niedziela, 19 Maj 2019
HotMoney

Fundusze inwestycyjne

Co to s膮 fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne s膮 jedn膮 z form pomna偶ania kapita艂u, skierowan膮 g艂贸wnie do ma艂o do艣wiadczonych inwestor贸w. W praktyce fundusze inwestycyjne polegaj膮 na zbiorowym inwestowaniu, lokowaniu powierzonych 艣rodk贸w w r贸偶ne instrumenty finansowe.

Pieni膮dze przekazywane s膮 specjalistom, kt贸rych zadaniem jest osi膮gni臋cie jak najwi臋kszego zysku. Dzi臋ki temu, 偶e eksperci inwestuj膮 kapita艂 wielu r贸偶nych uczestnik贸w (st膮d okre艣lenia forma zbiorowego inwestowania), powierzone 艣rodki nie musz膮 by膰 wysokie, jest to wi臋c rozwi膮zanie dost臋pne dla ka偶dego.

W Polsce ta forma inwestowania regulowana jest przez ustaw臋 o funduszach inwestycyjnych z 24 maja 2004 r., kt贸ra precyzyjnie okre艣la, 偶e jedynymi podmiotami uprawnionymi do lokowania kapita艂u w ten spos贸b s膮 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ich w艂a艣cicielami najcz臋艣ciej s膮 banki, firmy ubezpieczeniowe czy firmy specjalizuj膮ce si臋 w tych produktach finansowych.

To, w jaki spos贸b s膮 zarz膮dzona fundusze inwestycyjne przez TFI kontroluje m.in. Komisja Nadzoru Finansowego, a tak偶e bank depozytariusz (podmiot przechowuj膮cy 艣rodki) oraz agent transferowy (jego zadaniem jest rejestracja wszystkich wp艂at i wyp艂at).

A jak zacz膮膰 lokowa膰 kapita艂 w fundusze inwestycyjne? Przede wszystkim trzeba wiedzie膰, jakie s膮 ich rodzaje.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Przyst臋puj膮c do powierzenia kapita艂u Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych, nale偶y wcze艣niej dowiedzie膰 si臋, jaka jest jego polityka inwestycyjna. Co to oznacza? Sprawdzi膰, w jakie instrumenty b臋dzie inwestowa膰. Z tego wzgl臋du fundusze dzieli si臋 ze wzgl臋du na zawarto艣膰 portfela na fundusze akcyjne, papier贸w d艂u偶nych, bran偶owe, rynk贸w zagranicznych, rynku pieni臋偶nego, stabilnego wzrostu, agresywnego wzrostu oraz zr贸wnowa偶one.

Fundusze inwestycyjne mo偶na podzieli膰 r贸wnie偶 na otwarte lub zamkni臋te. FIO skierowane s膮 do ka偶dego inwestora, m.in. osoby fizycznej, prawnej czy podmiot贸w nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej. S膮 艂atwo dost臋pne, a w ich ramach mo偶na lokowa膰 艣rodki m.in. w papiery warto艣ciowe, depozyty w bankach krajowych czy instrumenty rynku pieni臋偶nego emitowane w ramach oferty publicznej.

Natomiast FIZ emituj膮 ograniczon膮 liczb臋 certyfikat贸w inwestycyjnych, kt贸re s膮 imienne lub na okaziciela, a aktywa mo偶na spieni臋偶a膰 wy艂膮cznie w okre艣lonych terminach. Zamkni臋te fundusze inwestycyjne zwykle inwestuj膮 w waluty, wierzytelno艣ci, prawa maj膮tkowe, zbywalne instrumenty rynku pieni臋偶nego czy w udzia艂y w sp贸艂kach z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮.

A jak wybra膰 funduszy inwestycyjny? W co op艂aca si臋 inwestowa膰?

Jak inwestowa膰 w fundusze inwestycyjne?

Jak inwestowa膰 w fundusze inwestycyjne? Jak zosta艂o to ju偶 na pocz膮tku wspomniane, kapita艂 powierzany jest specjalistom, kt贸rych zadaniem jest wypracowanie dla swoich klient贸w jak najwi臋kszych zysk贸w. Dzi臋ki temu od inwestor贸w nie jest wymagana ekspercka wiedza dotycz膮ca rynk贸w finansowych, z ich perspektywy zyski generowane s膮 鈥瀞ame鈥.

Jednak bardzo wa偶ny jest wyb贸r odpowiedniego TFI, poniewa偶 od tego mog膮 zale偶e膰 wyniki funduszy inwestycyjnych. Na co wi臋c zwraca膰 uwag臋?

Przede wszystkim trzeba dok艂adnie zapozna膰 si臋 z rodzajami funduszy inwestycyjnych, aby zdecydowa膰, kt贸ry z tych typ贸w najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. To automatycznie wymaga r贸wnie偶 okre艣lenia ryzyka, jakie jest w stanie si臋 podj膮膰. W przypadku funduszy stabilnego wzrostu pieni膮dze s膮 inwestowane w bezpieczne papiery warto艣ciowe, takie jak obligacje skarbowego, potencjalny zysk jest jednak ni偶szy. Natomiast analogicznie, fundusze gwa艂townego wzrostu mog膮 kusi膰 wy偶szymi zyskami w kr贸tszym czasie, wi膮偶膮 si臋 jednak z wi臋kszym ryzykiem spadku. Dlatego ryzyko niepowodzenia inwestycji jest jednym z najwa偶niejszych kryteri贸w.

Nast臋pnie nale偶y zastanowi膰 si臋, na jak d艂ugo pieni膮dze maj膮 zosta膰 zamro偶one. Przy d艂ugoterminowym inwestowaniu cz臋sto bardziej op艂aca si臋 lokowa膰 kapita艂 w ryzykowne produkty, jednak gdy 艣rodki maj膮 pracowa膰 na siebie tylko przez kilka miesi臋cy, specjali艣ci doradzaj膮 bezpieczne instrumenty finansowe.

Warto te偶 por贸wnywa膰 ceny jednostek funduszy inwestycyjnych, sprawdza膰, jakie wyniki osi膮ga konkurencja. Wielu ekspert贸w zaleca r贸wnie偶, aby wybiera膰 fundusze inwestycje, kt贸rych portfel jest zdywersyfikowany. Co to oznacza? 呕e 艣rodki lokowane s膮 w instrumenty finansowe o r贸偶nych stopniu ryzyka. Jednak to, co jest najwa偶niejsze, to notowania funduszy inwestycyjnych.

Notowania funduszy

Obecnie aktualne notowania funduszy inwestycyjnych mo偶na sprawdza膰 online, zar贸wno na bie偶膮co, jak i archiwalne wyniki. Jest wiele stron, kt贸re aktualizuje te informacje, dzi臋ki czemu mo偶na sprawdzi膰, kto odni贸s艂 spektakularne zyski lub spadki.

Notowania funduszy online umo偶liwiaj膮 okre艣lenie stopy zwrotu zar贸wno na przeci膮gu dnia czy miesi膮ca, jak i kilku lat. Dzi臋ki tym danym mo偶na dowiedzie膰 si臋, 偶e cho膰 notowania w ostatnim czasie nie by艂o z艂e, ostatecznie w rozrachunku rocznym wida膰 nawet kilkunastoprocentowe straty.

Fundusze inwestycyjne w Polsce

W Polsce dzia艂a wiele TFI, kt贸re tak jak zosta艂o to ju偶 wspomniane, podzielone s膮 na r贸偶ne typy. Inwestorzy znajd膮 zar贸wno fundusze papier贸w d艂u偶nych, stabilnego wzrostu czy zr贸wnowa偶one. Znaj膮c ich specyfikacj臋 oraz maj膮c dost臋p do notowa艅 funduszy online mo偶na przeanalizowa膰, w co najbardziej op艂aca si臋 lokowa膰 kapita艂.

Popularno艣ci膮 w Polsce ciesz膮 si臋 m.in. fundusze inwestycyjne PKO czy fundusze inwestycyjne ING. Bogat膮 ofert臋 posiada Allianz, kt贸re oferuje zar贸wno FIO akcji ma艂ych i 艣rednich sp贸艂ek, fundusz aktywnej alokacji czy fundusz strategii dynamicznej. Podobnie wygl膮da w przypadku Aliora, kt贸ry r贸wnie偶 odnotowuje wysokie zainteresowanie w艣r贸d Polak贸w.

Por贸wnanie funduszy inwestycyjnych

Odpowiadaj膮c jeszcze na pytanie, jak wybra膰 fundusze inwestycyjne, warto zdawa膰 sobie spraw臋 z istnienia por贸wnywarek, czyli takich narz臋dzi internetowych, kt贸re zbieraj膮 dane o r贸偶nych TFI i przedstawiaj膮 je w jednym miejscu. Dzi臋ki temu mo偶na sprawdzi膰 warunki aktualnych ofert oraz por贸wna膰 je na tle konkurencji. To u艂atwia zadanie potencjalnym inwestorom, kt贸rzy nie musz膮 przeszukiwa膰 kilku czy kilkunastu stron w poszukiwaniu informacji.

Fundusze inwestycyjne 鈥 ranking

Innym sposobem na znalezienie korzystnej oferty jest sprawdzanie ranking贸w funduszy inwestycyjnych, w kt贸rych to eksperci por贸wnuj膮 ze sob膮 warunki w r贸偶nych TFI. Wa偶ne jest, aby analizowa膰 wy艂膮cznie bie偶膮ce rankingi, kt贸re zawieraj膮 aktualne informacje. A czy warto w fundusze inwestycyjne lokowa膰 kapita艂? Oczywi艣cie, chocia偶 tak jak w przypadku bardziej tradycyjnych form inwestowania, nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 ryzyko, jakie jest podejmowane.

komentarze 4

 1. a.g.a 2018-11-30 godz. 11:00

  Kusi mnie takie inwestowanie pieni臋dzy, ale nie wiem mam odwagi. Boj臋 si臋, 偶e na tym strac臋. Poza tym chyb mi szkoda nerw贸w. No ale wci膮偶 o tym my艣l臋 i czytam coraz wi臋cej na ten temat. Ach to niezdecydowanie 馃槢

 2. Sammy 2018-11-30 godz. 11:45

  Hm, mo偶e warto pomy艣le膰 o ulokowaniu 艣rodk贸w na takich funduszach inwestycyjnych. Lokaty s膮 teraz zupe艂nie nieop艂acalne.

 3. Eryk 2018-11-30 godz. 12:17

  Fundusze inwestycyjne wydaj膮 mi si臋 zbyt ryzykowne, ale z drugiej strony gdybym mia艂 du偶e oszcz臋dno艣ci, to chcia艂bym je jako艣 pomno偶y膰. Pewnie jest to wi臋ksza szansa na zarobek ni偶 konta oszcz臋dno艣ciowe.

 4. star 2018-12-03 godz. 12:39

  Ryzyko zawsze jest, w cokolwiek si臋 nie zainwestuje. Trzeba si臋 z tym liczy膰 i na pewno nie powierza膰 ca艂ego kapita艂u takim funduszom. No i trzeba wybiera膰 te firmy, kt贸rych portfel inwestycyjny jest jak najbardziej zr贸偶nicowany.

Dodaj Tw贸j komentarz