niedziela, 26 maja 2024
HotMoney

Konsorcjum, co to jest, na czym polega konsorcjum?

Ludzie rozmawiający na ulicy o biznesie

Współpraca między firmami może przybierać różne kształty, tworząc zrzeszenia organizacyjne w określonym celu. Jednym z nich jest konsorcjum, które charakteryzuje się szczególną potrzebą wychodzącą od przedsiębiorstw, dla których taki układ jest wyjątkowo korzystny. Czym jest konsorcjum i co warto o nim wiedzieć?

Co to jest konsorcjum?

Konsorcjum jest przede wszystkim dobrowolnym zrzeszeniem co najmniej kilku przedsiębiorstw, które mają wspólny cel. Co ważne, taka organizacja jest tylko czasowa i tylko w przypadku, gdy ma się do czynienia z ryzykownymi inwestycjami i działaniami, z którymi dana firma nie byłaby w stanie poradzić sobie samodzielnie. Z tego też powodu najczęściej konsorcja wiążą się z naprawdę dużymi działaniami, nie do zrealizowania finansowo przez jeden podmiot. Można tutaj wymienić np. budowę dróg, lotnisk, wykupienie innej firmy itp. Tylko działając wspólnie są w stanie osiągnąć wybrane cele, które są z korzyścią dla każdego. Nie są to organizacje trwałe tylko czasowe, na okres, w którym uda się zrealizować dane przedsięwzięcie.

zobacz także:  Kredyt obrotowy - co to jest, dla kogo jest przeznaczony?

Kiedy mamy do czynienia z konsorcjum?

Inną cechą charakterystyczną konsorcjum jest to, że najczęściej zrzeszają one firmy w celu podjęcia prac związanych z dobrami publicznymi. Jeżeli zaś chodzi o to, kto może wejść w skład konsorcjum, nie ma tutaj szczegółowych wytycznych, co za tym idzie, mogą być to firmy o różnorodnym statusie prawno-organizacyjnym. Co więcej, jeżeli chodzi o zapisy prawa, nie ma tutaj szczegółowych wytycznych. Nie jest to też podmiot gospodarczy, a więc nie musi być rejestrowany, jak również nie ma potrzeby wyznaczania odrębnej nazwy czy siedziby. Każdy członek konsorcjum pozostaje niezależny.

Jak założyć konsorcjum?

Przepisy prawa tego nie definiują i określenie „konsorcjum” nie występuję ani w kodeksie cywilnym, ani kodeksie spółek handlowych, ani w prawie podatkowym (wyjątkiem jest prawo bankowe). Aby była mowa o konsorcjum, konieczne jest zawarcie umowy konsensualnej, wraz ze zgodnym oświadczeniem woli każdej ze stron. Swoboda zawierania umów pozwala na dowolne ich formowanie, jednak tworzy też liczne problemy, które nie są ujęte w prawie, które może skutkować kłopotem z doborem najodpowiedniejszej formy działania dla przedsiębiorstw. Konsorcja nie mają wspólnego kapitału, za to już na etapie umowy zobowiązują się do określonej kwoty lub konkretnego majątku lub innych świadczeń, które umożliwią działanie w konsorcjum.

zobacz także:  Media Expert i popularne kampanie znanej sieciówki ze sprzętem RTV AGD

Jaka jest odpowiedzialność prawna konsorcjum?

Konsorcjum to niezależne zrzeszenie przedsiębiorstw o odrębnych statutach prawnych, ale działające na wspólnej umowie. Jeżeli zostanie zaciągnięte zobowiązanie przez całe konsorcjum, wówczas wszyscy jego członkowie odpowiadają za to solidarnie i po równo. Jeżeli z kolei jeden z członków zrzeszenia zaciągnie zobowiązanie na siebie bezpośrednio, wówczas odpowiada tylko i wyłącznie za siebie, bez włączania w to reszty konsorcjum.

Jeżeli chodzi o dokonywanie płatności, najczęściej dokonywane jest firmę lub osobę reprezentującą organizację, ponieważ nie posiadają oni wspólnego majątku, choć nie wyklucza się założenia wspólnego konta rozliczeniowego. Wszystkie firmy tworzące konsorcjum, są sobie równorzędne, na podstawie umowy można jednak określić osobę czy grupę, która będzie reprezentować zrzeszenie na zewnątrz.

Dodaj Twój komentarz