czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

Ile kosztuje kredyt hipoteczny? Odsetki, prowizje, co jeszcze wpływa na koszt kredytu?

dom w budowie

Kredyt hipoteczny – ile będzie kosztował? To zależy od wysokości pożyczonej kwoty, ale nie tylko. Doliczyć trzeba do niej odsetki, a także koszty prowizji, ubezpieczeń i dodatkowych opłat. Dopiero po zsumowaniu tych wydatków można się dowiedzieć, ile trzeba będzie zapłacić.

Odsetki

Koszt kredytu hipotecznego uzależniony jest przede wszystkim od wysokości odsetek. To one stanowią główne źródło zysku dla banków przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Na wysokość odsetek składają się dwa elementy. Pierwszym z nich jest stawka referencyjna, zależna od stopy WIBOR. Jest to ustalana przez rynek stopa procentowa danej transakcji. Jej wartość, niezależna od banku, zmienia się cyklicznie. Najczęściej nowa stawka ustalana jest co trzy miesiące, a na jej wysokość wpływają mechanizmy rynkowe, takie jak działalność Rady Polityki Pieniężnej.

Drugim elementem, składającym się na oprocentowanie, jest marża banku. Nie ma jednej konkretnej określonej rynkowo wartości. Jej wysokość, niezmienną przez cały okres kredytowania, ustala bank. Przeważnie wynosi ona około 1,5-2%.

zobacz także:  Ile kosztuje ubezpieczenie roweru od kradzieży? Czy warto ubezpieczać rower?

Po zsumowaniu stawki referencyjnej i bankowej marży okazuje się, że oprocentowanie kredytu wynosi w skali roku około 3-4%.

Prowizja

Za udzielenie kredytu hipotecznego bank zwykle pobiera też prowizję. Jej średnia rynkowa wysokość to około 2% i w większości przypadków prowizja nie odbiega zbytnio od tego pułapu, ale w pojedynczych przypadkach może ona sięgnąć nawet 4-5% całkowitej wartości kredytu. Niektóre banki oferują kredyt bez prowizji. Z reguły jednak w takich przypadkach wyższa jest marża albo też na kredytobiorcę nakładany jest obowiązek skorzystania z dodatkowych produktów kredytodawcy, a te oczywiście generują dodatkowe koszty.

Ubezpieczenie

Każdy bank wymaga od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia na życie. Jego wysokość, sposób naliczania i opłacania może się różnić w zależności od banku i jego oferty. Ubezpieczenie na życie sprawia, że w razie śmierci kredytobiorcy, ubezpieczyciel spłaci pozostałą do uregulowania część jego zobowiązania.

Innym typem opłat są ubezpieczenia od innych ryzyk, zabezpieczające od sytuacji, które mogłyby kredytobiorcy przeszkodzić w spłacie kredytu. Do tej kategorii należą ubezpieczenie od utraty pracy i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, takich jak długotrwała choroba i czasowa niezdolność do pracy.

zobacz także:  Ile kosztuje wdrożenie lean manufacturing?

Jeżeli kredytobiorcy nie stać na wpłacenie wymaganego wkładu własnego, musi on zapłacić również ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jest ono pobierane od nadwyżki ponad 80% wartości nieruchomości.

Co jeszcze wpływa na koszt kredytu hipotecznego?

Żeby poznać całkowity koszt kredytu trzeba zsumować wszystkie te wydatki. Ale są jeszcze inne kwestie, które warto mieć na uwadze. Trzeba pamiętać, że im krótszy czas spłaty, tym koszt kredytu będzie niższy. Dlatego jeśli ma się możliwość, warto spłacić kredyt przed czasem, albo nadpłacać go co jakiś czas, wtedy całkowita kwota do zapłaty będzie niższa.

Dodaj Twój komentarz