piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie turystyczne?

globus

Ubezpieczenie turystyczne skrojone na miarę konkretnych potrzeb to najlepsza ochrona na czas podróży. Jej skuteczność zależy jednak od paru istotnych czynników – najważniejszy jest zakres ochrony, który musi koniecznie zawierać koszty leczenia ubezpieczone na odpowiednio wysoką kwotę.

Podstawa ubezpieczenia turystycznego – czego nie może zabraknąć w polisie?

Każdy wyjazd obarczony jest ryzykiem wielu losowych zdarzeń, które zwykle generują spore wydatki. Osoba wybierająca się za granicę powinna zatem zadbać o stosowną ochronę, którą jest w stanie zapewnić jedynie indywidualna polisa turystyczna. Z pomocą narzędzia, jakim jest ten kalkulator https://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-turystyczne, można porównać różne oferty pod kątem zawartości i ceny. Podstawę każdej dobrej polisy powinny stanowić poniższe elementy:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia
    Leczenie za granicą jest bardzo drogie, w związku z czym jego koszty należy ubezpieczyć na wysoką kwotę. Przy wyjazdach na terenie Europy powinna ona wynosić minimum 30 tys. euro, a poza Europę kwotę tę należy dopasować do kosztów leczenia w danym państwie. Opcja uwzględniająca wysokie koszty leczenia na najwyższą możliwą sumę zalecana jest podróżnym wybierającym się do krajów, gdzie opieka medyczna jest najdroższa na świecie, np. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych czy Australii. Koszty leczenia muszą obejmować transport medyczny do Polski oraz transport zwłok.
  • ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)
    Ubezpieczenie NNW jest gwarantem wypłaty odszkodowania w razie poniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie jest wypłacane jako procent z sumy gwarantowanej, która może wynosić od 5 tys. zł do 10 tys. euro.
  • OC w życiu prywatnym
    OC w życiu prywatnym chroni przed finansowymi następstwami szkód nieumyślnie wyrządzonych osobom trzecim.
zobacz także:  Ubezpieczenia majątkowe – które towarzystwa ubezpieczeniowe oferują korzystne zabezpieczenie nieruchomości?

Dodatki do polisy podróżnej – jakie rozszerzenia wybrać?

Rozszerzenie polisy o różne dodatki przekłada się na kompleksową ochronę przydatną w wielu sytuacjach. Do najpopularniejszych dodatków do polisy turystycznej zaliczają się ubezpieczenia: bagażu, sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka, sprzętu sportowego, domu lub mieszkania na czas wyjazdu oraz chorób przewlekłych. Osobom planującym aktywny wypoczynek zaleca się ponadto wykupienie ubezpieczenia, które zapewnia pokrycie kosztów ratownictwa.

Cena ubezpieczenia turystycznego – ile kosztuje polisa?

O cenie polisy turystycznej decyduje wiele elementów, m.in. długość i miejsce pobytu, liczba i wiek osób zgłaszanych do ubezpieczenia, charakter podróży, zakres ochrony oraz wysokość sum gwarantowanych, na jakie opiewają poszczególne ubezpieczenia wchodzące w skład polisy. W Polsce ubezpieczenia turystyczne są jednymi z najtańszych w Europie – ochronę da się wykupić już za mniej niż 5 zł dziennie. Warto jednak ponieść większy wydatek, aby zyskać gwarancję pełnej ochrony i wypłaty odszkodowania, które w całości pokryje koszty leczenia za granicą oraz inne wydatki poniesione w związku ze szkodami. Zakres ochrony i sumy gwarantowane to kluczowe kryteria wyboru polisy.

zobacz także:  Leczysz się za granicą? Sprawdź jak otrzymać zwrot kosztów leczenia

Zanim podpiszesz umowę, przeczytaj OWU!

Zasady działania polisy są dokładnie omówione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Dokument ten zawiera informacje m.in. o zdarzeniach objętych ochroną oraz limitach i wyłączeniach z odpowiedzialności. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel nie przejmuje finansowej odpowiedzialności za szkodę. Trzeba być świadomym tego, że zawarcie umowy z ubezpieczycielem daje nie tylko przywileje, ale i nakłada na ubezpieczonego szereg obowiązków.

Dodaj Twój komentarz