piątek, 19 lipca 2024
HotMoney
Ocena statystyczna

Jednym ze sposobów na ocenę zdolności kredytowej jest scoring, czyli punktowa metoda oceny wiarygodności kredytobiorcy. W jaki sposób banki wyliczają scoring kredytowy? I kiedy masz szansę na uzyskanie dodatkowych środków na korzystnych warunkach?

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Jak już we wstępie zaznaczaliśmy, pojecie scoringu w banku nierozerwalnie wiąże się ze zdolnością kredytową. Dlatego na początku chcielibyśmy wyjaśnić, od czego zależy Twoja wiarygodność w oczach tych instytucji finansowych.

Pierwszym kryterium, jakie jest brane pod uwagę, to forma zatrudnienia oraz wysokość uzyskiwanych dochodów, co należy poświadczyć na specjalnym zaświadczeniu. Banki najlepiej oceniają umowę o pracę na czas nieokreślony, natomiast w przypadku umowy na czas określony lub umów cywilnoprawnych konieczne może być spełnienie dodatkowych wymagań.

Jeśli chodzi o wysokość dochodów, to kwestia ta jest bardzo płynna. To, jak zostanie oceniona Twoja zdolność zależy w głównej mierze od tego, o jaki kredyt wnioskujesz, jakiej jest on wysokości i przez jak długi czas będzie spłacany. Możesz mieć nawet niskie dochody, ale bank przyzna Ci środki, lecz ich spłatę rozłoży w dłuższym okresie.

zobacz także:  Zdolność w kredycie hipotecznym, czyli jakie warunki trzeba spełniać, jakie pomagają aby dostać kredyt hipoteczny?

Niemniej istotnym aspektem jest historia kredytowa. Liczy się zarówno to, że nie miałeś wcześniej problemów ze spłatą zadłużeń, jak i sam fakt posiadania już wcześniej kredytów. Dodatkowo w przypadku zobowiązań na wyższe kwoty, np. kredytów hipotecznych, sprawdzane są Twoje bieżące wydatki, inne zobowiązania.

I aby móc to wszystko obiektywnie ocenić, stosuje się scoring kredytowy.

Scoring kredytowy – punktacja

Scoring kredytowy jest to sposób na oszacowanie ryzyka oraz ocenę wiarygodności kredytobiorcy, w którym wykorzystywane są narzędzia statystyczne. Jak to w praktyce wygląda? Twój profil zdolności kredytowej porównuje się z profilem osób, które otrzymały już kredyt na podobnych warunkach i w ten sposób nakreśla się stopień ryzyka niewypłacalności.

Wszystko to przedstawia się w skali punktowej. I im wyższa ilość punktów zostanie Ci przyznana, tym masz większe szanse na pozytywną decyzję ze strony banku.

Trzeba jednak wiedzieć, że oprócz scoringu kredytowego, banki stosują jeszcze inne modele oceny – scoring behawioralny oraz scoring aplikacyjny. Wykorzystanie tych metod jest narzucone bankom przez Komisję Nadzoru Finansowego, przy czym firmy pożyczkowe mogą, lecz nie muszą stosować ten system punktacji.

zobacz także:  Ranking kredytów hipotecznych październik 2019

A co jest brane pod uwagę podczas obliczania scoringu? Oczywiście wysokość dochodów, forma zatrudnienia, ale także takie dane jak wiek, wykształcenie, stan cywilny czy podejmowane stanowisko. Bank analizuje wysokość budżetu domowego, liczbę osób na utrzymaniu, a także to, czy posiadasz samochód oraz dodatkowe ubezpieczenie.

Co to jest odmowa scoringowa?

Pamiętaj, że zwykle to zaawansowane programy komputerowe dokonują przeprowadzenia analizy i statystyk. Jeśli z ich obliczeń wynika, że ryzyko niewypłacalności jest duże, bank może podjąć negatywną decyzję kredytową, która często nazywana argumentowana jest odmową scoringową.

Przy czym warto wiedzieć, że każdy bank w nieco inny sposób określa zdolność kredytową, dlatego jeśli w jednym z nich spotkałeś się z odmową scoringową, w innym Twój wniosek może zostać przyjęty. Masz też prawo do poznania przyczyn odmowy.

komentarze 2

  1. Maciejka pisze:

    Najgorsze jest to, że każdy bank może inaczej traktować np. to czy posiadamy samochód. Dla jednego banku będzie to zaleta, dodatkowy majątek, a dla drugiego obciążenie finansowe. bo jednak koszty utrzymania samochodu mogą być spore.

  2. Krzysiek pisze:

    Każdy bank ma swoje wytyczne co do udzielania kredytów. Powinno to być jakoś ujednolicone, a nie, że w każdym banku co innego biorą pod uwagę.

Dodaj Twój komentarz