piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney
Flaga Polski

Duża część obcokrajowców przyjeżdża do Polski w celach nie tylko zarobkowych, ale także w celu stałego osiedlenia się. Wiadomo, że oprócz pracy osoby zza granicy muszą mieć także własne lokum. I nie chodzi tu tylko wynajęte mieszkanie, ale o własne. Przeczytaj co musi zrobić obcokrajowiec, by w Polsce dostać kredyt mieszkaniowy.

Zasady udzielania kredytu hipotecznego obcokrajowcom

To czy bank udzieli kredytu hipotecznego obcokrajowcowi uzależnione jest od kilku aspektów. Liczy się tu to czy potencjalny kredytobiorca ma polskie obywatelstwo, kartę pobytu stałego lub czasowego i czy jest członkiem Unii Europejskiej lub OECD. Banki w Polsce najprzychylniej patrzą na obcokrajowców, którzy posiadają polskie obywatelstwo i mają pracę na terenie Polski. Bank nie robi również żadnych problemów z udzieleniem kredytu osobie, która jest w związku małżeńskim i jedno z małżonków posiada polski paszport. Cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu jest w nieco gorszej sytuacji, gdyż bank nie ma 100% pewności co do tego czy zostanie on w Polsce. Natomiast posiadacze karty pobytu tymczasowego w ogóle nie mogą liczyć na udzielenie im kredytu hipotecznego.

zobacz także:  Ranking kredytów mieszkaniowych - wrzesień 2018

Jakie aspekty pobytu obcokrajowca w Polsce liczą się dla banku?

Bardzo ważny jest tutaj kraj uzyskiwania dochodów. Przewagę mają obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce i zarabiają w polskiej walucie. Wtedy bank, by udzielić kredytu hipotecznego wymaga takiego samego zaświadczenia o zarobkach jak od Polaków. Zdecydowanie mniej korzystna jest sytuacja kiedy obcokrajowiec uzyskuje dochód za granicą. Wtedy bank może poprosić o przedłożenie dodatkowych zabezpieczeń, a kiedy ich nie otrzyma może dać odmowną decyzję odnośnie przyznania kredytu. Dokumenty, których w takiej sytuacji wymaga bank to umowa o pracę lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej za granicą, zaświadczenie o dochodach, zeznanie podatkowe takie jak polski PIT oraz wyciąg z konta.

Warto tu pamiętać, że podejście banków do uzyskiwania dochodów za granica jest bardzo zróżnicowane. Niektóre banki respektują bowiem tylko zatrudnienie na terenie Unii Europejskiej.

Czy dla banku ma znaczenie pochodzenie kredytobiorcy?

Niedawno o przyznanie kredytu hipotecznego mogli ubiegać się tylko obywatele państw Unii Europejskiej. Obecnie banki pozytywnie rozpatrują także wnioski obcokrajowców zza wschodniej granicy, w tym Ukraińców, Białorusinów. Pozytywnie rozpatrywane są także nioski obywateli państw ze strefy Schengen, USA i Kanady. Oprócz kraju pochodzenia dla banku mają znaczenie również inne aspekty takie jak czas, przez jaki obcokrajowiec przebywa w Polsce, staż pracy, wielkość i rodzaj firmy, w której jest zatrudniony, wykształcenie i stan cywilny, czas posiadania rachunku bankowego czyli konta osobistego w Polsce.

zobacz także:  Kredyt hipoteczny: ile trzeba mieć wkładu własnego?

Czy bank przyzna kredyt hipoteczny obcokrajowcowi, który poślubił obywatela Polski?

W takiej sytuacji wiele zależy od współmałżonka. Jeśli małżonkowie złożą wspólny wniosek, bank prawdopodobnie przyjrzy się sytuacji obojga, by ocenić ich zdolność kredytową. W wielu przypadkach wspólne zaciągnięcie kredytu zwiększa zdolność kredytową, gdyż jest to dla banku potwierdzeniem, że obcokrajowcowi chodzi o stały pobyt w Polsce.

Wiele banków, choć zdecydowanie są one w mniejszości, w ogóle nie przyjmuje wniosków obcokrajowców o kredyt hipoteczny. Przed podjęciem decyzji o kredycie na mieszkanie warto przejrzeć listę banków, które respektują fakt, że jest się obcokrajowcem. Dobrze jest starając się o kredyt hipoteczny, poradzić się doradcy kredytowego lub znajomych, którzy złożyli wniosek i został on pozytywnie rozpatrzony.

1 komentarz

  1. Pandora pisze:

    Wszystko to bardzo skomplikowane. Obcokrajowcy mają ze wszystkim pod górkę, jak nie z kontami osobistymi, to z kredytami. Ale każdy musi być dobrze zweryfikowany…

Dodaj Twój komentarz