środa, 24 kwietnia 2024
HotMoney

Utrata płynności finansowej przedsiębiorstw – przyczyny i skutki.

utrata płynności finansowej

Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa jest uzależnione od przyjętego sposobu działania, organizacji produkcji i wdrożonych technologii. Prowadzenie własnego biznesu wymaga znajomości branży i skutecznej strategii finansowej. Czasem jednak firma ma problem z regulowaniem zaciągniętych zobowiązań i dochodzi w niej do płatniczego zatoru. Jakie są przyczyny i skutki utraty płynności finansowej?

Czym przejawia się utrata płynności finansowej firmy?

Pod pojęciem płynności finansowej firmy należy rozumieć jej zdolność do regulowania zaciągniętych, krótkoterminowych zobowiązań. Jest to niezbędny element strategii finansowej przedsiębiorstwa, bez niego często dochodzi do upadku prowadzonego biznesu.

Utrata płynności przejawia się tym, że firma nie reguluje swoich należności w wymaganych terminach. Wpływa to bezpośrednio na ocenę finansową przedsiębiorstwa na rynku, ponieważ zmniejsza się zaufanie kontrahentów oraz instytucji finansowych. Kiedy firma wykazuje zyski, ale nie ma zdolności do spłaty zobowiązań, wymagalnych w terminie do 1 roku, zostaje postawiona przed koniecznością ogłoszenia upadłości. Brak płynności powoduje, że wynagrodzenia pracowników są wypłacane z opóźnieniem lub wcale.

zobacz także:  Oszustwa podczas wakacji, na co uważać?

Co może być przyczyną utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa?

Przyczyn utraty płynności finansowej można rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Jedną z nich mogą być skutki działań politycznych, ustawodawczych. Nowe formy nakładanych podatków, wprowadzane kolejne akcyzy często niekorzystnie wpływają na kondycję finansową firmy. Przyczyny makroekonomiczne powodują czasem uprzywilejowanie konkretnej grupy przedsiębiorców, co prowadzi do zaburzenia równowagi konkurencji.

Przedsiębiorstwa, które prowadzą zagraniczną wymianę handlową, rozliczają się w walutach obcych. Taki system stwarza ryzyko związane z gwałtownymi i niekorzystnymi zmianami kursu walut. Przyczyną utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa może być również tendencja, która występuje w konkretnej branży. Zmiany cen poszczególnych surowców, silny wzrost kosztu materiałów powoduje znaczne zmniejszenie popytu na produkty przedsiębiorstwa, co bezpośrednio przekłada się na spadek zysków.

Jakie są skutki utraty płynności finansowej?

Utrata płynności finansowej ma wpływ na ograniczenie dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Wynik finansowy firmy staje przed znakiem zapytania, ponieważ wielu dotychczasowych kontrahentów rezygnuje ze współpracy. Tracąc płynność finansową właściciel nie ma często możliwości podejmowania decyzji, nie jest w stanie dokonać zakupu potrzebnych usług i towarów, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jej funkcjonowaniem. Brak środków finansowych nie pozwala na spłatę kolejnych rat zaciągniętych kredytów dla firm, co uniemożliwia min. inwestycje w nowe technologie czy utrzymanie i rozbudowę linii produkcyjnej.

zobacz także:  Ceny ropy na świecie i w Polsce, od czego zależy cena ropy, kto je ustala?

Czy można zapobiegać utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa?

Zarządzaniem płynnością finansową w przedsiębiorstwie powinni zajmować się wykwalifikowani managerowie, którzy wiedzą co musi znaleźć się w ich obszarze obowiązków i zainteresowań. Wybór środków, które zapobiegną utracie płynności jest uzależniony od jej przyczyny. Chcąc zabezpieczyć firmę przed niekorzystnymi działaniami politycznymi należy na bieżąco śledzić ustawodawcze projekty, które są przeznaczone dla konkretnej branży. Uważna obserwacja sytuacji na rynkach zagranicznych pomoże w porę ustrzec się przed gwałtownymi wahaniami kursu walut. Dobry kontakt z kontrahentami jest cennym źródłem informacji na temat ogólnej sytuacji na rynku, ważne aby śledzić kondycję finansową handlowych partnerów.

Dodaj Twój komentarz