wtorek, 28 maja 2024
HotMoney

Jakie są rodzaje inwestycji krótkoterminowych?

Plan inwestowania

Inwestowanie to popularny sposób na pomnażanie pieniędzy. Wyróżnia się kilka typów inwestycji, przy czym podział ten może być ze względu na czas, cel czy przedmiot. W przypadku czasu mamy do czynienia z inwestycjami krótkoterminowymi oraz długoterminowymi – w artykule skupimy się na tych pierwszych. Czym są? Jakie typy inwestycji krótkoterminowych wyróżniamy? Czy warto z nich korzystać?

Czym są inwestycje krótkoterminowe?

Inwestowanie to inaczej nabywanie aktywów w celu zwiększenia swojego kapitału początkowego w postaci odsetek, dywidend czy innych korzyści. Wśród popularnych typów inwestycji, są te zaliczające się do krótkoterminowych. Wyróżniają się one tym, iż termin ich wymagalności, inaczej czas obrotu, wynosi maksymalnie 12 miesięcy w danym roku bilansowym. Pozwala to na osiągnięcie określonych zysków, poprzez wzrost wartości aktywów, w które się zainwestowało. Z inwestycjami krótkoterminowymi mamy dość często do czynienia, jako że uważane są one za jedne z bezpieczniejszych, ale i to nie jest tak do końca prawdą, a przynajmniej nie we wszystkich przypadkach.

zobacz także:  Platforma NC+ ..historia, wydarzenia i przygody popularnej platformy telewizyjnej

Jakie rodzaje inwestycji krótkoterminowych wyróżniamy?

Inwestycje krótkoterminowe dodatkowo dzielą się na kilka rodzajów, do których najczęściej zalicza się krótkoterminowe aktywa finansowe (zwane też aktywami obrotowymi) oraz inwestycje krótkoterminowe.

Wyróżnia się tutaj więc takie typy inwestycji krótkoterminowych jak akcje, udziały, papiery wartościowe, udzielane pożyczki oraz środki pieniężne, do których zalicza się między innymi bieżące rachunki bankowe, konta oszczędnościowe, lokaty. Można tutaj wymienić także handel walutami i popularny rynek Forex, a także kryptowaluty.

Czy inwestycje krótkoterminowe są bezpieczne?

To będzie zależało od typu inwestycji. Z pewnością pod względem bezpieczeństwa i pewności zysków będą dominować przede wszystkim lokaty, choć nie da się na nich zarobić zbyt wiele. Takie inwestycje jak Forex, akcje czy nawet kryptowaluty mogą przynieść nam większy przychód, jednak wiążą się ze znacznie większym ryzykiem. W tym wypadku niezbędna jest wiedza i doświadczenie związane z poszczególnymi rynkami finansowymi. Często jest to niestety loteria, która może przynieść albo zyski, albo straty, jeżeli inwestuje się nieumiejętnie.

Wady i zalety inwestycji krótkoterminowych

Jedną z największych zalet związanych z inwestowaniem krótkoterminowym jest z pewnością szybki zysk, bo już w ciągu maksymalnie jednego roku. Oczywiście wysokość przychodu będzie zależała od tego, w co i jak inwestujemy. Wadą jest oczywiście ryzyko, przynajmniej przy niektórych typach inwestycji krótkoterminowych – można więc albo szybko zarobić dużo ale ryzykownie, albo szybko, niewiele, ale bez ryzyka. Z pewnością do tematu trzeba podejść rozważnie i choć może się nam wydawać.

zobacz także:  Jakie banki oferują najwyższe oprocentowanie lokat?

Nie licząc lokat, w pozostałych przypadkach wymagalne jest od inwestującego umiejętność szybkiej reakcji oraz analizy bieżących zmian. Konieczne jest więc umieć kalkulować ryzykiem oraz potencjalnymi zyskami i stratami.

Dodaj Twój komentarz