Czym jest płynność i nadpłynność finansowa?

Wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej – określa jaka jest możliwość pokrycia bieżących świadczeń aktywami obrotowymi bez zapasów firmy. Wskaźnik płynności natychmiastowej – określa zdolność do pokrycia zobowiązań środkami pieniężnymi firmy. pieniądze w ,

21.02.2019 Finanse, Firma, Inwestowanie, News, Warto zajrzeć