niedziela, 21 Kwiecie艅 2019
HotMoney

Rynek finansowy. Rynek kapita艂owy. Rynek pierwotny.

s艂upki monet

Rynek finansowy, kapita艂owy, pierwotny – co oznaczaj膮 te poj臋cia? Jakie funkcje pe艂ni膮 poszczeg贸lne segmenty rynku obrotu papierami warto艣ciowymi?

Czym jest rynek finansowy?

Rynek finansowy jest miejscem, gdzie w oparciu o instrumenty finansowe zawiera si臋 transakcje kupna i sprzeda偶y kapita艂u pieni臋偶nego. Inaczej m贸wi膮c, jest to ca艂okszta艂t wszystkich finansowych transakcji.

Jakie s膮 funkcje rynku finansowego? Jest ich kilka, mi臋dzy innymi umo偶liwienie uczestnikom mobilizacji kapita艂u, z kt贸r膮 mamy do czynienia, gdy rezygnuj膮 oni z bie偶膮cej konsumpcji na rzecz inwestycji. Inn膮 funkcj膮 jest alokacja kapita艂u, a zatem przep艂yw finansowych 艣rodk贸w tam, gdzie najbardziej si臋 przydadz膮.

Kolejnym zadaniem rynku jest obr贸t pieni臋偶ny umo偶liwiaj膮cy bezpieczny i sprawny przep艂yw kapita艂u. Wa偶n膮 funkcj膮 jest te偶 wycena kapita艂u i ryzyka. Wreszcie rynek ten pe艂ni te偶 rol臋 swoistego barometru koniunktury – znaczy to tyle, 偶e obserwuj膮c sytuacj臋 na rynku finansowym, otrzymujemy informacje o og贸lnej sytuacji w gospodarce i finansach publicznych. Mo偶na nawet dzi臋ki bacznej obserwacji dostrzec odpowiednio wcze艣nie sygna艂y wyprzedzaj膮ce o zmianach koniunktury.

Uczestnikami tego rynku s膮 wszelkie instytucje finansowe, takie jak banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe czy fundusze inwestycyjne, a tak偶e indywidualni inwestorzy, przedsi臋biorstwa i ca艂e rz膮dy, je艣li emituj膮 obligacje.

Instrumenty finansowe, o kt贸rych m贸wili艣my w definicji tego typu rynku, to kontrakty reguluj膮ce wzajemne relacje finansowe mi臋dzy stronami. Zawarcie takiej umowy (na przyk艂ad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym) powoduje powstanie aktyw贸w finansowych u jednej ze stron transakcji, a tak偶e finansowego zobowi膮zania lub instrumentu kapita艂owego, takiego jak akcje czy udzia艂y.

Rynek finansowy jest z艂o偶onym konstruktem. Sk艂ada si臋 na niego pi臋膰 segment贸w, zaspokajaj膮cych zr贸偶nicowane potrzeby inwestor贸w i przedsi臋biorc贸w. S膮 to rynki: pieni臋偶ny, kapita艂owy, terminowy, walutowy i depozytowo-kredytowy.

Co to jest rynek kapita艂owy?

Rynek kapita艂owy to taki segment rynku finansowego, na kt贸rym zawiera si臋 transakcje instrumentami o okresie zapadalno艣ci d艂u偶szym ni偶 jeden rok. Pozwala na zaspokojenie kapita艂owych potrzeb przedsi臋biorstw w 艣rednim i d艂ugim terminie.

Podstawowa forma rynku kapita艂owego to rynek papier贸w warto艣ciowych o charakterze udzia艂owym (akcje, prawa poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkni臋tych) i d艂u偶nym (obligacje i listy zastawne).

Rynek pierwotny – co to takiego?

Rynek pierwotny to miejsce, gdzie przez sp贸艂k臋 wchodz膮c膮 na gie艂d臋 oferowana jest pierwsza emisja papier贸w warto艣ciowych. Stanowi wi臋c opozycj臋 do rynku wt贸rnego, na kt贸rym obraca si臋 akcjami, kt贸re by艂y ju偶 wcze艣niej nabyte przez innego inwestora.

Na rynku pierwotnym emisja i zakup papier贸w warto艣ciowych odbywaj膮 si臋 za po艣rednictwem dom贸w maklerskich lub bank贸w, kt贸re prowadz膮 maklersk膮 dzia艂alno艣膰.

Do funkcji tego rynku nale偶y alokacja kapita艂u do najbardziej efektywnych sektor贸w gospodarki, zwi臋kszenie mo偶liwo艣ci rozwoju podmiot贸w gospodarczych przez nowe kapita艂y, rozw贸j rynku papier贸w warto艣ciowych przez nowe emisje, kt贸re poci膮gaj膮 za sob膮 pojawianie si臋 nowych inwestor贸w, a tym samym zwi臋kszenie konkurencji na rynku finansowym.

Dodaj Tw贸j komentarz