środa, 29 maja 2024
HotMoney

Jak obliczyć zysk z lokaty?

kalkulator i środki płatnicze

Lokaty cieszą się sporym powodzeniem, bo choć zysk, który przynoszą, jest raczej umiarkowany, to taki sposób inwestowania jest bezpieczny i nie pociąga za sobą ryzyka. Ale na jaki właściwie zysk możemy liczyć? Jak obliczyć lokatę?

Co to jest lokata?

Lokata bankowa to rodzaj rachunku otwieranego na koncie bankowym, który pozwala pomnażać zainwestowane w niego środki. Jest to typ pożyczki, jakiej udzielamy bankowi. Może on obracać naszymi pieniędzmi, a po zakończeniu określonego w umowie okresu otrzymujemy swoje je z powrotem powiększone o odsetki.

Zysk, jaki będziemy mieli z lokaty, zależy przede wszystkim oczywiście od oprocentowania, to natomiast może być zmienne lub stałe. Nie trzeba chyba dodawać, że stałe zapewnia większe poczucie stabilności. Wiemy, czego się spodziewać. Przy zawarciu umowy na lokatę z oprocentowaniem zmiennym bank w dowolnej chwili może zmienić odsetki, a jeśli nie będziemy z tego zadowoleni, jedyną możliwością będzie zerwanie umowy. To jednak może nie być opłacalne, ponieważ w takim wypadku utracimy wypracowane odsetki.

zobacz także:  Prezesi NBP, co wiemy o prezesach NBP i wydarzeniach związanych z ich kadencją

Jak obliczyć oprocentowanie lokaty?

Jak obliczyć odsetki od lokaty? Często spotykanym błędem jest pomijanie kwestii czasu jej trwania. Zawsze oprocentowanie jest podawane w skali roku, więc jeśli zakładamy lokatę na krótszy okres niż 12 miesięcy, nie możemy liczyć na pełny zysk określony w umowie. I tak na przykład, jeśli założymy lokatę na pół roku, to otrzymamy mniej więcej połowę deklarowanego zysku (nie dokładnie połowę, bo chociaż czas trwania lokaty podawany jest w miesiącach, odsetki są naliczane za dokładną liczbę dni).

Jaki zysk z lokaty?

Żeby obliczyć przyszły zysk z lokaty, będzie nam potrzebne kilka parametrów, mianowicie kwota depozytu (czyli środki, które zdecydowaliśmy się przekazać na lokatę), ilość dni utrzymywania lokaty (tu chodzi oczywiście o czas, na jaki zawieramy to zobowiązanie) oraz oprocentowanie w skali roku.

Kwotę depozytu należy przemnożyć przez ilość dni utrzymywania lokaty, następnie wynik przemnożyć jeszcze przez oprocentowanie w skali roku, a to, co nam wyjdzie, podzielić przez 365, czyli liczbę dni w roku (chyba, że bank nalicza zysk w oparciu o rok liczący 360 dni – trzeba o to dopytać).

zobacz także:  Jak oszczędzać pieniądze?

A zatem wygląda to tak:

kwota depozytu x ilość dni utrzymywania lokaty x oprocentowanie w skali roku / 365

Wynik, który otrzymamy, to nie będzie jednak jeszcze ostateczna kwota. Od naliczonego zysku trzeba będzie potrącić podatek Belki, dopiero wtedy uzyskamy rzeczywisty zysk.

Podatek Belki

Tak zwany podatek Belki to po prostu podatek od zysków kapitałowych. Jego wysokość to 19%. Jest on pobierany przy wypłacie odsetek i zaokrąglany w górę. Podatek ten sprawia, że dzienna kapitalizacja nie jest opłacalna. Najlepiej, by odsetki były naliczane co miesiąc lub dopiero na koniec okresu trwania lokaty.

W każdym razie, żeby poznać rzeczywisty zysk z lokaty, musimy najpierw obliczyć, ile w naszym przypadku będzie konkretnie wynosił ten podatek i kwotę tę odjąć od wyniku działania, omówionego w poprzednim punkcie.

1 komentarz

  1. Olaf pisze:

    Z lokaty dużego zysku nie ma. Zasługa w tym podatku Belki. Coraz niższe stopy procentowe zmuszają raczej do zabrania pieniędzy z lokat.

Dodaj Twój komentarz