środa, 17 lipca 2024
HotMoney

Na czym polega amortyzacja w księgowości? Czego dotyczy amortyzacja?

Obliczenia księgowe

Opasłe tomy książek dotyczących rachunkowości pełne są pojęć, terminów, niezrozumiałych dla osób nie specjalizujących się w tej dziedzinie. Często jednak trzeba wiedzieć czego dotyczą tajemnicze zwroty. Pakiet podstawowych informacji jest konieczny w przypadku założenia działalności gospodarczej, ponieważ rachunkowość to cały system, który pozwala na uzyskanie, przetworzenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w prowadzeniu firmy. Czym jest amortyzacja w księgowości?

Na czym polega amortyzacja w ujęciu rachunkowym?

Amortyzacja jest rodzajem kosztu, który nie stanowi wydatku pieniężnego. Jest natomiast odzwierciedleniem ponoszonych nakładów, które potrzebne są do wytworzenia towarów i usług. W ujęciu rachunkowym sprowadza się do określenia zużycia środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Pozwala na ukazanie utraty wartości składników majątku. Zużycie wskazanych środków może nastąpić wskutek eksploatacji fizycznej oraz ekonomicznej.

Czym są środki trwałe i wartości niematerialne?

Środki trwałe to składniki, które są przewidziane do użytkowania, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, na okres powyżej jednego roku. Muszą być zdatne i kompletne do użytku. Są to min. maszyny, urządzenia, środki transportu, nieruchomości oraz inwentarz żywy. Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są prawa majątkowe jak np. koncesje i licencje, koszty poniesione na opracowanie nowych produktów i technologii oraz wartość firmy. Przedsiębiorcy rozwijający działalność na rynku często korzystają z instrumentów finansowych jak kredyty dla firm celem inwestycji w nowe patenty.

zobacz także:  GPW, Giełda Papierów Wartościowych, czego możesz nie wiedzieć?

Czego nie dotyczy amortyzacja?

Amortyzacja nie dotyczy środków, które zostały z wycofane z działalności lub przeznaczone są do sprzedaży bądź likwidacji. Nie zostaną objęte amortyzacją obiekty zaliczane do inwestycji długoterminowych, grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów. Nie podlegają jej również dzieła sztuki i eksponaty muzealne. Taka sytuacja również zaistnieje jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o amortyzowaniu budynków i lokali mieszkalnych, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej lub są wydzierżawione czy też wynajmowane na podstawie umowy.

Jakie są metody naliczania zużycia środków trwałych?

Przedsiębiorca może zdecydować się na rozliczenie miesięczne, kwartalne lub jeden raz, pod koniec roku. Wygodnym rozwiązaniem jest, zawarta w ofercie niektórych banków, księgowość online, taką opcję przedsiębiorca zyskuje po założeniu konta dla firmy. Prowadzący działalność ma możliwość wyboru kilka sposobów amortyzacji podatkowej. Ważne, aby wiedzieć na czym polega każda z nich.

  • Metoda liniowa – uznawana za najbardziej popularną i najprostszą metoda naliczania zużycia środków trwałych. Jej idea sprowadza się do założenia, że zużywanie środka będzie miało charakter równomierny przez okres jego użytkowania.
  • Metoda degresywna – dotyczy naliczania zużycia środków trwałych jak maszyny i urządzenia oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. Rozliczanie w myśl tej metody zakłada, że użyteczność i wydajność środka spada w miarę upływu czasu.
  • Metoda progresywna – opiera się na stwierdzeniu, że wraz z upływem czasu utrata wartości i przydatności środka trwałego postępuje coraz szybciej.
zobacz także:  Wycena nieruchomości a kredyt hipoteczny - jak zaoszczędzić kupując nieruchomość?

komentarze 2

  1. Grzech pisze:

    Od paru lat prowadzą księgowość mojej firmy. Nigdy nie miałem najmniejszych zastrzeżeń ani wątpliwości odnośnie jakości ich pracy. Bardzo doceniam i szanuję ich profesjonalizm.

  2. Ela pisze:

    Dzięki za wyjaśnienia! Nigdy nie wiedziałam co kryje się pod tym magicznym słowem 🙂 dlatego też wolę korzystać z usług księgowych 😉

Dodaj Twój komentarz