać realnej wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. W przeciwnym razie grozi to konsekwencjami, o których będzie mowa w dalszej części artykułu. Ustalenie sumy ubezpieczenia na właściwym poziomie nie jest w praktyce łatwe, ponieważ należy mieć na uwadze różne czynniki.

zobacz także:  Faktoring pełny i odwrotny - co się bardziej opłaca? Koszty faktoringu

Wartość mieszkania ustalana jest na podstawie średniej ceny metra kwadratowego w danej lokalizacji, lecz nie jest to do końca miarodajne, gdyż każde mieszkanie jest inaczej urządzone i wyposażone. Drogi sprzęt RTV i AGD czy generalny remont podbijają wartość lokalu, co trzeba koniecznie uwzględnić. Dobrym rozwiązaniem jest katalogowanie ruchomości, dzięki czemu prościej porównać ich wartość z cenami rynkowymi. Zaleca się zbieranie paragonów, rachunków lub faktur. W niektórych przypadkach, np. przy wycenie kolekcji dzieł sztuki, niezbędna jest pomoc rzeczoznawcy.

Czym grozi nieprawidłowa wycena?

Nieprawidłowa wycena wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia grozi:

  • nadubezpieczeniem – przy zawyżeniu jego wartości,
  • niedoubezpieczeniem – przy zaniżeniu jego wartości.

W obu przypadkach ubezpieczony narażony jest na straty. Jeżeli obejmie ubezpieczeniem tylko część swojego majątku lub zaniży jego wartość, wówczas może spotkać się nawet z odmową wypłaty odszkodowania. Z kolei nadubezpieczenie skutkuje wyższymi składkami, co wcale nie musi przekładać się na wyższe świadczenie – jego wysokość nigdy bowiem nie przekroczy realnej wartości mienia. Na szczęście sumę ubezpieczenia można zmienić – ubezpieczyciel ponownie wylicza wtedy wysokość składki.

zobacz także:  Jakie kary za wyłudzenie odszkodowań z ubezpieczeń OC?

Odszkodowanie z polisy mieszkaniowej – co warto wiedzieć?

Możliwość uzyskania odszkodowania to największa korzyść wynikająca z posiadania polisy mieszkaniowej. Jak widać, prawidłowa wycena mieszkania i jego wyposażenia jest w tym kontekście niezmiernie istotna, ale należy pamiętać również o zasadach funkcjonowania polisy określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Każdą szkodę trzeba udokumentować i zgłosić w terminie. Szansę na wyższe odszkodowanie zwiększa też polisa All Risks obejmująca de facto wszystkie zdarzenia losowe, o ile nie zostały one bezpośrednio wyłączone z ochrony.

Dodaj Twój komentarz