poniedziałek, 24 czerwca 2024
HotMoney

Fundusze inwestycyjne

Chcesz zainwestować swój kapitał, lecz nie znasz się na wybranych instrumentach finansowych? Dowiedz się, jak inwestować w fundusze inwestycyjne, które są rozwiązaniem dla każdego. Sprawdź rodzaje oraz notowania funduszy inwestycyjnych.

Co to są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne są jedną z form pomnażania kapitału, skierowaną głównie do mało doświadczonych inwestorów. W praktyce fundusze inwestycyjne polegają na zbiorowym inwestowaniu, lokowaniu powierzonych środków w różne instrumenty finansowe.

Pieniądze przekazywane są specjalistom, których zadaniem jest osiągnięcie jak największego zysku. Dzięki temu, że eksperci inwestują kapitał wielu różnych uczestników (stąd określenia forma zbiorowego inwestowania), powierzone środki nie muszą być wysokie, jest to więc rozwiązanie dostępne dla każdego.

W Polsce ta forma inwestowania regulowana jest przez ustawę o funduszach inwestycyjnych z 24 maja 2004 r., która precyzyjnie określa, że jedynymi podmiotami uprawnionymi do lokowania kapitału w ten sposób są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ich właścicielami najczęściej są banki, firmy ubezpieczeniowe czy firmy specjalizujące się w tych produktach finansowych.

To, w jaki sposób są zarządzona fundusze inwestycyjne przez TFI kontroluje m.in. Komisja Nadzoru Finansowego, a także bank depozytariusz (podmiot przechowujący środki) oraz agent transferowy (jego zadaniem jest rejestracja wszystkich wpłat i wypłat).

A jak zacząć lokować kapitał w fundusze inwestycyjne? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakie są ich rodzaje.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Przystępując do powierzenia kapitału Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych, należy wcześniej dowiedzieć się, jaka jest jego polityka inwestycyjna. Co to oznacza? Sprawdzić, w jakie instrumenty będzie inwestować. Z tego względu fundusze dzieli się ze względu na zawartość portfela na fundusze akcyjne, papierów dłużnych, branżowe, rynków zagranicznych, rynku pieniężnego, stabilnego wzrostu, agresywnego wzrostu oraz zrównoważone.

Fundusze inwestycyjne można podzielić również na otwarte lub zamknięte. FIO skierowane są do każdego inwestora, m.in. osoby fizycznej, prawnej czy podmiotów nieposiadających osobowości prawnej. Są łatwo dostępne, a w ich ramach można lokować środki m.in. w papiery wartościowe, depozyty w bankach krajowych czy instrumenty rynku pieniężnego emitowane w ramach oferty publicznej.

Natomiast FIZ emitują ograniczoną liczbę certyfikatów inwestycyjnych, które są imienne lub na okaziciela, a aktywa można spieniężać wyłącznie w określonych terminach. Zamknięte fundusze inwestycyjne zwykle inwestują w waluty, wierzytelności, prawa majątkowe, zbywalne instrumenty rynku pieniężnego czy w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

A jak wybrać funduszy inwestycyjny? W co opłaca się inwestować?

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne?

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne? Jak zostało to już na początku wspomniane, kapitał powierzany jest specjalistom, których zadaniem jest wypracowanie dla swoich klientów jak największych zysków. Dzięki temu od inwestorów nie jest wymagana ekspercka wiedza dotycząca rynków finansowych, z ich perspektywy zyski generowane są „same”.

Jednak bardzo ważny jest wybór odpowiedniego TFI, ponieważ od tego mogą zależeć wyniki funduszy inwestycyjnych. Na co więc zwracać uwagę?

Przede wszystkim trzeba dokładnie zapoznać się z rodzajami funduszy inwestycyjnych, aby zdecydować, który z tych typów najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. To automatycznie wymaga również określenia ryzyka, jakie jest w stanie się podjąć. W przypadku funduszy stabilnego wzrostu pieniądze są inwestowane w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje skarbowego, potencjalny zysk jest jednak niższy. Natomiast analogicznie, fundusze gwałtownego wzrostu mogą kusić wyższymi zyskami w krótszym czasie, wiążą się jednak z większym ryzykiem spadku. Dlatego ryzyko niepowodzenia inwestycji jest jednym z najważniejszych kryteriów.

Następnie należy zastanowić się, na jak długo pieniądze mają zostać zamrożone. Przy długoterminowym inwestowaniu często bardziej opłaca się lokować kapitał w ryzykowne produkty, jednak gdy środki mają pracować na siebie tylko przez kilka miesięcy, specjaliści doradzają bezpieczne instrumenty finansowe.

Warto też porównywać ceny jednostek funduszy inwestycyjnych, sprawdzać, jakie wyniki osiąga konkurencja. Wielu ekspertów zaleca również, aby wybierać fundusze inwestycje, których portfel jest zdywersyfikowany. Co to oznacza? Że środki lokowane są w instrumenty finansowe o różnych stopniu ryzyka. Jednak to, co jest najważniejsze, to notowania funduszy inwestycyjnych.

Notowania funduszy

Obecnie aktualne notowania funduszy inwestycyjnych można sprawdzać online, zarówno na bieżąco, jak i archiwalne wyniki. Jest wiele stron, które aktualizuje te informacje, dzięki czemu można sprawdzić, kto odniósł spektakularne zyski lub spadki.

Notowania funduszy online umożliwiają określenie stopy zwrotu zarówno na przeciągu dnia czy miesiąca, jak i kilku lat. Dzięki tym danym można dowiedzieć się, że choć notowania w ostatnim czasie nie było złe, ostatecznie w rozrachunku rocznym widać nawet kilkunastoprocentowe straty.

Fundusze inwestycyjne w Polsce

W Polsce działa wiele TFI, które tak jak zostało to już wspomniane, podzielone są na różne typy. Inwestorzy znajdą zarówno fundusze papierów dłużnych, stabilnego wzrostu czy zrównoważone. Znając ich specyfikację oraz mając dostęp do notowań funduszy online można przeanalizować, w co najbardziej opłaca się lokować kapitał.

Popularnością w Polsce cieszą się m.in. fundusze inwestycyjne PKO czy fundusze inwestycyjne ING. Bogatą ofertę posiada Allianz, które oferuje zarówno FIO akcji małych i średnich spółek, fundusz aktywnej alokacji czy fundusz strategii dynamicznej. Podobnie wygląda w przypadku Aliora, który również odnotowuje wysokie zainteresowanie wśród Polaków.

Porównanie funduszy inwestycyjnych

Odpowiadając jeszcze na pytanie, jak wybrać fundusze inwestycyjne, warto zdawać sobie sprawę z istnienia porównywarek, czyli takich narzędzi internetowych, które zbierają dane o różnych TFI i przedstawiają je w jednym miejscu. Dzięki temu można sprawdzić warunki aktualnych ofert oraz porównać je na tle konkurencji. To ułatwia zadanie potencjalnym inwestorom, którzy nie muszą przeszukiwać kilku czy kilkunastu stron w poszukiwaniu informacji.

Fundusze inwestycyjne – ranking

Innym sposobem na znalezienie korzystnej oferty jest sprawdzanie rankingów funduszy inwestycyjnych, w których to eksperci porównują ze sobą warunki w różnych TFI. Ważne jest, aby analizować wyłącznie bieżące rankingi, które zawierają aktualne informacje. A czy warto w fundusze inwestycyjne lokować kapitał? Oczywiście, chociaż tak jak w przypadku bardziej tradycyjnych form inwestowania, należy wziąć pod uwagę ryzyko, jakie jest podejmowane.

komentarze 4

 1. a.g.a pisze:

  Kusi mnie takie inwestowanie pieniędzy, ale nie wiem mam odwagi. Boję się, że na tym stracę. Poza tym chyb mi szkoda nerwów. No ale wciąż o tym myślę i czytam coraz więcej na ten temat. Ach to niezdecydowanie 😛

 2. Sammy pisze:

  Hm, może warto pomyśleć o ulokowaniu środków na takich funduszach inwestycyjnych. Lokaty są teraz zupełnie nieopłacalne.

 3. Eryk pisze:

  Fundusze inwestycyjne wydają mi się zbyt ryzykowne, ale z drugiej strony gdybym miał duże oszczędności, to chciałbym je jakoś pomnożyć. Pewnie jest to większa szansa na zarobek niż konta oszczędnościowe.

 4. star pisze:

  Ryzyko zawsze jest, w cokolwiek się nie zainwestuje. Trzeba się z tym liczyć i na pewno nie powierzać całego kapitału takim funduszom. No i trzeba wybierać te firmy, których portfel inwestycyjny jest jak najbardziej zróżnicowany.

Dodaj Twój komentarz